Veerkrachtig & verbindend!

Informatief huisbezoek 80+

Inwoners die de 80-jarige leeftijd hebben bereikt wordt gevraagd of zij een huisbezoek willen. Als u dat wenst, komt een vrijwilliger – die onder verantwoordelijkheid van de ouderenadviseur werkt – met u praten over wat Welzijn Bloemendaal voor u kan doen. Op uw verzoek komt de ouderenadviseur zelf bij u langs voor nadere toelichtingen.