Veerkrachtig & verbindend!

Vacature sport- en spelmedewerker

Welzijn Bloemendaal is een professionele welzijnsorganisatie voor diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer voor alle inwoners van de vijf dorpskernen in de gemeente Bloemendaal. De kerntaken van Welzijn Bloemendaal bestaan uit Wmo-diensten, ouderenadvies/cliëntondersteuning, sociaal cultureel werk, jongerenwerk, WonenPlus- en vervoersdiensten.

Bij Welzijn Bloemendaal zijn naast de directeur 14 medewerkers en 295 vrijwilligers werkzaam, verdeeld over twee locaties in Bennebroek en Bloemendaal.

 

Stichting Welzijn Bloemendaal zoekt per 1 september 2019 een enthousiaste, energieke en sportieve

 

Sport & Spelmedewerker m\v

Voor 8 uur per week (verspreiding uren)

 

De sport & spelmedewerker maakt deel uit van het jeugd- en jongerenwerk van Welzijn Bloemendaal, bestaande uit twee jongerenwerkers. Het jeugd- en jongerenwerk voert het gemeentelijk jeugdbeleid uit in de vijf dorpskernen van de gemeente. Naast het organiseren van een zinvolle vrije tijdsbesteding is het jongerenwerk gericht op een preventieve aanpak om te voorkomen dat tieners en jongeren in de problemen dreigen te komen.

 

De werkzaamheden

Verantwoordelijk voor het zelfstandig ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van sport & spelactiviteiten na schooltijd in de dorpskernen van de gemeente Bloemendaal en het organiseren van vraaggerichte dorpsbrede activiteiten in samenwerking met collega-jongerenwerkers.

 

Taken:

 • vraaggericht organiseren en uitvoeren van sport & spelactiviteiten (in gymzalen) na schooltijd in verschillende dorpskernen;
 • organiseren van (buiten) sporttoernooien in samenwerking met het jongerenwerk;
 • organiseren van jaarlijkse evenementen in samenwerking met het jongerenwerk waaronder een 4-daags timmerdorp;
 • begeleiden van stagiaires en/of vrijwilligers;
 • stimuleren en activeren van kinderen en jongeren om meer te bewegen;
 • signaleren van wensen, behoeften, problemen en ambities van de jeugdigen en hierop anticiperen;
 • indien nodig participeren in overlegstructuren,.

 

Competenties:

Wij zijn op zoek naar een ervaren medewerker die:

 • initiatief toont en contact maakt met tieners en jongeren;
 • enthousiasmeert en inspireert;
 • creatief en flexibel is;
 • resultaat- en vraaggericht werkt;
 • bereid is om in de avonduren (indien nodig) en in de schoolvakanties te werken;
 • een MBO-opleiding (niveau 3 of hoger) sport en bewegen of CIOS heeft;
 • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken;
 • goed kan samenwerken en netwerken kan onderhouden en versterken.

 

Wij bieden:

 • een enthousiast team van collega’s;
 • een op vernieuwing gerichte organisatie;
 • een arbeidsovereenkomst en inschaling conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening schaal 6 voor de periode van 1 jaar, met de mogelijkheid deze te verlengen.

 

Informatie en sollicitatie

Informatie over de inhoud van de functie kunt u verkrijgen bij mevrouw M.M. Kruik telefoonnummer 023-525 03 66. Meer informatie over Welzijn Bloemendaal leest u op www.welzijnbloemendaal.nl.

Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk vrijdag 21 juni a.s. richten aan Stichting Welzijn Bloemendaal, t.a.v. mevrouw M.M. Kruik, directeur, via emailadres: margriet@welzijnbloemendaal.nl.

De gesprekken vinden plaats in de week van 1 en 8 juli.