Veerkrachtig & verbindend!

Algemene info

Welkom op onze pagina over de dorpscoördinatie in de gemeente Bloemendaal. Via Welzijn Bloemendaal wordt er per dorpskern een dorpscoördinator Welzijn en Zorg ingezet. Hieronder kunt u lezen wat het doel en de functie is van de dorpscoördinatoren.

Aerdenhout: Jorien klomp jorien@welzijnbloemendaal.nl of bel 06-24278309

Bennebroek: Annemiek de Hullu annemiek@welzijnbloemendaal.nl of bel 06- 57579984

Bloemendaal: Nicole Honingh nicole@welzijnbloemendaal.nl  06-57937570

Overveen: Maaike Slierings  maaike@welzijnbloemendaal.nl 06-12450935

Vogelenzang: Monique Coffeng monique@welzijnbloemendaal.nl of bel 06-12772698

 

Het doel van de dorpscoördinator is om als spin in het web te fungeren in een dorpskern van Bloemendaal. Het is de centrale figuur tussen de diverse formele en informele netwerken op het gebied van Welzijn en Zorg. Enerzijds is de dorpscoördinator aanspreekpunt voor burger- en maatschappelijke initiatieven en signalen. Anderzijds is de dorpscoördinator aanspreekpunt en gesprekspartner voor de gemeente qua kennis en informatie over het dorp. De dorpscoördinator is een verbinder die netwerken, inwoners, organisaties en gemeente aan elkaar koppelt en burgerinitiatieven ondersteunt.

De dorpscoördinator houdt zich bezig met:

· Het afstemmen van activiteiten en diensten op het gebied van Welzijn en Zorg

– Er wordt een netwerk onderhouden met sportverenigingen, onderwijs, organisaties op het gebied van welzijn en zorg en actieve burgers in de dorpskern. Via dit netwerk weten mensen elkaar gemakkelijk te vinden.

· Goede communicatie in het dorp over het aanbod van Welzijn en Zorg

– Twee keer per jaar wordt een dorpsbrede bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokken partijen.

– Er wordt een dorpskalender met activiteiten opgezet en bijgehouden en deze wordt verspreid via een goede PR.

· Het signaleren van eenzaamheid

· Het ondersteunen van burgerinitiatieven en samenwerkingsverbanden op het gebied van Welzijn en Zorg

Wanneer u een vraag of opmerking heeft of een mooi initiatief aarzel niet en neem contact op met 1 van onze dorpscoördinatoren.