Spring naar content

Jaarverslag 2022

Voorwoord
Samen, op basis van eigen kracht!

Hadden we in december 2021 nog een harde ‘lockdown’. Begin 2022 vonden de eerste versoepelingen plaats en ontworstelden we ons stapje voor stapje aan de coronacrisis. Soms met een coronatoegangsbewijs maar de meeste seinen stonden weer op groen. Iedereen verheugde zich op de mooie activiteiten die in het verschiet lagen. In februari reden we nog tal van ouderen naar de priklocaties voor een ‘herhaalprik’. Eind februari viel Rusland haar buurland Oekraïne binnen en vele Oekraïners zochten hun heil elders in Europa. Ook in Nederland. Ook in de gemeente Bloemendaal vonden talloze Oekraïense vluchtelingen onderdak in door de gemeente beschikbaar gestelde ruimte of bij de vele particulieren. Verspreid over de kernen hadden ruim 80 mensen onderdak gevonden bij behulpzame inwoners. Vanuit de gemeente kreeg Welzijn Bloemendaal het verzoek om contact te houden met de huishoudens waar Oekraïners waren ondergebracht. We hebben ze allemaal gebeld met de vraag of er iets nodig was. Op een paar gevallen na was er niets nodig. Mede door de website, die speciaal voor de inwoners door de gemeente was opgezet, wisten de meesten uitstekend hun weg te vinden. Welzijn Bloemendaal heeft als opdracht om te zorgen voor een optimaal welzijn voor de inwoners van de gemeente. Dat doen we samen met de inwoners, op basis van hun eigen kracht. Dat laatste is in Bloemendaal zeker aanwezig!

Mei 2023
Johan van Buren 
Directeur 

Algemeen

In 2022 hebben we hard gewerkt aan ons voornemen om samen met de bibliotheek en het Wmo-loket onder één dak te gaan zitten, namelijk op de locatie van de huidige bibliotheek aan de Korte Kleverlaan. Hiervoor was veel geld nodig. Samen met de bestuurder van de bibliotheek, Roxane van Acker hebben we het plan aan de pers en gemeenteraad gepresenteerd. Het proces is begeleid door Aat Vos, architect en creative guide van Includi, die bekend staat om zijn vernieuwende ruimtelijke concepten die ertoe bijdragen dat bibliotheken een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. We hebben uiteraard het personeel van de samenwerkende partijen maar ook mensen van buiten de gelegenheid gegeven hun zegje te doen. Het is een plan geworden voor een moderne bibliotheek, een soort huiskamer van het dorp, waar iedereen naartoe kan. Je hoeft er niets maar je kan er veel. Eind 2022 was ook de financiering nagenoeg rond en is met de aannemer selectie begonnen. We hopen nog dit jaar ons intrek te nemen in de nieuwe locatie. Lees hier het krantartikel.

Johan en Roxane

Werkveld Welzijn Bloemendaal
Om op een overzichtelijke wijze inzicht te verschaffen in het werkveld en betrekkingen van Welzijn Bloemendaal met andere organisaties hebben we daar grafisch een overzicht van gemaakt. 

Samenwerking
Zoals uit het overzicht van ons werkveld blijkt willen wij graag met partijen samenwerken. Onze visie is dat je door samenwerken tot betere resultaten komt om in het welbevinden van de inwoners van Bloemendaal te voorzien. Het spreekwoord ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ is wel van toepassing op de samenwerking met Fit20. Zij trokken vorig jaar in het naast gelegen pand Sparrenheuvel en uit de kennismaking kwam een mooie samenwerking voort. Hierover meer onder ‘WonenPlus’.

Al jaren lang werken we op allerlei vlakken samen met de woningbouwcorporaties die in de gemeente actief zijn. Met Brederode Wonen vernieuwden we de WonenPlus overeenkomst. Huurders van Brederode kunnen gratis gebruik maken van het basispakket. In februari werd, op gepaste corona-afstand, de overeenkomst getekend.

De participatiemarkt
Ook dit jaar deden we weer mee aan de Participatiemarkt. Een initiatief van Spaarne Werkt, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, gemeente Zandvoort, gemeente Haarlem, gemeente Heemstede en gemeente Bloemendaal. De markt werd dit jaar voor de zevende keer georganiseerd. Het thema is meedoen in de samenleving want samenleven is samen doen, samen wonen en samen ontspannen. Meedoen in de samenleving kan een opstap zijn naar (vrijwilligers)werk. Tal van organisaties presenteren zich deze dag.

Nieuwe inwonersdag en jaarmarkt
Welzijn Bloemendaal vindt samenwerking met andere partijen belangrijk voor de cohesie binnen de gemeente en de dorpen. Zo zijn we regelmatig te vinden op bijeenkomsten waar veel inwoners komen. Zoals op de ‘nieuwe inwonersdag’ van de gemeente Bloemendaal waar nieuwe inwoners voorlichting krijgen over wat er doen is in de gemeente.

Maar ook op de jaarmarkt in Bloemendaal-dorp, georganiseerd door de ondernemers in Bloemendaal-dorp. Samen met de ‘Blije Breisters’!

Muzenforum
Op acht zondagen per jaar, van september tot en met april, organiseert Muzenforum klassieke concerten in het gemeentehuis van Bloemendaal. We zijn we gaan samenwerken met ondersteuning door onze vrijwilligers bij koffieschenken e.d. En om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om deze concerten te bezoeken zetten we ook op zondag ons vervoer in.

