Veerkrachtig & verbindend!

Vrijwilligers Meer beweging in de wijk gezocht

Weet jij leuke wandelingen vanuit de Kerklaan? Maak jij graag een praatje? Wil jij je om de week inzetten voor meer bewegen met buurtgenoten? Lees dan snel verder en reageer op deze vacature.

De bewoners van de Hartekamp Groep die wonen op de Kerklaan, willen heel graag meer bewegen. Een aantal kunnen wegens een visuele beperking niet zelfstandig wandelen. Andere komen niet zo snel in beweging als ze alleen moeten of vinden het gewoon heel erg gezellig om mensen te ontmoeten.

Wat ga je doen?

1x 14 dagen op zaterdag en/ of zondagen (even of oneven week) van 10:30 – 12:00 wandelen met meerdere vrijwilligers en bewoners. Na een uurtje wandelen wellicht afsluiten met een kopje koffie. We denken aan een groepje van 4 vrijwilligers en rond de 8 bewoners. Bij genoeg vrijwilligers willen wij in maart starten met de Meer Beweging in de wijk.

Wat maakt het werk zo leuk en bijzonder?

Samen met buurtgenoten iets doen voor buurtgenoten. Er zijn altijd wel onderwerpen te bespreken tijdens het wandelen die jullie met elkaar verbinden. Goede tijden slechte tijden, Ajax, Status Quo, dagelijkse nieuwsberichten en wat dacht je van verhalen over het werk en familie. En natuurlijk kunnen ergernissen in de wijk uitgewisseld worden.

Begeleiders van de Kerklaan ondersteunen jullie als buurtgenoten/ vrijwilligers in het opbouwen van het contact met de bewoners. Ze lopen de eerste keren mee in deze nieuw op te zetten wandelgroep.

Wij vragen…

Je open te staan voor nieuwe bijzondere contacten met ondersteuning vanuit de begeleiding van de Kerklaan.

Inzet 1x per 14 dagen op zaterdag of zondag ochtend 10:30 -12:00 of 1x per 4 weken.

Je aan te melden als vrijwilliger van Welzijn Bloemendaal of de Hartekamp Groep in Heemstede

Over de Hartekampgroep

De Hartekamp Groep richt zich op mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Meedoen is belangrijk. Iedereen doet op zijn of haar eigen manier mee en krijgt ruimte om zichzelf te ontwikkelen. We doen dit samen.

Verbinden, vertrouwen en leren zijn onze kernwaarden. Vrijwilligers zijn heel hard nodig om meedoen mogelijk te maken. Zo samen mogelijk.

Als je meer informatie wilt of je wilt aanmelden voor deze leuke wandelclub, neem dan contact op met Wilma Onderwater vtenv@hartekampgroep.nl of Annemiek de Hullu annemiek@welzijnbloemendaal.nl

www.welzijnbloemendaal.nl / www.hartekampgroep.nl