Veerkrachtig & verbindend!

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijven en Algemene Voorwaarden
Onze activiteiten en diensten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bloemendaal. Inschrijven gaat in volgorde van binnenkomst. Is de cursus of workshop vol, dan komt u op de wachtlijst. Zodra een plaats vrijkomt, nemen wij contact met u op.
Activiteiten, cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen. Gaat het niet door, dan brengen wij u tijdig en tenminste 8 dagen van te voren op de hoogte. Abonnees van WonenPlus krijgen 10% korting op workshops en cursussen (niet op bewegingsactiviteiten en andere activiteiten zoals diners, lezingen en of filmbezoek).

U kunt zich op drie manieren aanmelden voor een activiteit, lezing, cursus of workshop:
• via onze website: www.welzijnbloemendaal.nl/activiteiten-overzicht/
• via het inschrijfformulier in onze jaargids op bladzijde 34
• telefonisch van maandag tot en met vrijdag:
Bloemendaal: (023) 525 03 66, van 09.00-15.00 uur
Bennebroek: (023) 584 53 00, van 09.00-12.00 uur
Indien u vervoer wenst kunt u dit aangeven bij uw aanmelding/inschrijving.

Betaling
Activiteiten onder de € 7,50 kunt u contant betalen op de dag van de activiteit, lezing en/of film. Bij overige activiteiten vragen wij u een machtiging tot automatische incasso te ondertekenen. De kosten incasseren wij in de maand van aanvang van de activiteit/cursus of workshop. Met het ondertekenen van de opdracht tot automatische incasso verplicht u zich direct tot het betalen van de kosten voor deelname aan de activiteit, cursus of workshop.

Het is mogelijk een factuur te ontvangen. Hiervoor brengen wij € 3,00 extra aan administratiekosten in rekening. Na inschrijving voor een activiteit, cursus of workshop heeft u -als u zich binnen een week voor de aanvangsdatum afmeldt- geen recht op teruggave van de gelden.

Bericht van inschrijving
Na aanmelding voor een activiteit, cursus of workshop ontvangt u niet direct een bevestiging. De bevestiging ontvangt u één week voor aanvang met alle gegevens over dag, tijd en locatie.

Eigen risico
Deelname aan onze activiteiten is voor eigen risico. Welzijn Bloemendaal is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en of vermissing van persoonlijke goederen.