Reinout Wiers (l) en Johan van Buren bekrachtigen de samenwerking met een kopje koffie van de vrijwilligers van Welzijn Bloemendaal, Martje Saveur (l) en Julie Lindeman (r).
Chauffeur Ruud Gozeling met de eerste passagier

Walking Hockey

Trots zijn we ook op de samenwerking met hockeyclub HBS en SportSupport. Walking Hockey is een initiatief van de Nationale Ouderenbond. Geen verplichtingen meer die competitiewedstrijden met zich meebrengen, maar wel de sociale contacten. Veel ouderen stoppen met reguliere training als ze niet meer zo goed mee kunnen komen maar bewegen blijft belangrijk. Het voordeel van Walking Hockey is dat ook mannen en vrouwen die niet meer zo goed kunnen of willen rennen kunnen blijven sporten. Bij Walking Hockey gelden dezelfde regels als bij gewone hockey, maar met een aantal uitzonderingen. Er mag niet worden geslagen, alleen pushen is toegestaan. Er is geen keeper maar wel kleine doeltjes.

Pharaon
In 2022 hebben we meegedaan aan een project van het Nationaal Ouderenfonds, enkele wetenschappers en een aantal bedrijven waaronder ons automatiseringsbedrijf. Het project heet ‘Pharaon’, dit is een Europees project. In het project worden een aantal nieuwe diensten getest voor Welzijnsorganisaties. Uit eerder onderzoek is gebleken dat deelnemers aan activiteiten het soms jammer vinden dat het samenzijn met anderen beperkt blijft tot de daadwerkelijke activiteiten. Sommige mensen willen ook thuis contact met elkaar kunnen hebben. Mogelijk kan technologie hierbij helpen. Het pakket dat wordt getest bestaat o.a. uit:

 • Een vriendendienst: een online systeem waar deelnemers voor en na een activiteit in contact kunt komen met de andere deelnemers. Ervaringen of foto’s op een veilige manier uitwisselen bijvoorbeeld.
 • Een virtuele eet- en kookcoach: Samen eten is gezellig en bevordert vaak dat men gezond en voldoende blijft eten. Met de virtuele eet- en kookcoach kunnen deelnemers verschillende dingen doen, bijvoorbeeld nieuwe recepten opzoeken.
 • Een beweegmeter. Veel mensen vinden het belangrijk en leuk om te bewegen. Het kan ook helpen om langer fit te blijven. Een draagbaar meetapparaatje kan inzicht geven hoeveel er wordt bewogen.

Van de ruim 30 aanmeldingen gingen er 24 deelnemers door. Het programma loopt een jaar.

Bij de ‘kick -off’ ging iedereen digitaal aan de slag.  

Samenwerking met mondzorg
Blij waren we ook met de samenwerking met Nanette Zegelaar-Vertin, ambulant mondhygiënist om aandacht te vragen voor een goede mondzorg. Mondzorg krijgt helaas vaak niet de aandacht die echt nodig is. Een ‘ongezonde mond’ kan risico’s met zich meebrengen voor de gehele gezondheid.

Programmagids
Half augustus kwam de nieuwe programmagids uit. Zoals ieder jaar kwamen half juli de eerste telefoontjes alweer binnen met de vraag of de nieuwe programmagids al uit was. Ondanks dat ook op de website alle informatie te vinden is voorziet de gids dus duidelijk in een behoefte bij onze doelgroep. Hij wordt vanwege de kosten en duurzaamheid niet meer huis-aan-huis verspreid maar ligt op diverse toegankelijke plaatsen in de gemeente en wordt op aanvraag toegestuurd. Ook besteden we in de media aandacht aan het nieuwe programma en hoe toepasselijk is het dan om de gids uit te reiken aan de nieuwe wethouder Sociaal Domein, Attiya Gamri.

Sociaal Cultureel Werk 

Na het opheffen van de beperkende maatregelen merkten we dat met name kwetsbare ouderen het niet altijd aandurfden om aanwezig te zijn bij activiteiten waar veel mensen bij betrokken waren. Uiteraard hebben we op andere wijze contact gehouden met deze doelgroep. De meeste deelnemers deden gelukkig in grote getale en vol enthousiasme weer mee aan vertrouwde maar ook nieuwe activiteiten. Dat waren er weer honderden door het hele jaar heen. In de bijlage onderaan dit jaarverslag vindt u een overzicht. Een aantal activiteiten sprongen er uit en kregen aandacht in de media. Hieronder volgt een bloemlezing van onze activiteiten.

‘Gelukkig en gezond in Bloemendaal’
In januari ging de kookcursus in samenwerking met Kookstudio Roosmarijn van start. Een mooi voorbeeld van hoe we ook samen kunnen werken met een commerciële partij. Gemeente Bloemendaal heeft er voor gekozen om de ambities van het Nationale Preventieakkoord om te zetten in een lokaal preventieakkoord dat vorig jaar het licht zag. Daarin worden alle inwoners en betrokken organisaties in Bloemendaal aangemoedigd om met een gezonde leefstijl aan de slag te gaan.

De titel van het Bloemendaalse akkoord is dan ook: Gelukkig Gezond in Bloemendaal. Een goede gezondheid betekent dat je lekker in je vel zit en regie hebt over je eigen leven. Vanuit dit thema is de kookcursus voor seniore alleenstaande mannen gestart. Het was een groot succes en het enthousiasme werkte aanstekelijk. Het krijgt in een iets andere opzet dan ook zeker een vervolg.

Zeg ‘Ja’ tegen Dry January
In januari zeiden de deelnemers van de Open Eettafels ‘Ja’ tegen de actie die we in samenwerking met de Brijderstichting hebben opgezet in het kader van Dry January. Zonder gelijk een oordeel te vellen over alcoholgebruik informatie versterken. Dat deden we ook met de ‘gebakfiets’ in de verschillende kernen. We boden het winkelend publiek een alcohol vrije cocktail aan.

Breiclub kan weer vooruit
Alle activiteiten van Welzijn Bloemendaal moeten hun eigen broek ophouden. Dat kan door bijdragen van de deelnemers maar regelmatig worden er ook fondsen aangeschreven om bij te dragen. De breiclub Bennebroek had bij het Meerlandenfonds om een bijdrage gevraagd voor breiwol zodat er lekker door gebreid kon worden. Eind januari werd de aanvraag gehonoreerd dus ze kunnen weer even vooruit.

