Spring naar content

ANBI

Welzijn Bloemendaal heeft sinds 1 januari 2012 de ANBI status.

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient.

Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt de organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.

Schenkingen kunnen worden overgemaakt naar rekening nummer NL31 RABO 0389 4027 96 t.n.v. Stichting Welzijn Bloemendaal.

Ons fiscaal nummer is 8204.06.156

Voor meer info over de ANBI status en giftenaftrek klik hier.

Klik hier om het ANBI formulier publicatieplicht 2022 in te zien.

Klik hier om het ANBI formulier publicatieplicht 2023 in te zien.