Veerkrachtig & verbindend!

Activiteiten

Welzijn Bloemendaal organiseert allerlei activiteiten op het gebied van recreatie, creativiteit, bewegingen en ontmoetingen voor verschillende doelgroepen, ongeacht de leeftijd. Voor de organisatie en uitvoering van deze activiteiten en projecten werken wij voornamelijk met vrijwilligers.

Corona
I.v.m. de corona maatregelingen zijn nog niet alle activiteiten gestart. Houdt voor alle ontwikkelingen onze website in de gaten.Activiteitenoverzicht: