Veerkrachtig & verbindend!

Senioren in beeld

Senioren in Beeld is een nieuw project van Welzijn Bloemendaal. Met dank aan Bavo Stichting Heemstede die WB subsidie heeft gegeven voor dit project. WB is op zoek naar deelnemers in de gemeente Bloemendaal die het leuk vinden om een portret van zichzelf te laten opmaken in beeld en tekst. De deelnemer wordt bij voorkeur op een plek gefotografeerd in een van de dorpskernen, waar hij een specifieke herinnering aan heeft. . . Dit kan in overleg met fotograaf Arnold van Bakel en tekstschrijver Nienke Beintema. U kunt zich inschrijven voor dit project via info@welzijnbloemendaal.nl of contact opnemen met Jorien Klomp.  U wordt dan teruggebeld voor een afspraak. Het einde van het project, eind november willen we een feestelijke expositie plannen in de expositieruimtes van Welzijn Bennebroek en Bloemendaal. Deelnemers krijgen een kopie mee naar huis.