Beginnende fietsers
Nederland is een echt fietsland. Iedereen kan hier fietsen hoor je vaak maar dat klopt niet altijd. Nieuwe Nederlanders zoals expats en statushouders zijn niet altijd ‘met de fiets in de hand’ opgegroeid. Voor die doelgroep zijn we in februari begonnen met een fietscursus waarin men in 10 lessen op een veilige manier leert fietsen. Via de media zochten we ‘fietsvrijwilligers’ en vonden die ook!

Buurtuin Bennebroek
Onze Buurttuin in Bennebroek leent zich voor vele activiteiten voor jong en oud. In samenwerking met o.a. Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Meerleven, de Fransiscusschool en Op Stoom wordt de tuin op orde gehouden door een groep enthousiaste vrijwilligers. Producten uit de buurtuin worden op gezette tijden verkocht.

Klussen voor de Buurttuin
Kabouterpad
Groenteverkoop

Wereldse maaltijden
Al een aantal jaren organiseert Welzijn Bloemendaal ‘Wereldse maaltijden’. Enthousiaste nieuwkomers van over de hele wereld laten ons kennis maken met gerechten uit hun geboorteland. Over de hele wereld is samen eten het moment om in gesprek te gaan over de dingen die je bezighouden. Eten brengt mensen bij elkaar en zorgt voor verbinding. En mensen met elkaar verbinden is ons ‘core-business’. Samen met onze vrijwilligers wordt er een driegangen menu bereid dat, vaak in samenwerking met Rotary Caprera Bloemendaal wordt uitgeserveerd. Tijdens het eten worden verhalen uitgewisseld en probeert men iets op te steken van elkaars cultuur. Het is een dankbaar thema waar ook regelmatig aandacht voor is in de media. Hier leest u een artikel op lokaalaanzee.nl.

Aerd & Houtkoor
Op het eerste gezicht wellicht een wat ‘vreemde eend in de bijt’ maar wat doe je als de dorpscoördinator wordt benaderd omdat het koor uiteen dreigt te vallen? Laat je dan dertig actieve inwoners in de kou staan. Nee dus. We hebben er nu een activiteit van gemaakt en hopen op deze wijze het koor, waar zovelen plezier aan beleven, te kunnen behouden. Ook in de media werd dit initiatief opgepakt:

High Tea met Rotary Caprera
Al een aantal jaren organiseren we jaarlijks samen met Rotary Caprera een high tea voor zo’n zestig ouderen. Wij zorgen voor de deelnemers, de ruimte en het vervoer. De Rotaryleden maken een draaiboek en stellen het menu samen en serveren dat uit. Lokale leveranciers dragen gelukkig hun steentje bij zodat de kosten beperkt blijven. Een uitgebreid menu met o.a. soep, sandwiches en andere lekkernijen werd ook dit jaar uitgeserveerd op de twee locaties van Welzijn Bloemendaal. Als toetje: een advocaatje met slagroom.

Senioren in beeld
Het was hard werken maar na ongeveer een jaar heb je dan ook wat. Dat geldt zeker voor het project ‘Senioren in beeld’.  Inwoners van de gemeente Bloemendaal lieten een portret van zichzelf opmaken in woord en beeld. De deelnemer werd bij voorkeur op een plek gefotografeerd in een van de dorpskernen, waar hij een specifieke herinnering aan heeft. De tentoonstelling op onze locatie aan de Kerklaan in Bennebroek werd geopend door wethouder Susanne de Roy van Zuidwijn en werd druk bezocht. Naar aanleiding van het artikel in het Haarlems Dagblad kwamen er nadien nog vele Bloemendalers kijken. Nadat de tentoonstelling in Bennebroek was beëindigd is een deel daarvan nog tentoongesteld in het gemeentehuis in Overveen.

Duofietsen
In maart kwamen er maar liefst twee spiksplinternieuwe duofietsen naar Welzijn Bloemendaal. Eén voor Bennebroek en één voor Bloemendaal. De vorige duofietsen waren letterlijk ‘opgefietst’ en niet meer veilig te gebruiken. Een aantal fondsen en de gemeente boden uitkomst. Op beide plaatsen werden ze officieel in gebruik genomen. Klik hier voor het artikel.

Taalsoos
De Taalsoos is een activiteit die we samen met de Bibliotheek hebben opgezet voor iedereen die wil oefenen met praten in het Nederlands. Op 7 juni werd de Taalsoos in de bibliotheek aan de Korte Kleverlaan officieel geopend door Roxane van Acker, directeur van bibliotheek Zuid-Kennemerland. Inmiddels zijn er 9 vrijwilligers die er samen voor zorgen dat er wekelijks elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur genoeg begeleiding is. In de Taalsoos wordt vooral met elkaar gepraat over dagelijkse dingen als eten en drinken, kinderen, winkelen en feestdagen. Er worden ook taalspelletjes gedaan. De bedoeling is dat je zo snel steeds meer Nederlandse woorden leert. Ook kijken de deelnemers naar het speciale NOS journaal Nieuws van de Week. Dat is een wekelijks digitaal journaal van tien minuten voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

De Taalsoos wordt officieel geopend door Roxane van Acker

Gluren bij de buren
Welzijn Bloemendaal is al jaren trouwe deelnemer aan ‘Gluren bij de Buren’, het amateurkunstenfestival dat verspreid over heel Nederland plaatsvindt. In de gemeente Bloemendaal waren er maar liefst tien locaties die meededen. Het festival staat voor sociale impact, cultuurparticipatie en inclusiviteit. Met name deze zaken zijn voor Welzijn Bloemendaal reden om elk jaar weer mee te doen. Het biedt de kans  om op een laagdrempelige manier met andere bewoners uit de omgeving in contact te komen die je binnen je eigen sociale bubbel wellicht minder snel ontmoet.

