Veerkrachtig & verbindend!

Informatief huisbezoek 80+

Door de corona tijd hebben we een stil gelegen, maar nu pakken we de draad weer op.

Bereikt u de leeftijd van 80 jaar dan benaderen wij u met de vraag of u een huisbezoek wilt zodat wij u kunnen informeren over de diensten van Welzijn Bloemendaal.