Veerkrachtig & verbindend!

Algemene voorwaarden activiteiten Welzijn Bloemendaal

 

1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten die worden aangeboden door Welzijn Bloemendaal.
 2. De activiteiten van Welzijn Bloemendaal zijn voor alle inwoners van de gemeente Bloemendaal.
 3. Onder de activiteiten van Welzijn Bloemendaal wordt verstaan: bewegings-, creatieve- en educatieve activiteiten, cultuur & uitgaan activiteiten en lezingen. Ons volledige aanbod vindt u op www.welzijnbloemendaal.nl of in onze programmagids.
 4. Door het invullen van het aanmeldformulier verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

2: Aanmelding en bevestiging

 1. U kunt zich op drie manieren aanmelden voor een activiteit:
  via onze website: www.welzijnbloemendaal.nl
  • via het inschrijfformulier in onze jaargids per post
  • telefonisch van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren:
  Locatie Noord: (023) 525 03 66
  Locatie Zuid: (023) 584 53 00
 2. Inschrijven gaat in volgorde van binnenkomst. Is de activiteit vol dan komt u op de wachtlijst, zodra een plaats vrijkomt, nemen wij contact met u op.
 3. Bij aanmelding via de website ontvangt u een kopie van de aanmelding per mail. Bij aanmelding op kantoor of via de telefoon wordt uw aanmelding mondeling bevestigd. De definitieve bevestiging van uw deelname aan een activiteit ontvangt u één week voor aanvang met alle gegevens over dag, tijd en locatie.
 4. Onze activiteiten gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen.
 5. Gaat een activiteit niet door, dan brengen wij u tijdig en tenminste acht dagen van te voren op de hoogte.
 6. Abonnees van WonenPlus en vrijwilligers van Welzijn Bloemendaal krijgen 10% korting op workshops en cursussen (niet op bewegingsactiviteiten en andere activiteiten zoals diners, lezingen en/of filmbezoek).

 

3: Betaling

 1. Activiteiten onder de € 7,50 kunt u contant betalen op de dag van de activiteit.
 2. Als u zich inschrijft voor een activiteit die meer dan € 7,50 kost, vragen wij u een machtiging tot automatische incasso te ondertekenen. Met het ondertekenen van de opdracht tot automatische incasso verplicht u zich direct tot het betalen van de kosten voor deelname aan de activiteit.
 3. De kosten incasseren wij in de maand van aanvang van de activiteit.
 4. Het is mogelijk een factuur te ontvangen voor een activiteit. Hiervoor brengen wij € 3,- extra aan administratiekosten in rekening.
 5. Indien een activiteit niet doorgaat of u hebt uiterlijk een week voor aanvang geannuleerd, dan maken wij geen gebruik van de afgegeven machtiging.

 

4: Annulering door de deelnemer 

 1. Na inschrijving voor een activiteit heeft u – als u zich binnen een week voor de aanvangsdatum afmeldt – geen recht op teruggave van de gelden.
 2. Indien u na aanvang van een activiteit de deelname geheel of ten dele stopt, heeft u geen recht op enige terugbetaling van de activiteit kosten.
 3. Bij ziekte of verhindering kan u zich laten vervangen door een ander persoon; dit geldt alléén voor uitjes en workshops. Voor cursussen en trainingen kunt u zich tot een week voor de start van de activiteitlaten vervangen door een ander persoon.
 4. Zodra de activiteit is gestart kunt u zich niet laten vervangen door een ander persoon en vindt er geen restitutie plaats van de activiteit kosten.
 5. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.

 

5: Annulering en wijziging door Welzijn Bloemendaal

 1. Welzijn Bloemendaal behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgave van redenen, voor aanvang de activiteit te annuleren.
 2. In bovenstaand geval heeft de deelnemer recht op restitutie van de al betaalde activiteit kosten.
 3. Welzijn Bloemendaal behoudt zich het recht voor om de datum, tijdstip, tijdsduur en locatie van de activiteit te wijzigen.
 4. Het staat Welzijn Bloemendaal te allen tijde vrij om docent en/of lesmateriaal te vervangen.

 

6: Aansprakelijkheid 

 1. Deelname aan onze activiteiten is voor eigen risico. Welzijn Bloemendaal is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen.

 

7: Inzage in de algemene voorwaarden van Welzijn Bloemendaal

 1. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden ligt ter inzage bij de receptie van Welzijn Bloemendaal:

Locatie Noord
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal

Locatie Zuid
Kerklaan 6
2121 VE Bennebroek

 

 

 

 

Juni 2017 – Welzijn Bloemendaal