Gluren bij de buren in Bloemendaal
Gluren bij de buren in de Buurttuin in Bennebroek

Telefooncirkel
Al ruim 15 jaar vinden een aantal inwoners van Bloemendaal het prettig als iemand elke ochtend even belt of alles goed gaat. Zij zijn aangesloten bij onze telefooncirkel. De telefooncirkel biedt veiligheid en een gevoel van geborgenheid door een dagelijks kort telefoongesprek. Burgemeester Elbert Roest belde niet maar kwam wel langs bij een deelnemer van het eerste uur.

Lezingen Sociëteit Aerdenhout
Elke veertien dagen is er een lezing in onze sociëteit in het gebouw de Nieuwe Kring in Aerdenhout.  Ook dit jaar werd er een gevarieerd en interessant programma met afwisselende thema’s aangeboden. Zoals vele van onze programma’s staat ‘ontmoeting’ ook hier centraal. Daarom is er vooraf altijd ruim de gelegenheid om samen koffie te drinken en na het programma kunnen de deelnemers gezamenlijke lunchen.

De lezingen kennen een redelijk vaste groep bezoekers die via mail en nieuwsbrieven op de hoogte zijn van het programma. Om de lezingen breder onder de aandacht te brengen wordt ook elke keer een persbericht verzorgd voor de plaatselijke media.

Week tegen de eenzaamheid
In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. Ieder jaar is er een thema en dit jaar was dat ‘Stel je voor’. In opdracht van de gemeente Bloemendaal en Heemstede zijn wij de samenwerking aangegaan met WIJ Heemstede om dit op te pakken. De campagne is een initiatief van NS en ProRail. Onze vrijwilligers deelden op verschillende plekken in de gemeenten gratis twee koppen koffie uit. Eén voor zichzelf en één om weg te geven aan een onbekende waar je dan het gesprek mee aangaat.

Wethouder Sociaal-Domein, Attiya Gamri, (2e van rechts) deelde een kopje koffie uit bij het station in Aerdenhout.

Dag van de Ouderen
Waar vorig jaar de zaal maar voor twee derde gevuld mocht worden maakten op vrijdag 7 oktober ruim 120 ouderen hun opwachting in de theaterzaal van het Dorpshuis in Vogelenzang. Samen met de Zonnebloem Bennebroek-Vogelenzang, de KBO en Oppeppers Kennemerhart organiseerden we een mooi programma met ‘liedjes uit de oude doos’ van het duo Linda en René. Wethouder Sociaal Domein, Attiya Gamri deed de aftrap. Deze Internationale dag van de ouderen stond in het teken van mobiliteit. Mobiliteit is een van de belangrijkste voorwaarden voor ouderen om controle over hun eigen leven te houden en dingen te kunnen blijven doen die belangrijk voor hen zijn. Zonder vervoer verkleint je leefwereld en je totale sociale netwerk. Daarom is het vrijwilligersvervoer ook zo belangrijk.  Ook naar de Dag van de Ouderen vervoerden onze vrijwillige chauffeurs weer talloze ouderen die anders wellicht thuis hadden gezeten.  

Tegel eruit, plant erin
Het klimaat verandert. Ook in gemeente Bloemendaal merken we daar steeds meer de gevolgen van. Een groene tuin zorgt voor verkoeling, opvang van (regen)water én verrijkt de biodiversiteit. Een groene tuin is dus niet alleen fijn voor uzelf, maar ook voor veel dieren. Samen maken we het verschil en zorgen we voor een groene en klimaatbestendige omgeving. Daarom werkten we ook graag mee met de actie van de gemeente in Vogelenzang ‘tegel eruit, plant erin’. Duurzaamheid staat ook bij ons hoog in het vaandel.

Onze elektrisch aangedreven (ge)bakfiets fungeerde als informatiepunt.
Onze jongeren bakten pannenkoeken in het nabij gelegen Jeugdhonk.

Filmmiddagen
Onze filmmiddagen zijn overal een goed bezochte activiteit. Vooraf, in de pauze en aan het eind gezellig een praatje maken is waar mensen voor komen. En als er een goede film draait is dat mooi meegenomen, horen we vaak. In Vogelenzang werd nog gewerkt met een oude beamer en scherm. Via fondsenwerving kwam er een prachtig breedbeeld digitaal scherm.

Coördinerend vrijwilliger Henk Nederstigt vol trots voor het nieuwe scherm in Vogelenzang.

In Bennebroek is het scherm iets kleiner maar geniet men vooraf aan de film van een lunch.

Odensehuis Overveen 
Het Odensehuis Overveen is een plek voor iedereen in Bloemendaal met beginnende dementie en/of geheugenklachten, hun naasten en buurtbewoners. Het is de bedoeling dat iedereen zich er thuis voelt op zijn eigen manier. De één voelt zich er thuis als in ‘een warm bad’ de ander noemt het ‘een sociëteit’. Voorop staat dat iedereen na afloop een gezellige middag heeft gehad met mensen die elkaar zien staan, met aandacht voor wat wél kan. We hebben twee plekken waar het Odensehuis is gevestigd. In buurthuis Tinholt aan de Vrijburglaan in Overveen. Een prachtige plek omgeven door scholen, wat altijd wel reuring van kinderen geeft, ook op de sportvelden. Er is een jeu de boules-baan, op een zomerse dag kan worden genoten van de schaduw van de buurtboomgaard en kan er gebruik worden gemaakt van de moestuin.  

Ook zijn we gevestigd in de Aelbertsberg aan de Donkerelaan in Bloemendaal. Een mooie zonnige, ruimte in Huize Aelbertsberg, gelegen op voormalig landgoed Wildhoef, tegenover Wildstaete en de Wildhoef. Er kan gewandeld worden in de bosrijke en op zonnige dagen is er een prachtig terras.

Er wordt altijd begonnen met een gezamenlijke lunch met daarna een activiteit. Het programma wordt samen met de deelnemers samengesteld. Regelmatig is er ondersteuning van stagiaires. Zo ook op 1 april in de Aelbertsberg. Kijk hieronder voor een filmische impressie:

Bij de wekelijkse activiteiten komt ook vaak een beamer te pas. Die was aan het einde van zijn latijn maar gelukkig was er een fonds dat een financiële bijdrage leverde voor een nieuwe inclusief scherm.

