Spring naar content

Bestuur

Welzijn Bloemendaal heeft een bestuur dat bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden en kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het Bestuur is verantwoordelijk voor:

  • de realisatie van de doelstellingen van de Stichting,
  • de strategie, de organisatie van de noodzakelijke middelen en de prestaties van de organisatie
  • de totstandkoming van beleid- en jaarplannen, evenals de inhoudelijke rapportage daaromtrent
  • de financiële organisatie en verslaglegging
  • de benoeming van een externe accountant
  • de adequate toepassing van relevante wetten en regelgeving
  • het periodiek onderhouden van contacten met overheid en met (vertegenwoordigers van) het personeel, vrijwilligers en cliënten van de Stichting
  • het eigen functioneren

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Bestuursleden:

Voorzitter:
dhr. H. (Henne) Hennis

Secretaris:
dhr. M.(Maurits) van Tol

Penningmeester:
dhr. J.(Han)F. van den Bos

Lid:
mw. E. (Emkje) T. Vreugdenhil

Door hier te klikken kunt u de statuten van het bestuur inzien.