Spring naar content

In gesprek met CENTRUM voor JEUGD EN GEZIN CJG


‘Prestatiedruk, hoogbegaafdheid en vechtscheidingen. Dit zijn thema’s die we onder andere veel tegen komen in Bloemendaal.’ Claudia Heijns werkt als CJG coach bij CJG Kennemerland in Bloemendaal.
‘Prestatiedruk begint al bij hele jonge kinderen, met mogelijk faalangst en gebrek aan zelfvertrouwen tot gevolg. En met een label als ADHD of hoogbegaafdheid los je het probleem niet op. Wij bieden als coaches de kinderen en ouders handvatten hoe om te gaan met het gedrag wat onder dat label zit. Dit kan individueel en daarnaast zijn er allerlei trainingen die kinderen, ouders en verzorgers kunnen volgen, ook zonder dat er een traject is bij het CJG.
 
Claudia en ik kennen elkaar al een tijdje en hebben samen al meerdere activiteiten bedacht. Zo is de activiteit ‘Wereldse Maaltijden’ bij Welzijn Bloemendaal voortgekomen uit een signaal dat Claudia en haar collega’s opvingen rondom het sociaal isolement van statushouders. Telkens als de CJG coaches met hun kinderen stappen wilde maken, lukte dat minder snel omdat de kinderen thuis terugvielen in het isolement van de ouders.
Aan die korte lijnen tussen organisaties om dit soort signalen te delen is duidelijk ook behoefte. ‘Samen met GGD, Leerplicht, Samenwerkingsverband, de schoolverpleegkundige, BSO, schooldirecteuren en hun IB-ers zitten we als CJG in het zgn. Kernteam. Daarnaast zou het fijn zijn om intensiever contact met sportclubs en bijvoorbeeld scoutings te hebben’.
 
‘Wat als CJG goed werkt zijn de inloopspreekuren op scholen, die we op een aantal basisscholen dit schooljaar zijn gestart. Ook zijn we begin november van start gegaan met een inloopspreekuur in het pand aan de Kerklaan 6 in Bennebroek, waar ouders met vragen kunnen binnen lopen. In dit pand zijn ook Welzijn Bloemendaal en de Bibliotheek gevestigd. Ouders kunnen zo anoniemer en laagdrempeliger even binnenlopen en vragen stellen. ‘Dit werkt echt super en heel preventief. Ouders hebben het gevoel dat ze zo hun kind sneller weer op de rit krijgen. Draagkracht bij scholen en gemeente voor deze vorm van hulp is echt belangrijk’.
 
Naast inloopspreekuren organiseert het CJG ook ouderavonden op scholen rondom diverse thema’s. ‘Laatst nog een op een school over de ouder als politieagent’.
 
Het CJG luistert, biedt advies en ondersteuning aan ouders, opvoeders, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Kijk voor een overzicht van workshops, lezingen en trainingen van het CJG en andere organisaties in de regio die hulp en ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aanbieden aan gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op 
www.samenopgroeien.nu.
 
Het CJG Kennemerland is elke werkdag te bereiken op 088 – 9958484 of via de website www.cjgkennemerland.nl.
 
Op de foto: Een deel van het team CJG coaches Claudia Heijns en Lenny Fleer en manager CJG Miranda Visser.
 
Check voor info over de ‘Wereldse Maaltijden’ elders op de website van Welzijn Bloemendaal.
Voor meer interviews kunt u naar https://www.linkedin.com/company/98103971/admin/feed/posts/.