Veerkrachtig & verbindend!

Medewerkers

Directeur:
Johan van Buren

Sociaal cultureel werkers:
Jorien Klomp
Annemiek de Hullu
Susanne Verheijen

Vrijwilligerscoördinator:
Monique Coffeng

Maatschappelijk werk en ouderenadvies:
Hetty van der Vegt
Charlotte Turksma
Ria van Bakel-Nieters
Merlin Lommerse

WonenPlus:
Susanne Verheijen
Charlotte Turksma

Vervoer:
Monique Coffeng

Office Manager:
Maureen van Duren

Jongerenwerkers:
Nicole Honingh
Natascha Essing
Paul Visscher

Financieel medewerker:
Margriet Pots-Dik

Coördinator Odensehuis:
Maaike Slierings