Veerkrachtig & verbindend!

Wereldse maaltijden editie Bloemendaal & Overveen

In Vogelenzang draait op initiatief van Welzijn Bloemendaal sinds oktober 2018 de activiteit ‘Wereldse Maaltijden Vogelenzang’. Statushouders en vrijwilligers van verschillende nationaliteiten koken iedere maand een maaltijd voor de buurt. Verschillende doelgroepen maken zo op een laagdrempelige manier kennis met elkaar en de bedoeling is dat er meer verbinding ontstaat in het dorp. Door mensen met elkaar in contact te brengen, wil Welzijn Bloemendaal het sociaal isolement doorbreken en tegelijkertijd eenzaamheid tegen kunnen gaan.

 

Tijdens een overleg tussen een contactpersoon van Centrum Jeugd & Gezin (CJG) en de jongerenwerker/Dorpscoordinator Bloemendaal van Welzijn Bloemendaal bleek dat het CJG bij ondersteuning van kinderen van statushouders (momenteel voornamelijk uit Bloemendaal en Overveen) aanloopt tegen het sociaal isolement en het persoonlijk welbevinden en ontwikkeling van de ouders.

Dit heeft zijn weerslag op de kinderen. Het idee ontstond om iets te organiseren voor de ouders en de Vogelenzangse activiteit uit te breiden met een ‘Wereldse Maaltijden Bloemendaal & Overveen’. Niet komen omdat er geen oppas voor de kinderen is, moet geen beperkende factor zijn om statushouders bij deze activiteit te betrekken. Kinderen zijn dan ook meer dan welkom.

 

Inhoud activiteit

Deze editie zal raakvlakken hebben met die in Vogelenzang, maar is vanwege het gebruik van de eigen activiteitenruimte en keuken bij Welzijn Bloemendaal net weer even anders.

 

  • Locatie Welzijn Bloemendaal, Bloemendaalseweg 125 in Bloemendaal.
  • Elke eerste vrijdag van de maand: start 16:00 uur met voorbereidingen, eindigend om 21:00 uur
  • Elke maand koken 4 statushouders afkomstig uit verschillende landen samen met 2 Nederlandstalige

vrijwilligers voor 16 gasten een 3 gangendiner met een wisselend landthema

  • Tijdens de ‘Wereldse Maaltijden Bloemendaal & Overveen’ zal geen alcohol geschonken worden.
  • Kinderen van statushouders en vrijwilligers zijn welkom. Er zijn 2 vrijwilligers nodig die een activiteit

met de kinderen zullen doen: 1 Nederlandstalige vrijwilliger die bij voorkeur een beetje Arabisch

spreekt en 1 vrouwelijke statushouder. Aan de kinderactiviteit kan een taalactiviteit gekoppeld

worden. Vooraf wordt overleg gepleegd over aantallen i.v.m. de ruimte en leeftijden i.v.m. het soort

kinderactiviteit. De activiteit vindt plaats op de kamer van de directie.

  • Gasten zijn welkom vanaf 17:30 – 20:00 uur
  • De activiteit moet een meerwaarde hebben voor kookvrijwilligers om naar toe te komen, meer dan

alleen het kookkunstje. Als aanvulling zullen de kookvrijwilligers wegwijs in de omgeving gemaakt

worden door samen met hen activiteiten te ondernemen om hun persoonlijk welbevinden en

ontwikkeling te vergroten. Dit kan door hen bijvoorbeeld te laten zien waar zij goedkoop hun

boodschappen kunnen doen, zoals bij de Beverwijkse Bazaar. Dit kan een eerste keer met de bus

van Welzijn Bloemendaal, vervolgens laat een vrijwilliger zien hoe zij daar met het openbaar vervoer

naartoe kunnen.

 

De activiteit zal na een eerste opstart i.s.m. Dorpscoordinatoren Bloemendaal en Overveen uiteindelijk zo veel mogelijk zelf door de vrijwilligers en statushouders gedragen worden. De Dorpscoordinatoren zullen uiteindelijk coördinerend blijven waar nodig.

 

Vrijwilligers, Statushouders, Gasten

Nederlandstalige vrijwilligers draaien afwisselend mee bij het bieden van hulp bij uitserveren, afwassen, opruimen en sociaal contact met de statushouders en de gasten. Bij voorkeur vrijwilligers die ook een coördinerende taak op zich willen nemen, Engels en eventueel een beetje Arabisch spreken. Coördinerende taken zijn in deze het maken van afspraken welk menu er gemaakt wordt, wie er kookt en wie de boodschappen doet, wie de tafelzetting en het dekken doet, wie uitserveert, opruimt en afwast, wie de gasten welkom heet en wie de kinderen bezighoudt. Voor deze laatste wordt er iemand gezocht met affiniteit met kinderen.

 

Statushouders worden benaderd om met elkaar te koken in de keuken van Welzijn Bloemendaal.

 

 

Kosten

Kookvrijwilligers gratis
Vrijwilligers €5 & 1 consumptie
Chauffeur Welzijn Bloemendaal €5 & 1 consumptie
Kinderen tot 6 jaar gratis
Kinderen vrijwilligers 6 tot 12 jaar €1 & 1 consumptie
Kinderen gasten 6 tot 12 jaar €5 & 1 consumptie
12 jaar en ouder €10 & 1 consumptie