Samenwerking Tandem

welzijn Bloemendaal samenwerking TandemWelzijn Bloemendaal biedt ook mantelzorgondersteuning. We werken hierbij nauw samen met Tandem. Naast ondersteuning in de vorm van gesprekken en hulp bij praktische zaken bieden wij vrijwilligers die u, als mantelzorger, kunnen helpen om uw leven te veraangenamen. Onze vrijwilligers zijn beschikbaar voor:

* gezelschap of oppas voor chronisch zieken of dementerenden;
* om samen te winkelen of een uitstapje te maken;
* ondersteuning bij het opbouwen van een dag structuur;
* respijtzorg: de vrijwilliger blijft bij degene voor wie u zorgt, zodat u een keer zonder zorgen weg kunt;
* hulp bij thuisadministratie