Spring naar content

Dorpscoördinatie

Welkom op onze pagina over de dorpscoördinatie in de gemeente Bloemendaal. Via Welzijn Bloemendaal wordt er per dorpskern een dorpscoördinator Welzijn en Zorg ingezet.

Het doel van de dorpscoördinator is om als spin in het web te fungeren in een dorpskern van Bloemendaal. Het is de centrale figuur tussen de diverse formele en informele netwerken op het gebied van Welzijn en Zorg. Enerzijds is de dorpscoördinator aanspreekpunt voor burger- en maatschappelijke initiatieven en signalen. Anderzijds is de dorpscoördinator aanspreekpunt en gesprekspartner voor de gemeente qua kennis en informatie over het dorp.

De dorpscoördinator houdt zich bezig met:

  • Het afstemmen van activiteiten en diensten op het gebied van Welzijn en Zorg
  • Het onderhouden van een netwerk met sportverenigingen, onderwijs, organisaties op het gebied van welzijn en zorg en actieve burgers in de dorpskern.
  • Goede communicatie in het dorp over het aanbod van Welzijn en Zorg
  • Het minimaal twee keer per jaar organiseren van een dorpsbrede bijeenkomst voor alle betrokken partijen.
  • Stimuleren dat activiteiten onder de aandacht komen van de inwoners
  • Het ondersteunen van burgerinitiatieven en samenwerkingsverbanden op het gebied van Welzijn & Zorg
  • Het voorkomen van eenzaamheid door te fungeren  als aanspreekpunt voor inwoners en organisaties. Ook inwoners die zich zorgen maken over anderen kunnen terecht bij de dorpscoördinator.

Wanneer u een vraag of opmerking heeft of een mooi initiatief aarzel niet en neem contact op met 1 van onze dorpscoördinatoren. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

De dorpscoördinatoren:

Gerrianne Ghaus

Overveen

Maaike Slierings