Veerkrachtig & verbindend!

Vacature cliëntondersteuner

Wij hebben een openstaande vacature:

Welzijn Bloemendaal is een professionele welzijnsorganisatie voor diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer aan alle inwoners van de gemeente Bloemendaal. De kerntaken van Welzijn Bloemendaal bestaan uit Wmo-diensten, ouderenadvies, sociaal cultureel werk, jongerenwerk, WonenPlus-diensten en vervoer.

Bij Welzijn Bloemendaal zijn 16 personeelsleden werkzaam en 290 vrijwilligers.

Stichting Welzijn Bloemendaal zoekt per direct een energieke en ervaren

 

Cliëntondersteuner m/v

Voor 12 uur per week

De cliëntondersteuner levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van thuiswonende kwetsbare inwoners van de gemeente Bloemendaal. Hij/zij ondersteunt en begeleidt hen om hun zelfredzaamheid te bevorderen en zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Tevens biedt de cliëntondersteuner nazorg aan Wmo-cliënten in nauw overleg met de Wmo-consulenten. Tot de doelgroep behoren cliënten met somatische, (psycho)sociale en psychogeriatrische beperkingen van 23 jaar en ouder. Het merendeel is senior.

Hij/zij onderhoudt contact met de doelgroep, geeft informatie en advies over hulpvragen, leidt toe naar welszijnsvoorzieningen en zet vrijwilligers in voor praktische ondersteuning.  Hij/zij werkt nauw samen met de twee ouderenadviseurs en cliëntondersteuner van Welzijn Bloemendaal en heeft ervaring met het werken met vrijwilligers en het talent hen te stimuleren en te binden.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Contact leggen / onderhouden met de doelgroep
 • Signaleren van en adviseren over hulpvragen
 • Het leveren van een bijdrage aan beleid en ontwikkeling van de organisatie
 • Secretariaat en voorzitterschap van het WWZ overleg (wonen, welzijn, zorg)
 • Deelnemen aan externe overleggen zoals de eenzaamheidswerkgroep
 • Begeleiden van de deelnemers en vrijwilligers van de telefooncirkel
 • Registreren van cliëntencases

Het profiel

 • HBO+ werk- en denkniveau
 • Gedegen kennis op het gebied van de Wmo 2015 en ontwikkelingen in het sociaal domein
 • Ervaring met advisering en ondersteuning van kwetsbare burgers
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Goed kunnen werken met registratiesystemen en Officepakketten

 

De cliëntondersteuner is vraaggericht, outreachend en pro-actief. Hij/zij werkt graag samen en is een netwerker. Van de cliëntondersteuner wordt een flexibele instelling verwacht.

Wij bieden

Een afwisselende baan voor 12 uur per week voor bepaalde tijd.

U werkt binnen een betrokken maatschappelijke organisatie met enthousiaste collega’s en vrijwilligers.

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn geregeld binnen de CAO voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 8.

 

Informatie en sollicitatie

Informatie over de inhoud van de functie kunt u verkrijgen bij Hetty van der Vegt via

06-20306471 of hetty@welzijnbloemendaal.nl

Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 18 november a.s. richten aan

Stichting Welzijn Bloemendaal

t.a.v. mevrouw M. Pots-Dik, Bloemendaalseweg 125, 2061 CH Bloemendaal,

e-mailadres: Margriet@welzijnbloemendaal.nl.

Meer informatie over Welzijn Bloemendaal kunt u vinden op www.welzijnbloemendaal.nl.