Spring naar content

REGENBOOG LOKAAL IN BLOEMENDAAL

Vanuit de Dorpscoördinatie kwamen signalen naar voren dat er vraag was naar een ontmoetingsgelegenheid in Bloemendaal voor LHBTI+ers. Veelal hebben zij zelf geen kinderen en is hun netwerk zwak, komt discriminatie weer meer en meer voor en speelt eenzaamheid een rol, vooral onder de oudere doelgroep.

Om ook de LHBTI+ gemeenschap in Bloemendaal een gezicht te geven, is een activiteit in de gemeente dan ook zeer welkom. Welzijn Bloemendaal start daarom voor een pilot van een jaar vanaf november maandelijks met het Regenboog Lokaal. Elke derde vrijdag van de maand zijn LHBTI+ers van alle leeftijden welkom om gezellig en ontspannen samen te komen en te genieten van licht amusement, denk daarbij aan amusement op het gebied van cultuur en kunst.

Op locaties in omliggende gemeenten worden op verschillende dagen activiteiten georganiseerd voor verschillende leeftijden. Net als dat Welzijn Bloemendaal het belang van spreiding van activiteiten ondersteunt, heeft Gemeente Bloemendaal door inzet van Dorpscoördinatoren en de start van een activiteitenkalender aangegeven dit belangrijk te vinden. Vandaar dat er is gekozen voor een activiteit op de derde vrijdag van de maandelijks is de LHBTI+ gemeenschap van 16:30 tot 19:30 uur welkom in de ontmoetingsruimte van Oldenhove aan de Dompvloedslaan 1. Alle leeftijden zijn welkom voor een hapje en een drankje.

Maandelijks zal er amusement als onderdeel van de middag worden verzorgd. Er zal aan de bezoekers gevraagd worden wat de interesses zijn. Vooralsnog wordt ingezet op cultuur en kunst. Het amusement zal één keer een half uur zijn of twee maal een kwartier.

Dit zal tevens zorgen voor een ontspannen sfeer en de bezoekers trekken naar de middag. Aansluitend wordt er soep geserveerd en kunnen mensen met elkaar in gesprek gaan.

Om de drempel te verlagen en de anonimiteit te bewaken is gekozen dat bezoekers zich niet hoeven aanmelden.

De soep wordt gratis geserveerd. Tijdens de activiteit kan er wijn, frisdrank, sap, koffie en thee tegen een vergoeding verkregen worden.