Spring naar content

Ontmoeting

Welzijn Bloemendaal biedt een plek aan voor mensen met een haperend brein en buurtbewoners die op zoek zijn naar contact en het delen van talenten. Dit is het Odensehuis Overveen. Klik hier voor informatie. Daarnaast zijn in Bloemendaal verschillende ontmoetingsgroepen voor ouderen. Lees hieronder meer informatie.

Ontmoetingsgroep Bloemenstroom

Ontmoetingsgroep Bloemenstroom is er voor ouderen in Bloemendaal! Een plek voor mensen die kwetsbaar en/of vergeetachtig zijn èn voor hun familie en vrienden. We ondernemen samen van alles, zodat iedereen zo lang en prettig mogelijk thuis kan blijven wonen. Bij de Ontmoetingsgroep lopen zorg en welzijn als vanzelfsprekend in elkaar over. Kwaliteit van leven staat voorop en deelnemers worden beschouwd als waardevol om wie zij zijn.

Bij de Ontmoetingsgroep gaan we ‘anders’ om met kwetsbaarheid en vergeetachtigheid. We doen het samen: met de deelnemers, professionals, familie, vrijwilligers en stagiaires creëren we een vrolijke en actieve sfeer en kijken we vooral naar wat er nog wel kan.

Bij de Ontmoetingsgroep hoeft niets en kan bijna alles. Het is een unieke kans, geen ‘eindstation’ zoals regelmatig gedacht wordt. We zeggen vaak: “Doe alsof u thuis bent”. U mag altijd uzelf zijn en u telt nog steeds helemaal mee. Het is de veilige haven waar u uw (mogelijke) verwarring en zorgen even kunt vergeten. Daarnaast staan bewegen en ‘het in beweging zijn’ hoog in het vaandel.

Bloemenstroom is een samenwerking tussen Welzijn Bloemendaal en Zorgbalans.

Locatie en openingstijden
De Bloemenstroom is gelegen aan de Bloemendaalseweg 123a in Bloemendaal en is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend.

Informatie en aanmelden

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen via 023-8913874 of mailen naar bloemenstroom@zorgbalans.nl.

Ontmoetingscentrum Kennemerhart Oppeppers Vogelhart

Kennemerhart Oppeppers Vogelhart gaat over mensen, alle anders, met eigen wensen.

Ontmoetingscentrum Kennemerhart Oppeppers Vogelhart biedt aan ouderen met geheugenproblemen en voor wie contact maken niet vanzelfsprekend is, een prettige dag met passende activiteiten naar wens en behoefte van de deelnemers. Daarnaast bieden wij informatie en ondersteuning aan hun mantelzorgers. Samen met elkaar: medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en hun naasten en buren bieden wij een innovatieve dagbesteding.

In Vogelhart gaan we voor ontmoeting, zien en gezien worden en van betekenis zijn. Hierdoor ontstaan ook sociale contacten. We gaan daarbij uit van ieders eigen kracht en regie en van ieders persoonlijke talenten. We delen onze passies met elkaar. De wensen en behoeften staan altijd voorop. De activiteiten stemmen we dan ook af op de interesses van de individuele deelnemers.
Zo doen we op Vogelhart aan groene dagbesteding, sport & bewegen, creatieve activiteiten, muziek, en op donderdag een middag/avond opening waar we ‘De Eetclub’ hebben geïntroduceerd voor deelnemers en hun naasten. Maar ons programma Kennemerhart Oppeppers biedt meer, zoals theater en museumbezoek (op Pad) en workshops en lezingen over onderwerpen die passend zijn bij de vraag van de deelnemers en naasten. Al dan niet georganiseerd in samenwerking met vakdocenten, ketenpartners, lokale verenigingen, scholen, dorpsgenoten en het Dorpshuis.

Heeft u interesse om deel te nemen, dan wel een passie, een hobby, een talent of gewoon behoefte aan een goed gesprek? Komt u dan gerust vrijblijvend langs voor een kop koffie en een kennismaking. Wij kijken ernaar uit!

Vogelhart is open op maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 – 15:30 uur en op donderdag van 15:00 – 18:30 uur. Voor vragen over Vogelhart kunt u bellen met 06 222 975 15 of mailen naar vogelhart@kennemerhart.nl

Kennemerhart Oppeppers Dichtbij Vogelhart bevindt zich in het Dorpshuis Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2a. Het ontmoetingscentrum is een samenwerking tussen Kennemerhart en Welzijn Bloemendaal. Zie ook www.kennemerhart.nl/locaties/bloemendaal-vogelhart/