Spring naar content

Raad van toezicht

Welzijn Bloemendaal heeft een raad van toezicht welke bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden en kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor:

  • de realisatie van de doelstellingen van de Stichting,
  • de strategie, de organisatie van de noodzakelijke middelen en de prestaties van de organisatie
  • de totstandkoming van beleid- en jaarplannen, evenals de inhoudelijke rapportage daaromtrent
  • de financiële organisatie en verslaglegging
  • de benoeming van een externe accountant
  • de adequate toepassing van relevante wetten en regelgeving
  • het periodiek onderhouden van contacten met overheid en met (vertegenwoordigers van) het personeel, vrijwilligers en cliënten van de Stichting
  • het eigen functioneren

De raad van toezicht heeft een toezichtsvisie opgesteld. Deze kunt u lezen door hier te klikken.

De raad van toezicht bestaat uit vrijwilligers, zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Op dit moment bestaat de raad van toezicht uit de volgende personen:

Voorzitter:
mw. E. (Emke) T. Vreugdenhil

Bezoldigde Nevenfunctie
– Advocaat bij Reijnders Vreugdenhil Advocaten

lid:
dhr. M.(Maurits) van Tol

Onbezoldigde nevenfuncties:
– voorzitter en penningmeester a.i. van het bestuur van de Nieuwe Kring in Aerdenhout
– bestuurslid van bridgeclub BridgeBird in Vogelenzang

lid met aandachtsveld financiën:
Jan Karel Schlichte Bergen

Onbezoldigde nevenfuncties:
– bestuurslid provinciale vergadering provincie Noord-Holland Woonbond
– voorzitter huurdersvereniging Huize Aelbertsberg in Bloemendaal
– coördinator museum Molen de Adriaan in Haarlem

Bezoldigde nevenfuncties:
– Directeur van Schlichte Bergen BV
– Directeur van Schlichte Bergen Groep BV
– Directeur van CMPE Services BV

lid:
Joop ten Kate

Onbezoldigde nevenfuncties:
– lid cliëntenraad bij stichting ZBC Zuyderland
– adviseur bevolkingsonderzoek Nederland
– vrijwilliger bij het UAF

lid:
Elsa Norde

Onbezoldigde nevenfunties:
– voorzitter werkgroep toegankelijkheid Bloemendaal

lid:
Elly Abbenhuis

Onbezoldigde nevenfunties:
– bestuurslid (secretaris) van de Amsterdamse Golfclub

Door hier te klikken kunt u de statuten inzien.