Spring naar content

In gesprek met BVC Bloemendaal

B.V.C. BLOEMENDAAL

Ik heb een gesprek met Robert Jansen, voorzitter van voetbalclub B.V.C. Bloemendaal. ‘Maak meer gebruik van ons clubhuis en onze velden’, is zijn oproep. Er zijn verschillende avonden waarop het clubhuis beschikbaar is en onze velden zijn overdag vrij. Zonde’!

Om de vereniging toekomstbestendig te maken bundelt BVC Bloemendaal een aantal initiatieven die de vereniging kan versterken. Dat variëeert van het terugbrengen van kosten en het genereren van extra inkomsten, tot het werven van leden. ‘We vinden het belangrijk om na te denken wat voor club wij in de toekomst willen zijn en voor wie. Wat is hiervoor nodig, welke vorm en met welke partners willen we samenwerken? En wat betekent dit voor de club? Zowel op maatschappelijk als op sociaal gebied hebben wij een verbindende functie waar we ons bewust van zijn’.

Robert legt uit dat clubs in de omgeving gesubsidieerd worden door hun gemeente voor onderhoud, in tegenstelling tot Bloemendaal. ‘Dit maakt het voor ons lastig om als vereniging de kosten zelf te dragen. Als we de kosten van vervanging van de grasmat en de torenhoge energierekening voor het monumentale pand willen verhalen op onze leden, zou onze contributie naar €500 moeten. Dan zijn we veel te duur vergeleken met voetbalclubs in de omgeving’.

Gezelligheid, ontspanning, vriendschap, respect, spelplezier en ambitie omschrijven de de cultuur van BVC het beste. ‘In discussie met de scheidsrechter en geschreeuw langs de lijn is geen kwestie van het uiten van emotie en valt zeker niet onder het kopje respect’. Binnen BVC Bloemendaal is daarom een sportiviteitscode opgesteld met heldere regels om sportief gedrag te stimuleren en de club goed te kunnen besturen. De sportiviteitscode beschrijft ook welke sancties de vereniging kan opleggen in geval deze code niet wordt nageleefd.

‘Een verenigingsleven draagt bij aan sociale binding met elkaar’, gaat Robert verder. Onze stichting ‘Vrienden van Bloemendaal’ organiseert voetbal gerelateerde activiteiten voor de leden. Zo hopen we dat ze betrokken bij de club blijven en bij elkaar. We willen dat iedereen het leuk heeft met elkaar. En om iedereen te betrekken is er een lijst van activiteiten die je als vrijwilliger kunt doen bij de vereniging. Dat kan achter de bar zijn of bijvoorbeeld een wedstrijd fluiten’.

BVC is een ambitieuze vereniging van liefhebbers, maar ontspanning en jezelf kunnen zijn staan op de eerste plek. De vereniging trekt hierdoor (jeugd)spelers uit de wijde omtrek, van alle niveau’s. Sommige jeugdteams komen uit tegen de beste clubs in de omgeving tot in Amsterdam en verder.

De afkorting BVC staat voor Bloemendaal Volksweerbaarheid Combinatie. Het jaar 1902 wordt als de officiële start beschouwd en inmiddels heeft de club 950 leden, verdeeld over de verschillende jeugdteams, senioren teams en een G-team.

Ga voor meer info, aanmelden en contactgegevens naar www.bvcbloemendaal.nl.

Op de foto: Voorzitter Robert Jansen