Veerkrachtig & verbindend!

Hulp bij formulieren

Formulierenbrigade

Heeft u moeite met brieven van instanties of overheid dan biedt onze formulierenbrigade mogelijk steun.  Vrijwilligers van Welzijn Bloemendaal bieden gratis hulp bij het invullen van formulieren (ook digitaal) en het op orde brengen van uw thuisadministratie.

Wilt u advies of informatie neem contact op met Hetty van der Vegt cliëntondersteuner van Welzijn Bloemendaal via 06-20306471 of 023-5250366. Bereikbaar op werkdagen tussen 9-12 uur.

 

Bereken uw recht
Laagdrempelige rekenhulp om recht op financiële regelingen te onderzoeken

Er bestaan veel regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Maar niet alle mensen kennen deze regelingen of ze denken dat ze er geen recht op hebben. Inwoners van Bloemendaal en Heemstede kunnen daar nu op een simpele manier achter komen via www.iasz.nl/berekenuwrecht. In een paar stappen kunnen ze anoniem berekenen op welke regelingen zij mogelijk recht hebben. De gemeentes Bloemendaal en Heemstede zijn sinds deze week aangesloten bij deze handige rekenhulp.

Hoe werkt het?
Stapsgewijs leidt de rekenhulp de gebruiker door vragen over bijvoorbeeld gezinssamenstelling, inkomen en vermogen. Daarna laat het programma zien op welke regelingen de gebruiker eventueel recht heeft. Het invullen duurt 5 à 10 minuten. Bezoekers hoeven nergens hun naam en adres in te vullen en blijven dus anoniem. Pas bij het aanvragen van een regeling moet de bezoeker persoonlijke gegevens invullen op het aanvraagformulier van de gemeente.

Laagdrempelig
Bereken uw recht is op initiatief van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) van Bloemendaal en Heemstede in gebruik genomen. Wethouders Sjaak Struijf van de gemeente Heemstede en Susanne de Roy van Zuidewijn van de gemeente Bloemendaal hopen dat met de rekenhulp meer inwoners bereikt worden die recht hebben op financiële steun. Wethouder de Roy van Zuidewijn: “Onze inwoners kunnen nu onderzoeken waar ze recht op hebben, zonder zichzelf bekend te maken. Dit verlaagt de drempel en zorgt er hopelijk voor dat het gebruik van de regelingen toeneemt.” Wethouder Struijf: “En het is geweldig dat onze cliëntenraad Werk en Inkomen de website voor ons heeft getest en ook enthousiast is.”

Vergoedingen
De gemeente heeft verschillende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Bijvoorbeeld een schoolkostenregeling, een vergoeding voor huiswerkbegeleiding, een computer of voor sportkosten. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.iasz.nl/hulp-bij-laag-inkomen

Informatiepunt digitale overheid (IDO)

Vanuit Bibliotheek Zuid-Kennemerland wordt een nieuwe dienst aangeboden; het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Burgers met alle vragen over de overheid kunnen terecht bij dit informatiepunt, tijdens corona kan dit ook telefonisch via het mediaspreekuur.

U kunt terecht op het mediaspreekuur op maandag van 10:00 tot 12:00 uur en donderdag van 14:00 tot 16:00 uur via het telefoonnummer 023 511 54 40. Wilt u uw vraag liever mailen? Stuur deze dan naar mediacoaches@bibliotheekzuidkennemerland.nl

Hier kunt u de flyer inzien voor meer informatie: Flyer Informatiepunt Digitale Overheid Bibliotheek Zuid-Kennemerland

En u kunt ook meer info vinden op de site van de bibliotheek, klik dan hier.