Christine van Schaik overhandigt Maaike Slierings papieren van de beamer.

Regenbooglokaal
Via de dorpscoördinator kregen we eind vorig jaar de vraag of er een ontmoetingsgelegenheid in Bloemendaal is voor LHBTI+ers. Vaak hebben zij zelf geen kinderen en is hun netwerk beperkt. Met name onder de oudere doelgroep speelt eenzaamheid een rol. Om ook de LHBTI+ gemeenschap in Bloemendaal een gezicht te geven is Welzijn Bloemendaal gestart met het Regenboog Lokaal. Elke derde vrijdag van de maand zijn LHBTI+ers van alle leeftijden welkom om gezellig en ontspannen samen te komen en te genieten van licht amusement op het gebied van cultuur en kunst. De eerste bijeenkomst van het Regenbooglokaal op 18 november werd geopend door wethouder Sociaal Domein Attiya Gamri.

In bijlage 2 staan de jaarcijfers van het sociaal cultureel werk.

Jongerenwerk

Eindfeest achtste groepers
Het hele jaar door worden in onze jongerenruimten, The Spot in Bennebroek en Het Jeugdhonk in Vogelenzang, activiteiten voor jongeren georganiseerd en kunnen jongeren elkaar op een ongedwongen manier ontmoeten. Een hoogtepunt voor jongeren uit groep 8 is vaak het eindfeest. Hier een korte impressie.

Nieuwe tafelvoetbaltafel
Via sponsering kon een nieuwe tafelvoetbaltafel worden aangeschaft.

Timmerdorp
Ook dit jaar was er een Timmerdorp op de vertrouwde locatie in dorp Bloemendaal. Bijna tachtig kinderen waren weer dagen in de weer om een eigen onderkomen van pallets en afval te bouwen en aan het einde van de week weer te slopen. Zij werden daarbij begeleid door zowel oudere als jongere vrijwilligers.

Zomer- en Winterschool
Voor met name Oekraïnse kinderen organiseerden we een zomer- en winterschool. ’s Ochtends in samenwerking met de Leermeesters een serieus programma over taal en cultuur en ’s middags activiteiten.

Your own Recipe
Eind van dit jaar zijn we gestart met Your Own Recipe. Voor jongeren kan alles soms best ingewikkeld zijn. Omgaan met alle emoties waar jongeren mee moeten dealen, eigen grenzen aan geven, stress van school, weten wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Jongeren die zichzelf en ook anderen beter willen leren kennen. Zichzelf verder wilden ontwikkelen, leren om te gaan met lastige emoties en hoe ze grenzen aanvoelen en aangeven. Ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Samen koken en eten. En dit alles in een kleine groep met andere jongeren, waardoor jongeren zich vrijer voelen om ervaringen te delen.

Twaalf weken lang kwamen jongeren samen. Thema’s die langskwamen waren o.a: mindfulness, talenten, communicatie, behoeften, grenzen, energiegevers en nog veel meer. Dit alles om jongeren handvatten te geven om beter om te kunnen gaan met bijvoorbeeld stress of (prestatie)druk, emoties en meer. Dit alles op een toegankelijke en laagdrempelige manier.

EHBOvoor jongeren
Als er zoveel activiteiten voor jongeren worden georganiseerd gaat er wel eens wat mis. Dan is het belangrijk dat ook jongeren weten hoe te handelen. Onze vrijwilligers geven regelmatig EHBO instructies.

Vrijwilliger Jan Oosterhof geeft instructies

In bijlage 5 staan de jaarcijfers van het jongerenwerk.


Cliëntenondersteuning/Ouderenadvies

Bij vragen rondom wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer kunnen de inwoners van Bloemendaal terecht bij één van onze ouderenadviseurs of cliëntondersteuners. Zij geven gratis onafhankelijk advies en maken in de meeste gevallen een afspraak voor een huisbezoek. Inwoners worden begeleid tot hun vraag is beantwoord en de nodige hulp is ingezet. Soms zijn er vragen die niet gelijk zijn te beantwoorden maar waar je graag iets mee zou willen doen. Zo’n voorbeeld is de vraag van Joop Goudsmit. Hij wilde op zijn 96ste nog graag met iemand viool spelen maar hoe pak je dat aan. Wij gingen voor hem aan de slag en wat daar uit kwam leest u in dit artikel.

Na het begin van de oorlog in Oekraïne merkten we dat men name ouderen zich zorgen maakten. Om mensen een plek te geven waar ze ongedwongen terecht konden met vragen of gewoon praten over de situatie organiseerden we speciaal een koffieochtend.

Welzijn op Recept / ZorgDomein
Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met klachten die niet direct herleidbaar zijn naar een fysiek medische oorzaak. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven of naar een medisch specialist, verwijst de huisarts of praktijkondersteuner u door naar een welzijnscoach of cliëntondersteuner. Het kan gaan om klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid. Uit ervaring blijkt dat hier vaak onderliggende sociaal maatschappelijke oorzaken zijn zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. De welzijnscoach /cliëntondersteuner zoekt dan heel concreet naar oplossingen. Indien nodig worden ook lokale partners betrokken. Zeker op het gebied van Welzijn zijn er hulpverleners die beter weten hoe mensen uit een sociaal isolement kunnen komen en welke passende activiteiten er zijn. Voorwaarde is dat huisartsen en praktijkondersteuners dan wel weten hoe en naar wie de patiënt dan verwezen moet worden. Dit kan via ZorgDomein ook in Bloemendaal met ‘Welzijn op Recept’.

We zijn begin van dit verslagjaar gestart met verwijzing door huisartsen via ZorgDomein. Samen met huisarts Esther van der Aa werd afgetrapt.

