Veerkrachtig & verbindend!

Fitness in de Fit-Inn in Bennebroek

Uitgangspunten Fit-Inn
. Lichaam staat centraal
. Professionaliteit
. Toegankelijkheid
. Persoonlijke benadering
. Herstelgerichte aanpak
. Inspanning is ontspanning

Aanmeldprocedure

Voordat u kunt beginnen met fitness maakt u een afspraak bij de Fit-Inn voor een intakegesprek met een sportinstructeur van de Fit-Inn via 023-5832539. Een intakegesprek is verplicht.
Fitnesskaarten worden op werkdagen van 09.00-12.00 uur verkocht bij Welzijn Bloemendaal, locatie Zuid (pinnen is mogelijk). In het weekend en ’s avonds kunt u fitnesskaarten kopen bij Fit-Inn/GGZinGeest, Bennebroek. Inwoners van gemeente Bloemendaal betalen € 27,50 per 10 rittenkaart. Niet inwoners van de gemeente Bloemendaal betalen € 35,- per 10 rittenkaart.

Tijden : Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur (fitnessinloop), Op woensdag open tot 20:00 uur. Op zaterdag 10:00-14:00 uur (fitnessinloop).

Locatie Fit-Inn
Sport- en bewegingscentrum van GGZ inGeest, Rijksstraatweg 113 in Bennebroek

Bij vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag contact opnemen met:
Locatie Zuid (Bennebroek) van 09.00 – 12.00 uur  –  tel. 023-5845300