Veerkrachtig & verbindend!

Vacature Wmo-consulent en ouderenadviseur

Welzijn Bloemendaal is een professionele welzijnsorganisatie voor diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en vervoer aan inwoners van de gemeente Bloemendaal. De kerntaken van Welzijn Bloemendaal bestaan uit Wmo-diensten, ouderenadvies, sociaal cultureel werk, jongerenwerk, WonenPlus diensten en vervoer.

Bij Welzijn Bloemendaal zijn 16 personeelsleden werkzaam en 300 vrijwilligers.

Stichting Welzijn Bloemendaal zoekt met ingang van 1 mei 2020 een energieke, ervaren

 

Wmo-consulent (18 uur )/ Ouderenadviseur (14 uur) m/v

Totaal 32 uur per week

 

De Wmo-consulent/ouderenadviseur levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van thuiswonende kwetsbare inwoners van de gemeente Bloemendaal.  Hij/zij informeert en adviseert burgers in het Wmo-loket en behandelt Wmo-meldingen. Als ouderenadviseur adviseert en ondersteunt hij/zij burgers om hun zelfredzaamheid te bevorderen en hen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Tevens biedt de ouderenadviseur nazorg aan Wmo-cliënten in nauw overleg met de Wmo-consulenten. Tot de doelgroep behoren cliënten met somatische, (psycho)sociale en psychogeriatrische beperkingen van 23 jaar en ouder waarvan het merendeel senior is.

Hij/zij onderhoudt contacten met de doelgroep, geeft informatie en advies over hulpvragen, leidt toe naar welszijnsvoorzieningen en zet vrijwilligers in voor praktische ondersteuning. De ouderenadviseur ondersteunt en adviseert mantelzorgers. Hij/zij heeft ervaring met het werken met vrijwilligers en het talent hen te stimuleren en te binden.

 

De werkzaamheden van de Wmo-consulent bestaan uit:

 • In behandeling nemen van binnengekomen Wmo-meldingen.
 • Afhankelijk van de melding handel je deze telefonisch af of wordt een huisbezoek gedaan.
 • In samenspraak met de inwoner stel je de hulpvraag vast en analyseer je het probleem. Hierbij houd je rekening met de eigen kracht van de client en het gebruik van algemene en voorliggende voorzieningen.
 • Aanvragen van offertes voor diverse woon-, vervoers- en rolstoel voorzieningen.
 • Administratief verwerken van aanvragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen.
 • Loketdiensten draaien (ongeveer één keer per week).
 • Voeren van overleg met zorgaanbieders, leveranciers, aannemers en andere externe partijen.

 

De werkzaamheden van het ouderenadvies bestaan uit:

 • Contact leggen/onderhouden met de doelgroep
 • Signaleren van en adviseren over hulpvragen
 • Coachen van vrijwilligers van o.a. de vrijwillige hulpdienst en thuisadministratie
 • Het leveren van een bijdrage aan beleid en ontwikkeling van de organisatie
 • Het bieden van mantelzorgondersteuning
 • Deelnemen aan externe overleggen met samenwerkingspartners
 • Registreren van cliëntencases

Het profiel

 • HBO+ werk- en denkniveau
 • Gedegen kennis op het gebied van de Wmo 2015 en ontwikkelingen zorg en welzijn
 • Ervaring met advisering en ondersteuning van kwetsbare burgers
 • Kennis van diverse ziektebeelden, aandoeningen en stoornissen en de functionele gevolgen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Goed kunnen werken met registratiesystemen en officepakketten
 • De Wmo-consulent/ouderenadviseur is vraaggericht, outreachend en pro-actief.
 • Hij/zij werkt graag samen en is een netwerker.
 • Er wordt een flexibele instelling verwacht.

Wij bieden

Een afwisselende baan voor 32 uur per week voor bepaalde tijd.

U werkt binnen een betrokken maatschappelijke organisatie met enthousiaste collega’s en vrijwilligers.

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn geregeld binnen de CAO voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 8.

 

Informatie en sollicitatie

Informatie over de inhoud van de functie kunt u verkrijgen na 2 maart bij mevrouw M. Heijens tel 06-25567264 of na 10 maart bij mevrouw H. van der Vegt tel 06-20306471.

Uw schriftelijke sollicitatie met motivatiebrief kunt u tot uiterlijk 6 april richten aan Stichting Welzijn Bloemendaal, t.a.v. mevrouw M. Pots-Dik, Bloemendaalseweg 125, 2061 CH Bloemendaal, e-mailadres: Margriet@welzijnbloemendaal.nl.

 

Meer informatie over Welzijn Bloemendaal kunt u vinden op www.welzijnbloemendaal.nl.