Ook werd er een informatievideo gemaakt voor patiënten die op schermen in de wachtkamers vertoont kan worden maar ook op de websites van huisartsenpraktijken. Deze kunt u hier bekijken.

Huisbezoek bij 80-jarigen
Via de ‘informatieve huisbezoeken 80-jarigen’ houden we goed zicht op wat de vragen en behoeften van de steeds ouder wordende Bloemendalers zijn.  In dit verslagjaar werden er 77 bezoeken afgelegd. We gingen een samenwerking aan met ‘Ons Bloemendaal’. Om de respons te vergroten bieden we iedereen die een afspraak maakt namelijk een klein presentje aan. In dit geval een exemplaar van het prachtige blad van ‘Ons Bloemendaal’  Het blad komt vier keer per jaar uit en bevat toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerde artikelen over het cultureel erfgoed van de 5 dorpskernen van de gemeente Bloemendaal.

In bijlage 1 ziet u de cijfers van cliëntondersteuning/Ouderenadvies.


Dorpscoördinatie


In alle kernen van Bloemendaal is een dorpscoördinator actief. Het doel van de dorpscoördinator is om als spin in het web te fungeren in een dorpskern van Bloemendaal. Het is de centrale figuur tussen de diverse formele en informele netwerken op het gebied van Welzijn en Zorg. Enerzijds is de dorpscoördinator aanspreekpunt voor burger- en maatschappelijke initiatieven en signalen. Anderzijds is de dorpscoördinator aanspreekpunt en gesprekspartner voor de gemeente qua kennis en informatie over het dorp. De dorpscoördinator is een verbinder die netwerken, inwoners, organisaties en gemeente aan elkaar koppelt en burgerinitiatieven ondersteunt.

De dorpscoördinator houdt zich bezig met:

 • Het afstemmen van activiteiten en diensten op het gebied van Welzijn en Zorg
 • Er wordt een netwerk onderhouden met sportverenigingen, onderwijs, organisaties op het gebied van welzijn en zorg en actieve burgers in de dorpskern. Via dit netwerk weten mensen elkaar gemakkelijk te vinden.
 • Goede communicatie in het dorp over het aanbod van Welzijn en Zorg
 • Minimaal twee keer per jaar wordt per dorpskern een ‘denktank’ georganiseerd. Deze denktank bestaat uit een vaste kern van mensen die ‘weten wat er speelt’ in de dorpskern en bewoners die éénmalig aansluiten met ideeën of andere bijdragen. Ook stellen organisaties zich voor.
 • Er wordt een dorpskalender met activiteiten opgezet en bijgehouden en deze wordt verspreid via een goede PR.
 • Het signaleren van eenzaamheid
 • Het ondersteunen van burgerinitiatieven en samenwerkingsverbanden op het gebied van Welzijn en Zorg


Hieronder per kern een korte, niet uitputtende, opsomming van waar men mee bezig is geweest in de diverse kernen.

 Aerdenhout
In september is de nieuwe dorpscoördinator, Gerrianne Ghaus, begonnen bij Welzijn Bloemendaal. De afgelopen tijd is zij vooral bezig geweest met het hernieuwd leggen van contacten met bewoners en organisaties die zich richten op Aerdenhout. De eerste maanden is veel tijd geïnvesteerd in het leren kennen van het dorp en verschillende initiatieven en activiteiten. De eerste denktank is begin volgend jaar gepland. Verschillende organisaties en bewoners van Aerdenhout zijn hierover reeds uitgenodigd.

Bennebroek

 • Na de wekelijkse mis in het Trefpunt worden de bloemen aan een burger in Bennebroek gegeven die wat extra aandacht kan gebruiken. Afgestemd dat Welzijn Bloemendaal 1 x per maand een naam mag doorgeven.
 • Ervoor gezorgd dat Oekraïners op Park Vogelenzang kunnen sporten bij de Fit-Inn.
 • Overleg met GGZinGeest en Atalmedial over heropening prikpost bij GGZinGeest omdat er al jaren (sinds corona) geen prikpost meer is in Bennebroek
 • Gezamenlijke activiteiten met diverse organisaties: Nationale Pannenkoekdag in maart én Samen in de Zomertuin in augustus.

Bloemendaal

Afgelopen  jaar zijn er meerdere mooie dingen ontstaan uit de Dorpscoordinatie Bloemendaal. Zo is er op verzoek van een inwoner uit Bloemendaal een pilot gestart met het Regenboog Lokaal, een ontmoetingsgelegenheid voor de LHBTI+ gemeenschap.
Hiervoor verzorgt verzorgingstehuis De Rijp, deelnemer in de Denktank, maandelijks de verse soep. En lokale vrijwilligers zorgen voor infotainment op cultureel/educatief gebied.
Uit een ‘denktankoverleg’ over eenzaamheid waar ook een vertegenwoordiger van De Ark aanwezig was is een mooie samenwerking voort gekomen. Wekelijks helpt een jongedame als gastvrouw bij de ‘Open Eettafel’ in Bloemendaal.
Via Dorpscoördinatie en contacten met het CJG kwam de vraag of er ook een ‘Wereldse maaltijd’ in dorp Bloemendaal georganiseerd zou kunnen worden. Dit is opgepakt met Sociaal Cultureel werk en vindt nu maandelijks plaats.

Overveen

 • Preventie akkoord Dry January bijdrage in Odensehuis.
 • Contacten met Comité Bezorgde Overveners, ivm komst statushouders Oldenhove.
 • Diverse bijeenkomsten met gemeente gefaciliteerd en bijgewoond.
 • Bijeenkomst kerkbesturen. 
 • Informatiebijeenkomst nieuwkomers ; signaal van nieuwkomer (gemis aan faciliteit voor LHBTI gemeenschap) doorgespeeld aan WB, met resultaat: maandelijks Regenbooglokaal en Bloemendaal roze gemeente. Signalen uit de buurt op het gebied van de nieuwkomers gedeeld met gemeente
 • Contacten gelegd tussen statushouder en Sportsupport.
 • praatje gehouden tijdens Participatieoverleg. Aanwezig geweest bij de diverse infoavonden gemeente.
 • Anonieme Energiedonatie van Overvener aan Overvener begeleid.

