Veerkrachtig & verbindend!

Werkgroep Jongerenparticipatie

WERKZAAMHEDEN
Als jongere ben jij belangrijk en de Gemeente Bloemendaal wil graag dat je meedenkt over haar beleid. Maar hoe bereik je jongeren? Welke vorm van jongerenparticipatie past daarbij? Wat is nog van deze tijd? En op welke manier kun je andere jongeren mee laten denken in de ontwikkeling van beleid?

Welzijn Bloemendaal zoekt een groep enthousiaste jonge vrijwilligers die vanuit een werkgroep wil meedenken over deze en de volgende vragen:

– waar haal je de jongeren vandaan?
– hoe zorg je voor een goede afspiegeling (jong en oud, vwo, havo en vmbo, werkende jongeren)?
– hoe vaak laat je ze samenkomen?
– wat doe je als ze bij elkaar komen?
– hoe zorg je ervoor dat ze daadwerkelijk op komen dagen?

Samen met anderen bepaal jij in een werkgroep uiteindelijk zelf welke vorm van jongerenparticipatie gekozen wordt en je neemt hierin ook deel.

De gekozen werkvorm zal dienen ais een verzamelpunt voor vragen en initiatieven van en voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar in de gemeente Bloemendaal. Het kan initiatieven voor jongeren in de gemeente bevorderen. Gevraagd en ongevraagd geef je advies gegeven over zaken waar jongeren belang bij hebben. Dit gebeurt aan overheden en maatschappelijke organisaties die een rol spelen in de gemeente Bloemendaal.

Thema’s waar jongeren bijvoorbeeld bij betrokken kunnen worden zijn het maken van plannen op het gebied van sport- en uitgaansvoorzieningen, evenementen, verkeer of het toegankelijk maken van het Centrum Jeugd & Gezin voor jongeren. De onderwerpen waarover vragen worden gesteld zullen aansluiten bij de actuele ontwikkelingen die op dat moment in de gemeente spelen. Bijvoorbeeld de organisatie van een jeugdevenement, of het doen van onderzoek onder jongeren.

De aanpak van Welzijn Bloemendaal kenmerkt zich door een hoog doe-het-zelf gehalte. Van zelf doen leer je verantwoordelijkheid en het stimuleert je creativiteit. Welzijn Bloemendaal biedt de mogelijkheden en jij helpt met bouwen en vormgeven.

Wat heb jij eraan om als vrijwilliger deel te nemen in de werkgroep?
Het geeft jou de mogelijkheid mee te praten over zaken die jou interesseren. Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling, je kan creatieve input geven en het is leerzaam. Laat je stem horen! Bovendien maak je kennis met beleidszaken én staat het goed op je CV.

Om onze waardering voor vrijwilligers te tonen, wordt elke vrijwilliger beloond met een vrijwilligersfeest en een kerstpakket.

WERKTIJDEN EN LOCATIE
Voor de werkgroep zijn 5 jongeren van 12 -18 jaar nodig die woonachtig zijn in de gemeente Bloemendaal, bij voorkeur uit meerdere dorpen uit de gemeente. Elke maand komt de groep in een informele setting bij elkaar in een van de locaties van Welzijn Bloemendaal. Dit kan zowel overdag als in de avond, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilligers.

AANNAMEPROCEDURE
Kennismakingsgesprek, proeftijd in overleg

INFO
Nicole Honingh: 06 57 93 75 70
Nicole@welzijnbloemendaal.nl