Spring naar content

Belastingaangifte

Onze deskundige vrijwilligers kunnen u helpen met uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. U kunt onze
belastinghulp aanvragen als u 55 jaar of ouder bent en uw jaarinkomen niet hoger is dan € 40.000,-. U betaalt
€ 15,00 per aangifte.