Veerkrachtig & verbindend!

Mantelzorg en respijtzorg

Als u mantelzorger bent en een keer vrij wilt zijn van de zorg voor uw dierbare, kunt u een beroep op ons doen. Een vrijwilliger kan uw taak tijdelijk overnemen (respijtzorg). De ouderenadviseur kan u ook adviseren wanneer u op zoek bent naar professionele zorg en verpleging of andere oplossingen om uw zorgtaken te verlichten.