Spring naar content

Profiel lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Bloemendaal

Welzijn Bloemendaal is een professionele welzijnsorganisatie voor diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg, administratief advies en vervoer voor alle inwoners van de vijf dorpskernen in de gemeente Bloemendaal. De kerntaken van Welzijn Bloemendaal bestaan uit ouderenadvies/cliëntondersteuning, sociaal cultureel werk, jongerenwerk, WonenPlus diensten en vervoer. Bij Welzijn Bloemendaal zijn 15 beroepskrachten werkzaam en ruim 250 vrijwilligers actief. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur/bestuurder. De Gemeente Bloemendaal voorziet in het grootste deel van de vereiste financiële middelen. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 vrijwilligers en benoemt uit haar midden een  voorzitter en een secretaris. De functie is onbezoldigd, eventuele onkosten kunnen worden vergoed.

Stichting Welzijn Bloemendaal zoekt voor haar Raad van Toezicht per medio 2022 een

Lid Raad van Toezicht algemeen profiel

Dit lid heeft algemeen bestuurlijke kwaliteiten en gevoel voor bestuurlijke- en politieke verhoudingen. Affiniteit met vrijwilligersorganisaties en bij voorkeur ook eigen ervaring als vrijwilliger. Is sterk maatschappelijk betrokken en beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden. Enige affiniteit met de Zorg- en Welzijn sector is een pré. Het lid is bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Welzijn Bloemendaal.

De tijdsbesteding als lid van de Raad van Toezicht bedraagt gemiddeld circa 1 dagdeel per maand. De Raad van Toezicht vergadert regulier 6x per jaar. Indien noodzakelijk worden extra vergaderingen belegd.

Belangstelling?
Mail uw CV en korte motivatie naar margriet@welzijnbloemendaal.nl. Wilt u nadere informatie over de functie stuur dan een mail naar margriet@welzijnbloemendaal.nl met uw telefoonnummer. Eén van de huidige leden neemt dan contact met u op.