Spring naar content

Algemene voorwaarden activiteiten Welzijn Bloemendaal

Aanmelden voor onze activiteiten is verplicht. U kunt zich aanmelden via: 

1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten die worden aangeboden door Welzijn Bloemendaal (uitzondering van Vervoer en WonenPlus).
 2. De activiteiten van Welzijn Bloemendaal zijn voor alle inwoners van de gemeente Bloemendaal. Indien er plaats over is mogen mensen van buiten de gemeente Bloemendaal deelnemen.
 3. Onder de activiteiten van Welzijn Bloemendaal worden verstaan: bewegings-, creatieve en educatieve activiteiten, cultuur & uitgaan activiteiten en lezingen. Ons volledige aanbod vindt u op www.welzijnbloemendaal.nlof via diverse andere advertentiekanalen.
 4. Door het invullen van de machtiging verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2: Aanmelding en bevestiging

 1. Ons seizoen start ieder jaar per 1 september. Vanaf 1 augustus staan onze activiteiten op onze website en kunt u zich aanmelden.
 2. U kunt zich op twee manieren aanmelden voor een activiteit:
  – via onze website: www.welzijnbloemendaal.nl
  – telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-12.00 uur via 023-525 03 66
 3. Inschrijven gaat in volgorde van binnenkomst. Is de activiteit vol dan komt u op de wachtlijst. Zodra een plaats vrijkomt, nemen wij contact met u op. Door de grote belangstelling voor sommige activiteiten, zoals bustochtjes, lezingen en films, geldt hiervoor niet de deelname op volgorde van inschrijving, aangezien wij iedereen een kans willen geven om bij onze activiteiten aanwezig te zijn.
 4. Bij aanmelding via de website ontvangt u een kopie van de aanmelding per mail. Bij aanmelding op kantoor of via de telefoon wordt uw inschrijving mondeling bevestigd. De definitieve bevestiging van deelname aan een activiteit ontvangt u één week voor aanvang met alle gegevens over dag, tijd en locatie.
 5. Onze activiteiten gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen.
 6. Gaat een activiteit niet door, dan brengen wij u tijdig en tenminste 5 werkdagen van tevoren op de hoogte.
 7. Abonnees van WonenPlus en vrijwilligers van Welzijn Bloemendaal krijgen 10% korting op workshops en cursussen (niet op bewegingsactiviteiten en andere activiteiten zoals diners, lezingen en/of filmbezoek).

3: Betaling

 1. Bij alle activiteiten op locaties van Welzijn Bloemendaal is 1 kopje koffie of thee inbegrepen. Meer consumpties zijn mogelijk tegen betaling.
 2. Als u zich inschrijft voor een activiteit vragen wij u eenmalig een machtiging tot automatische incasso te ondertekenen die vervolgens voor alle activiteiten genoemd onder 1.1. gelden.
 3. De kosten incasseren wij na de start van de activiteit. Bij doorlopende activiteiten vindt de incassering per maand of kwartaal achteraf plaats. Het betalen met contanten is niet mogelijk.
 4. Het is mogelijk een factuur te ontvangen voor een activiteit. Hiervoor brengen wij € 3,- extra per factuur aan administratiekosten in rekening.
 5. Indien een activiteit niet doorgaat of u hebt uiterlijk een week voor aanvang geannuleerd, dan maken wij geen gebruik van de afgegeven machtiging.

4: Annulering door de deelnemer 

 1. Na inschrijving voor een activiteit heeft u – als u zich binnen een week voor de aanvangsdatum afmeldt – geen recht op teruggave van de gelden.
 2. Indien u na aanvang van een activiteit de deelname geheel of ten dele stopt, heeft u geen recht op enige teruggave van de gelden.
 3. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
 4. Voor het timmerdorp, het survivalkamp en het winterkamp van het jongerenwerk geldt bij 2 maanden van tevoren annuleren is 100% geld retour, bij 1 maand van tevoren annuleren is 50% geld retour en bij korter dan een maand voor aanvang van de activiteit annuleren is geen geld retour.

5: Annulering en wijziging door Welzijn Bloemendaal

 1. Welzijn Bloemendaal behoudt zich het recht voor om te allen

tijde en zonder opgave van reden een activiteit te annuleren.

 1. In bovenstaand geval heeft de deelnemer recht op

restitutie van de al betaalde activiteit kosten.

 1. Voor gemiste lessen tijdens corona hanteren we restitutie van 75% over de resterende gemiste lessen.
 2. Welzijn Bloemendaal behoudt zich het recht voor om de datum, tijdstip, tijdsduur en locatie van de activiteit te wijzigen.
 3. Het staat Welzijn Bloemendaal te allen tijde vrij om docent en/of lesmateriaal te vervangen.

6: Aansprakelijkheid 

 1. Deelname aan onze activiteiten is voor eigen risico. Welzijn Bloemendaal is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen.

7: Inzage in de algemene voorwaarden van Welzijn Bloemendaal

 1. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden ligt ter inzage bij de receptie van Welzijn Bloemendaal.