Veerkrachtig & verbindend!

Introductie Wmo-loket

Heeft u vragen over wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer? Kom naar het Wmo-loket. Alle inwoners van Bloemendaal kunnen er terecht met hun vragen. Het Wmo-loket Bloemendaal is tot stand gekomen in opdracht van gemeente Bloemendaal. In het loket werken de gemeente Bloemendaal, Zorgbalans, RIBW K/AM, MEE & De Wering, WIJ Heemstede en Welzijn Bloemendaal samen.

Zorg voor uzelf
Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De overheid heeft deze wet in het leven geroepen om iedereen zoveel mogelijk deel te laten nemen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.
De Wmo-consulenten zijn goed op de hoogte van de sociale kaart en kunnen u adviseren bij welke instelling u de juiste hulp kunt krijgen.

Zorg voor een ander
Zorgt u voor iemand anders? Of maakt u zich zorgen om iemand uit uw omgeving die niet meer goed zelfstandig kan functioneren? In die gevallen bent u bij het Wmo-loket aan het juiste adres. De Wmo is er ook om mensen te ondersteunen die voor een ander zorgen. Bij het Wmo-loket kunt u onder andere terecht met vragen over:

• Wonen: woningaanpassingen en verpleeg- en verzorgingshuizen

• Welzijn: mantelzorgondersteuning, ontmoetingsactiviteiten, psychische of praktische problemen, eenzaamheid en rouw

• Zorg: hulp bij het huishouden, verzorging, verpleging

• Financiën: thuisadministratie, schulden, kwijtschelding, gemeentelijke heffingen

• Vervoer: Regiorijder, gehandicaptenparkeerkaart en -parkeerplaats, rolstoel, scootmobiel, Valys.

U kunt zonder afspraak langskomen bij de Wmo-loketten. Klik hier voor de locaties en openingstijden.