Veerkrachtig & verbindend!

Cursus Voluit leven van Prezens

Voluit leven is een cursusgroep over omgaan met stress. De cursus is bedoeld voor mensen met uiteenlopende klachten zoals: gespannenheid, angst somberheid of vermoeidheid.
Andere signalen kunnen ook wijzen op stress als pijn, een gevoel van leegte veel zelfkritiek of irritatie en daardoor een reden zijn om mee te doen aan de groep.
De cursus geeft handreikingen om die stress hanteerbaar te maken en meer te genieten van het leven. Vaak betekent het ook dat je het zinloze gevecht tegen gedachten en gevoelens
staakt en accepteert dat die gevoelens er soms zijn. Hierdoor ontstaat er meer ruimte. In de cursus maken we dat duidelijk door veel met oefeningen en metaforen te werken. Wat doe je
bijvoorbeeld als je een vervelende gast op je feest krijgt, ga je dan alle energie steken in je te ergeren en hem weg te krijgen of kun je hem laten blijven en het even goed prettig hebben?

De cursus leert deelnemers om te verdragen dat dingen ingewikkeld zijn en niet altijd zoals je zou willen dus dat “het is zoals het is”. Dit betekent niet dat je alles maar voor lief neemt
maar ook juist stil staat bij welke pijn er is en wat dat voor je betekent. Het effect van de cursus werkt vaak door in allerlei levensgebieden zoals in de relatie met jezelf of met
anderen, bij het opvoeden van kinderen en op het werk. De cursus is gebaseerd op de uitgangspunten van de ACT, de acceptance commitment therapie, en mindfulness.

De cursus omvat 8 bijeenkomsten op de volgende data: 11,18, 25 januari, 1,8, 22 februari, 1 en 8 maart 2022. De kosten zijn € 30,00 voor een cursusboek.
De locatie van de cursus is Welzijn Bloemendaal, Kerklaan 6 in Bennebroek.