Spring naar content

Raad van toezicht

Welzijn Bloemendaal heeft een raad van toezicht welke bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden en kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor:

  • de realisatie van de doelstellingen van de Stichting,
  • de strategie, de organisatie van de noodzakelijke middelen en de prestaties van de organisatie
  • de totstandkoming van beleid- en jaarplannen, evenals de inhoudelijke rapportage daaromtrent
  • de financiële organisatie en verslaglegging
  • de benoeming van een externe accountant
  • de adequate toepassing van relevante wetten en regelgeving
  • het periodiek onderhouden van contacten met overheid en met (vertegenwoordigers van) het personeel, vrijwilligers en cliënten van de Stichting
  • het eigen functioneren

De raad van toezicht bestaat uit vrijwilligers, zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Op dit moment bestaat de raad van toezicht uit de volgende personen:

Voorzitter:
dhr. H. (Henne) Hennis

lid:
dhr. M.(Maurits) van Tol

Onbezoldigde nevenfuncties:
– voorzitter en penningmeester a.i. van het bestuur van de Nieuwe Kring in Aerdenhout
– bestuurslid van bridgeclub BridgeBird in Vogelenzang

lid met aandachtsveld financiën:
Jan Karel Schlichte Bergen

Onbezoldigde nevenfuncties:
– bestuurslid provinciale vergadering provincie Noord-Holland Woonbond
– voorzitter huurdersvereniging Huize Aelbertsberg in Bloemendaal
– coördinator museum Molen de Adriaan in Haarlem

Bezoldigde nevenfuncties:
– Directeur van Schlichte Bergen BV
– Directeur van Schlichte Bergen Groep BV
– Directeur van CMPE Services BV

lid:
mw. E. (Emke) T. Vreugdenhil

Bezoldigde Nevenfunctie
– Advocaat bij Reijnders Vreugdenhil Advocaten

lid:
Joop ten Kate

Onbezoldigde nevenfuncties:
– lid cliëntenraad bij stichting ZBC Zuyderland
– adviseur bevolkingsonderzoek Nederland
– vrijwilliger bij het UAF

lid:
Elsa Norde

Onbezoldigde nevenfunties:
– voorzitter werkgroep toegankelijkheid Bloemendaal

lid:
Elly Abbenhuis

Onbezoldigde nevenfunties:
– bestuurslid (secretaris) van de Amsterdamse Golfclub

Door hier te klikken kunt u de statuten inzien.