Veerkrachtig & verbindend!

Diensten Wmo-loket

Wonen

Wanneer u ouder wordt of een handicap heeft, kan het zijn dat uw huidige woning niet meer voldoet. Wmo-loket medewerkers denken graag met u over uw situatie en kijken met u en uw netwerk naar mogelijke oplossingen.

Welzijn

Welzijn wordt door een belangrijk deel bepaald door hoe u uw leven ervaart. Bij het Wmo-loket wordt met u mee gedacht over de wijze waarop u uw tijd kunt invullen. Dit kan zijn door deelname aan activiteiten. Er zijn diverse organisaties in de gemeente Bloemendaal die met dit doel sociaal culturele activiteiten aanbieden:

Welzijn Bloemendaal
Tinholt 
Dorpshuis Vogelenzang

Soms zijn er problemen die uw welzijn in de weg staan. Wij kunnen u adviseren bij het vinden van een hulpverlener die u helpt bij deze problemen.

Ook wanneer mentale of fysieke problemen u belemmeren in deelname aan de maatschappij, kunt u deelnemen aan activiteiten. Voor sommige mensen zijn er speciale voorzieningen. Wmo-consulenten kunnen hierover adviseren en u de weg wijzen.

Financiën

Heeft  u moeite het overzicht over uw financiën te behouden? Of wilt weten of u in aanmerking komt voor bepaalde financiële tegemoetkomingen of kwijtscheldingen? Kom dan langs in ons Wmo-loket. Wmo-consulenten informeren u over ondersteuning en regelingen.

Vervoer

Ondervindt u problemen bij het bereiken van uw vervoersdoelen dan kunt u terecht bij het Wmo-loket. Medewerkers kijken samen met u welke mogelijke oplossingen er zijn.

Zorg

Als u door omstandigheden niet goed voor uzelf en voor uw huishouden kunt zorgen, neem dan contact op met het Wmo-loket. Wij helpen u met het vinden van de juiste zorg in uw omgeving of bij een professionele thuiszorgorganisatie. Het kan gaan om hulp bij het huishouden, begeleiding, verpleging of persoonlijke verzorging.

Kijk hier voor de openingstijden van onze wmo-loketten.

Klik hier als u een meldingsformulier in wilt vullen. Wij nemen contact op met degene die zich aanmeldt, of zo nodig met de opgegeven contactpersoon.

U kunt uw vragen ook mailen naar info@wmo-loketbloemendaal.nl