Vogelenzang

 • Diverse overleggen met gemeente
 • Tegelwippen/ sociaal tuinieren: voorbesprekingen bezocht, jongerenwerk naar voren geschoven en betrokken en de dag van de activiteit aanwezig geweest-
 • Tweemaal denktankvergaderingen
 • Maandelijks overleg dorpscoördinatie
 • Oekraïne: nabellen lijst , bijeenkomst bijgewoond in gemeentehuis voor mensen die vluchteling in huis hebben
 • Bijeenkomsten bijgewoond van Vitaal Vogelenzang
 • Kerkenvisie: bijeenkomst met o.a. gemeente
 • Raadsinformatiemarkt nieuwe gemeenteraad bezocht
 • Verschillende bijeenkomsten veerkrachtig Vogelenzang
 • Spreekuur Wonen, Welzijn en Veiligheid opgezet
 • Avond (mede) georganiseerd inzake veiligheid (dorp door met flyers)
 • Bijeenkomst/film van organisatie Zebrazorg bijgewoond in Vogelenzang
 • Gulle gever lijst opstellen
 • Gesprek met dame die meeneemkastje heeft opgezet in Vogelenzang
 • Gesproken/meedenken met organisatie ‘Wind door je haren’ over stalling voor riksja
 • Overleg met voorzitter van Repair café
 • Bijeenkomst Bloemendaal Samen bezocht


WonenPlus

WonenPlus is er voor inwoners uit de gemeente Bloemendaal vanaf 55 jaar, maar ook chronisch zieken en gehandicapten kunnen abonnee worden. Met een abonnement op WonenPlus bieden we een uitgebalanceerd aanbod aan diensten bij door ons geselecteerde, leveranciers en dienstverleners met aantrekkelijke kortingen op de producten en diensten. Voor huishoudelijke hulp en hulp bij het onderhouden van de tuin werken we met studenten die daar een kleine vergoeding voor krijgen. 

Abonnees van WonenPlus kunnen ook gebruik maken van onze klusvrijwilligers. Kleine klusjes in huis, zoals het vervangen van een kraan, een plank ophangen of uw tv instellen worden gratis door een vrijwilliger gedaan. We gingen binnen WonenPlus een samenwerking aan met Fit20. Zij trokken vorig jaar in het naast ons gelegen pand Sparrenheuvel, klik hier om het artikel erover te lezen.

WonenPlus medewerkster Charlotte Turksma probeerden een aantal apparaten uit

In bijlage 4 staat een overzicht van de uitgevoerde klussen. 


Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is weer iets opgelopen en bedroeg ruim 260 aan het einde van het jaar. Iedereen heeft zich weer vol overgave ingezet voor mensen in Bloemendaal die dat nodig hadden. 

Vrijwilligersfeest
Door de corona maatregelen was er twee jaar geen vrijwilligersfeest. Hoewel iedere vrijwilliger zich belangeloos inzet is dit wel één van de manieren om hen te bedanken voor alle werkzaamheden. Dit jaar zijn we voorzichtig gestart met een vrijwilligersborrel in het Dorpshuis van Bloemendaal. Bijna 100 vrijwilligers beleefden een prachtige zonovergoten middag.

Vrijwilligersraad
Het oprichten van een ‘vrijwilligersraad’ was vanwege corona uitgesteld naar dit jaar. In december is de vrijwilligersraad voor het eerst bijeengeweest. Zij krijgt het recht om, gevraagd en ongevraagd, de directie van Welzijn Bloemendaal te adviseren over algemene beleidszaken en -voornemens die betrekking hebben op het vrijwilligerswerk. Invloed hebben op de organisatie vergroot de betrokkenheid. Vrijwilligers komen uit alle hoeken van de samenleving en hebben aanvullende kennis op allerlei gebieden en kijken met verschillende ogen naar de organisatie en het werk. Het meewegen van deze kennis en ervaring verbetert de kwaliteit van de besluitvorming.

Vrijwilligers zijn ook in hoge mate bepalend voor het imago van de organisatie en de ontwikkeling daarvan. Afhankelijk van de soort van activiteit is er, in meer of minder mate, contact met de medewerkers. Dit is meestal functioneel contact, behorende bij de activiteit waarbij de vrijwilliger wordt ingezet. Op welke manier dat is wordt meestal bepaalt vanuit Welzijn Bloemendaal maar een zekere mate van invloed op het eigen werk en op de werkomstandigheden is belangrijk voor iedereen, ook voor vrijwilligers. Ervaring leert dat men zich daardoor gemotiveerd en met plezier blijft inzetten.

De vrijwilligersraad van Welzijn Bloemendaal: v.l.n.r. Peter van Borkum, Rose Marie van den Nouland, Wytze Brouwer (secretaris), Lucie ten Kate en Henk Schell (voorzitter)

Jubilarissen in het zonnetje
Eens per jaar zet Welzijn Bloemendaal haar jubilerende vrijwilligers in het zonnetje. In 2022 waren dat er maar liefst 15. Zij waren 10, 15 of zelf 20 jaar bij Welzijn Bloemendaal actief als onder andere vrijwillige chauffeurs, gastvrouw of receptiemedewerker. Op de locaties in Bennebroek en Bloemendaal waren er mooie woorden en natuurlijk bloemen.

In bijlage 6 staan de jaarcijfers van het vrijwilligerswerk.

Organisatie

Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting Welzijn Bloemendaal heeft een éénhoofdig bestuur.

