Spring naar content

Corona maatregelen

We zijn heel erg blij dat de corona regels komen te vervallen.

Mondkapjes en de 1,5 meter afstand zijn niet meer verplicht, dus ook niet bij onze activiteiten. Het blijft ieders eigen keuze hoe daar mee om te gaan. Als u zich wel prettig voelt bij het dragen van een mondkapje, staat het u uiteraard vrij dit te blijven doen.

Wel vinden we het belangrijk om ons aan de volgende afspraken te blijven houden:

  • Geen handen schudden
  • Hoest/nies in uw elleboog
  • Was regelmatig goed uw handen
  • Heeft u klachten? Laat u testen en blijf thuis.