Veerkrachtig & verbindend!

Vacature coördinator Odensehuis

In Nederland zijn circa 250.000 mensen met dementie. Geschat wordt dat ongeveer de helft van deze mensen lijdt aan een lichte vorm van deze ziekte. Het merendeel van deze mensen woont zelfstandig, ondersteund door familie en vrienden (mantelzorgers) en/of professionele zorgverleners.

Voor deze doelgroep is Welzijn Bloemendaal in de gemeente Bloemendaal een Odensehuis gestart om mensen met beginnende dementie, mantelzorgers, vrienden en buurtbewoners een plek te bieden om elkaar te ontmoeten, te ondersteunen, gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen en advies te bieden. Een Odensehuis biedt een open huis waar de deelnemers zelf de regie van het huis bepalen.

Het aanbod is niet gericht op zorg maar op begeleiding, ondersteuning, activering en participatie van burgers. Een Odensehuis is daarvoor uitermate geschikt.

Het uitgangspunt is dat mensen met dementie zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Met eigen inzet en hulp van familie, vrienden, buurtgenoten en vrijwilligers beslissen mensen zelf over de invulling van hun dagen. Een Odensehuis is een organisatie van onderaf die een beroep doet op het zelf organiserend vermogen van alle deelnemers

Het Odensehuis in de gemeente Bloemendaal is ondergebracht in de locatie van Buurtvereniging Overveen en elke maandagmiddag open van 12.30-16.00 uur.

Welzijn Bloemendaal is een professionele welzijnsorganisatie voor diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer voor alle inwoners van de vijf dorpskernen in de gemeente Bloemendaal. De kerntaken van Welzijn Bloemendaal bestaan uit Wmo-diensten, ouderenadvies/cliëntondersteuning, sociaal cultureel werk, jongerenwerk, WonenPlus diensten en vervoer.

Bij Welzijn Bloemendaal zijn 16 personeelsleden en 300 vrijwilligers werkzaam verdeeld over twee locaties in Bennebroek en Bloemendaal. 

Stichting Welzijn Bloemendaal zoekt per direct ter vervanging van een zieke medewerker een enthousiaste

 

Coördinator Odensehuis

Voor 8 uur per week

 

De coördinator is een echte teamplayer en communicator, die goed kan samenwerken met verschillende partnerorganisaties en out of the box kan denken.

De coördinator is de enige beroepskracht en de spil in de organisatie. Hij/zij moet de interne organisatie en het activiteitenprogramma verder vormgeven in samenspraak met de brede groep van deelnemers, buurtgenoten, vrijwilligers en stagiaires.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • begeleiden van de reeds bestaande initiatiefgroepen en deze verder uitbouwen met deelnemers, vrijwilligers en buurtbewoners
 • een netwerk opbouwen met instellingen die voor de toeleiding van deelnemers van belang zijn waaronder huisartsen, wijkverpleegkundigen, specialisten, ouderenadviseurs e.d.
 • zorgdragen voor een activiteitenprogramma in samenspraak met de deelnemers en de initiatiefgroep;
 • zorgdragen voor voldoende PR en communicatie

 Het  profiel

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring hebben in het organiseren van activiteiten voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers
 • Initiatief durven nemen;
 • Creatief en buiten de kaders kunnen denken;
 • Goed kunnen communiceren en samenwerken met vrijwilligers en betrokken buurtbewoners en partnerorganisaties;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Flexibele instelling;

 Wij bieden

Per direct een interessante baan, wegens ziektevervanging, voor 8 uur per week tot in ieder geval eind 2019. U werkt binnen een betrokken maatschappelijke organisatie met enthousiaste collega’s en vrijwilligers.

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn geregeld binnen de CAO voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 8.

Informatie en sollicitatie

Informatie over de inhoud van de functie kunt u verkrijgen bij Jony Meekel of Hetty van der Vegt tel. 023-5250366.

Graag uw sollicitatiebrief sturen aan Margriet@welzijnbloemendaal.nl voor vrijdag 9 augustus.

In de week van 12 augustus vinden de eerste gesprekken plaats.