Veerkrachtig & verbindend!

Lezingen Noord / Zuid

OOK DIT SEIZOEN BEVAT ONS PROGRAMMA VERSCHILLENDE INTERESSANTE LEZINGEN, BIJVOORBEELD OVER TECHNOLOGISCHE INNOVATIE, HET BOEK ‘HET KOFFERTJE VAN MIJN MOEDER’ VAN MARTJE SAVEUR EN OVER DE HORTUS BOTANICUS.

DE KOSTEN PER LEZING ZIJN € 5,- INCL. TWEE CONSUMPTIES.  VAN TE VOREN AANMELDEN IS VERPLICHT.

Klik hier om alle lezingen te bekijken en aan te melden. 

lezing Welzijn Bloemendaal