Bestuurder:
dhr. J.T. van Buren

Onbezoldigde nevenfuncties:
– voorzitter Stichting BeatlesTreslongmonument Hillegom
– penningmeester VvE Parkeergarage Blok A, gevestigd te Amsterdam

Raad van Toezicht
De RvT bestond op 31-12-2022 uit zeven personen in de volgende samenstelling op volgorde inschrijving Kamer van Koophandel: 

Voorzitter:
dhr. H. (Henne) Hennis

lid:
dhr. M.(Maurits) van Tol

Onbezoldigde nevenfuncties:
– voorzitter en penningmeester a.i. van het bestuur van de Nieuwe Kring in Aerdenhout
– bestuurslid van bridgeclub BridgeBird in Vogelenzang

lid:
mw. E. (Emke) T. Vreugdenhil

Bezoldigde Nevenfunctie
– Advocaat bij Reijnders Vreugdenhil Advocaten

lid:
Elsa Norde

Onbezoldigde nevenfunties:
– voorzitter werkgroep toegankelijkheid Bloemendaal

lid:
Elly de Timmerman-Abbenhuis

Onbezoldigde nevenfunties:
– bestuurslid (secretaris) van de Amsterdamse Golfclub

lid met aandachtsveld financiën:
Jan Karel Schlichte Bergen

Onbezoldigde nevenfuncties:
– bestuurslid provinciale vergadering provincie Noord-Holland Woonbond
– voorzitter huurdersvereniging Huize Aelbertsberg in Bloemendaal
– coördinator museum Molen de Adriaan in Haarlem

Bezoldigde nevenfuncties:
– Directeur van Schlichte Bergen BV
– Directeur van Schlichte Bergen Groep BV
– Directeur van CMPE Services BV

lid:
Joop ten Kate

Onbezoldigde nevenfuncties:
– lid cliëntenraad bij stichting ZBC Zuyderland
– adviseur bevolkingsonderzoek Nederland
– vrijwilliger bij het UAF

Het bestuur heeft in 2022 acht keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen van het bestuur waren:

Ook in dit verslagjaar drukte de corona pandemie nog een stempel op het werk binnen de organisatie en op alle activiteiten. In het jaarverslag wordt daar uitgebreid bij stilgestaan. In dit verslagjaar was er speciale aandacht voor de volgende zaken:

 1. Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) ingegaan. De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Een afvaardiging van het bestuur heeft samen met de directie een stappenplan doorlopen waarna de conclusie is getrokken dat aan de wet wordt voldaan. Naar aanleiding van bovenstaande is wel besloten om huidige bestuurlijke organisatievorm te wijzigen in een Raad van Toezichtmodel. Deze transitie heeft op 2 juni plaatsgevonden.
 2. Het gehele verslagjaar stond ook in het teken van de voorgenomen verhuizing naar de locatie van de bibliotheek. De bestuurder van Bibliotheek Zuid-Kennemerland vormt samen met de bestuurder van Welzijn Bloemendaal en een projectleider de stuurgroep. Met de diverse werkgroepen is het ontwerp nader uitgewerkt. Er zijn door de bibliotheek ook aannemers uitgenodigd om offerte uit te brengen. De verwachting is dat verhuizing in 2023 haar beslag krijg.   
 3. Door de vele ontwikkelingen in het Sociaal Domein wordt het steeds moeilijker om als kleine organisaties de werkzaamheden, die met name voortkomen vanuit de opdracht van de gemeente, uit te voeren. De bestuurder en RvT zijn van mening dat samenwerking hierin verbetering zou kunnen brengen en dat de kwaliteit van de werkzaamheden beter geborgd kan worden. RvT heeft bestuurder gevraagd de mogelijkheid tot samenwerking met de welzijnsorganisatie uit de aanpalende gemeente Heemstede, Wij Heemstede genaamd,  te onderzoeken.
 4. Door het vertrek van twee leden heeft de RvT omwille van de continuïteit besloten om vier nieuwe leden te werven. De RvT bestaat sinds oktober uit 7 leden.

De voorzitter van de RvT heeft aangegeven in de loop van het volgend jaar te stoppen. De RvT kiest dan uit haar midden een nieuwe voorzitter.

Personeel in dienst  
Op 31 december 2022 waren er in totaal 15 medewerkers werkzaam in de organisatie. 

Personeel per 31-12-2022    Functie Fte’s Uren 
J.T. van Buren directeur 1.00 36 
A.W. de Hullu * sociaal cultureel werker 0.72 26 
G. Ghaus * sociaal cultureel werker 0.83 30 
H. van der Vegt cliëntondersteuner/ouderenadviseur 0.66 24 
M. Lommersecliëntondersteuner/ouderenadviseur 0.33 12 
M.G. Coffeng * vrijwilligerscoördinator 0.7527
W. de Beaufort vervoerscoördinator 0.44 16 
M. Zantvoort vervoerscoördinator 0.44 16 
M. L. van Duren office manager 0.66 24 
H. Hamiltonfin./administratief medewerker 0.44 16 
N.B. Honingh * jongerenwerker 0.88 32 
N. Essing jongerenwerker 0.6624
C. Keurjongerenwerker0.4416
S.C.J.L. Verheijen administratief medewerker SCW 0,44 16 
M.C. Slierings * coördinator Odensehuis 0.5018 
  

*) Tevens dorpscoördinator Welzijn & Zorg in één van de vijf dorpskernen 

In 2022 zijn er 4 medewerkers uit dienst gegaan en vijf nieuwe medewerkers deden hun intrede: 

Uit dienst:

Jorien Klomp 21-07-2022
Charlotte Turksma 30-04-2022
Margriet Pots-Dik 01-11-2022
Paul Visscher 06-04-2022

In dienst:

Merlin Lommerse 01-02-2022
Thirsa de Wit 06-06-2022
Celvin Keur 01-08-2022
Gerrianne Ghaus 01-09-2022

Fondsen en sponsoren
Zonder de bijdrage van diverse fondsen en sponsoren waren veel activiteiten niet mogelijk geweest. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de verschillende bijdragen. In het verslagjaar ontvingen wij ruim € 27.000 van verschillende fondsen en sponsoren, deze ziet u in bijlage 7.

Klik hier voor alle jaarcijfers van 2022.