Veerkrachtig & verbindend!

Meldingsformulier Wmo Bloemendaal

Waarom dit formulier?
Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij, dat geldt ook voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld ouderen en mensen met een chronische ziekte, handicap of een
psychisch probleem. Lukken de dagelijkse dingen niet of kan zelfstandig wonen niet zonder hulp? Is het moeilijk om mensen te ontmoeten en activiteiten te ondernemen? Dan kunt u de
gemeente vragen om u te helpen bij het vinden van een oplossing.

Het meldingsformulier
Met dit formulier vraagt u een gesprek aan met de gemeente om samen een oplossing te zoeken voor uw vraag. Na ontvangst van dit formulier neemt een medewerker van het loket
van uw gemeente zo snel mogelijk contact met u op. In dat gesprek bespreken we uw situatie en zoeken we naar passende ondersteuning. Dit meldingsformulier is geen aanvraagformulier.

Klik hier voor het meldingsformulier.