Spring naar content

In gesprek met WMO-LOKET BLOEMENDAAL

Het Wmo-loket informeert en adviseert inwoners van de gemeente Bloemendaal en hun mantelzorgers over wonen, zorg, hulp en welzijn. ‘We kijken eerst naar voorliggende voorzieningen, zoals de eigen kracht van inwoners. Bij nieuwe klanten gaan we op huisbezoek, zodat we de thuissituatie, samen met de klant, goed kunnen inschatten’. Joost Cuppen is een van de vaste gezichten op het Wmo-loket in Bloemendaal. Hij is Wmo-indicatie adviseur en samen met Muriël Heijens, teamleider Wmo loket Bloemendaal nemen we door wat hun opvalt op het loket.

‘Wij krijgen veel vragen voor vervoer. Inwoners worden ouder, zijn slechter ter been of kunnen om andere redenen niet meer zelf rijden. Vervoer is dan lastig en hierin werken we dan ook samen met o.a. Welzijn Bloemendaal’.

Het Wmo-loket is er voor alle inwoners van gemeente Bloemendaal vanaf 18 jaar. Toch bezoeken voornamelijk de 65-plussers het loket.

Doorstroom naar een geschikte woning is eveneens lastig. ‘Er zijn geen bejaardentehuizen meer en inwoners willen vaker in de wijk blijven wonen. In die gevallen wordt een aanvraag ingediend voor woningaanpassing’, vertelt Joost.

We willen ook dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Bij ouderen maar ook bij mensen met een GGZ achtergrond die steeds meer in de wijk wonen werkt dit een stuk eenzaamheid in de hand. Het thema eenzaamheid onder de diverse doelgroepen is onder de aandacht bij de gemeente. Ook worden in de gemeente allerlei ontmoetingsactiviteiten georganiseerd. Toch vinden mensen het lastig om hier heen te gaan. Een wooncentrum zoals Aelbertsberg, waar mensen zelfstandig wonen, waar iedereen je kent en je inpandig naar een activiteitenruimte kunt gaan is dan een goede uitkomst om contact met anderen te onderhouden.

In 2019 werd de eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning voor iedereen gelijk. ‘We zien daardoor een enorme toename in de aanvragen en daarmee enorme wachtlijsten.

Er wordt verwacht dat mensen om iemand heen hulp bieden, maar wat als je die niet hebt?

Hoe mooi zou het zijn als u zich (vanuit uw organisatie) kunt inzetten als vrijwilliger bij een van deze signalen?

Wilt u hulp of ondersteuning, zoals huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, een rolstoel of woningaanpassing? De Wmo-loketten zijn te vinden in Bloemendaal, Vogelenzang en Bennebroek.

Telefoonnummer loket Bloemendaal: 023-5267007 (alle werkdagen, 9:00-12:00)

Telefoonnummer loket Vogelenzang: 06-12837771 (maandag, 10:00-12:00)

Telefoonnummer loket Bennebroek: 023-5847662 (woensdag 10:00-12:00)

E-mail adres: wmo@bloemendaal.nl

Voor het doen van een Wmo melding of voor aanvullende informatie kunt u kijken op https://www.bloemendaal.nl/hulp-zorg-en-inkomen/wmo-loket.

Op de foto: Joost Cuppen en Muriël Heijens