Spring naar content

Hoe doe ik een donatie aan Welzijn Bloemendaal ?
Het komt regelmatig voor dat onze deelnemers van onze activiteiten en vervoer hun dankbaarheid willen tonen door iets extra’s te schenken. Vaak gebeurt dat dan door een bedrag contant aan een medewerker of vrijwilliger mee te geven. Uiteraard zijn wij daar heel blij mee! Het geld wordt dan gebruikt om extra activiteiten te ondernemen. 

In onze reglementen staat echter dat medewerkers en vrijwilligers geen geld mogen aannemen. Hieronder hebben wij voor u opgeschreven wat de mogelijkheden zijn.

Steun Welzijn Bloemendaal met een gift
U kunt zelf een bedrag over maken op NL31 RABO 0389 4027 96  t.n.v. stichting Welzijn Bloemendaal o.v.v. gift.

ANBI status
Op de website van de Belastingdienst staat stichting Welzijn Bloemendaal als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Fiscaal nummer 820 406 156.

Dit betekent dat:

  • De stichting geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen, giften en erfenissen.
  • Giften en schenkingen aan de stichting voor de donateurs aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wilt u ons op een andere manier steunen?
Wilt u een positieve impuls geven aan de kwetsbaren in onze samenleving? Als u stichting Welzijn Bloemendaal in uw testament opneemt, steunt u kansrijke projecten die precies aansluiten bij wat ú belangrijk vindt. Uw geld wordt dan rechtstreeks van betekenis voor de mensen die u voor ogen heeft.

Nalaten aan stichting Welzijn Bloemendaal kan op drie manieren:

  1. Fonds op naam

U doet een schenking met een gerichte opdracht. U bepaalt zelf de naam, de doelstelling en het bereik.

  • Erfstelling

U benoemt stichting Welzijn Bloemendaal tot uw erfgenaam, waarmee u de stichting Welzijn Bloemendaal recht geeft op (een deel van) uw nalatenschap. Uw nalatenschap wordt toegevoegd aan het vermogen van de stichting waarmee u de continuïteit ervan waarborgt. Uit het vermogen worden projecten voor kwetsbare groepen gerealiseerd zoals door u aangegeven in uw testament.

  • Legaat

U laat stichting Welzijn Bloemendaal een vooraf bepaald geldbedrag na. Uw nalatenschap wordt besteed aan de doelstelling en doelgroep van uw keuze.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij:

Johan van Buren, directeur stichting Welzijn Bloemendaal

M:          06 22 492 662
E:           johanvanburen@welzijnbloemendaal.nl