Spring naar content

Jaarverslag Welzijn Bloemendaal 2023

Hoewel samenwerking de basis vormt voor het overgrote deel van onze werkzaamheden stond dit verslag jaar er figuurlijk bol van. Ook letterlijk eigenlijk, samen met de gemeente deelden we zakjes bollen uit in de ‘week van de ontmoeting’ met het verzoek om samen met iemand een bolletje te planten. De samenwerking binnen de gemeente op het vlak van de Onafhankelijke Cliëntondersteuning kreeg ook een boost. In december werd er een mooie overeenkomst gesloten met diverse partijen. Ook werd een nieuwe website gelanceerd en een postercampagne gestart genaamd. Op www.wijwetenwiejoukanhelpen.nl kunnen de inwoners van Bloemendaal die hulp nodig hebben de voor hen meest geschikte instantie kiezen.  

Maart 2024
Johan van Buren
Directeur-bestuurder

In 2021 zijn we gestart met gesprekken met de bibliotheek Zuid-Kennemerland om, samen met het Wmo-loket, onder één dak te gaan zitten namelijk op de locatie van de bibliotheek aan de Korte Kleverlaan in de kern van Bloemendaal-dorp. Dit was mogelijk omdat de gemeente had besloten de gemeentelijke bijdrage aan de bibliotheek geleidelijk te verminderen en de bibliotheekfunctie tot een minimum te beperken. Hierdoor ontstond ruimte om een plek te realiseren waar meerdere functies samen komen. Een soort huiskamer van het dorp, waar iedereen naartoe kan. In januari hebben we gezamenlijk aan het Haarlems Dagblad nog eens uitgelegd wat de bedoeling is.

Artikel Haarlems Dagblad ‘huiskamer van Bloemendaal’

Dit verslag jaar zijn er door de bibliotheek offertes aangevraagd bij diverse aannemers. Door het inschakelen van een calculatiebureau was de verwachting dat de offertes binnen de vastgestelde begroting zouden blijven. Niets was helaas minder waar, alle offertes waren er ruim boven. In de daarop volgende gesprekken met de gemeente is een nieuw plan gemaakt. Hierbij is ook aandacht geschonken aan zoveel mogelijk behoud van de collectie en de toegankelijkheid inzake entree en sanitaire voorzieningen. Het totale plan en de daarbij behorende kosten wordt voorjaar 2024 voorgelegd aan de Raad. In het Haarlems Dagblad werd er uitgebreid verslag gedaan van de ontstane situatie.

Artikel Haarlems Dagblad ‘nieuw plan verbouwing bibliotheek Bloemendaal’

Door de bestuurders van de Stichting Welzijn Bloemendaal (SWB) en Stichting WIJ Heemstede (WH) is eind 2022 het initiatief genomen om een onderzoek te starten naar verdergaande samenwerking tussen beide organisaties en te onderzoeken welke organisatievorm daar het beste bij past. De Raden van Toezicht hebben hiermee ingestemd en het onderzoek is in april 2023 van start gegaan onder begeleiding van een externe procesbegeleider van de Nestorkring. Dit is in december nagenoeg afgerond met een ‘beslisdocument’ dat begin 2024 aan de Raden van Toezicht wordt voorgelegd. De diverse geledingen binnen de organisaties zijn geïnformeerd over het voornemen en er is een informatieve bijeenkomst geweest met het gezamenlijk personeel op de locatie De Luifel van WIJ Heemstede.

Werkveld Welzijn Bloemendaal
Om op een overzichtelijke wijze inzicht te verschaffen in het werkveld en betrekkingen van Welzijn Bloemendaal met andere organisaties hebben we daar grafisch een overzicht van gemaakt. 

Samenwerking
Zoals uit het overzicht van ons werkveld blijkt willen wij graag met partijen samenwerken. Onze visie is dat je door samenwerken tot betere resultaten komt om in het welbevinden van de inwoners van Bloemendaal te voorzien.

In februari werd het gebouw Oldenhove heropend. De gemeente huurt voormalig verzorgingshuis Oldenhove in Overveen voor 10 jaar van Stichting Sint Jacob. In Oldenhove worden tijdelijk 150 mensen gehuisvest.  Statushouders en mensen uit andere doelgroepen die dringend tijdelijke woonruimte zoeken. Bijvoorbeeld mensen die na een scheiding of een andere noodsituatie snel onderdak nodig hebben en studenten. Het is de wens van de gemeente om op Oldenhove een fijne leefomgeving te realiseren voor zowel de bewoners, als de buurt. Aan ons is gevraagd om vanuit de dorpscoördinatie Overveen de coördinatie van een divers aanbod van (inloop) voorzieningen en activiteiten op ons te nemen. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande programma’s en samenwerkingspartners. Wij waren ook aanwezig bij de officiële opening door staatssecretaris Erik van de Burg.

Er ontstaan ook spontane initiatieven. Toen de ouders van de leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool uit Overveen voorstelden om de statushouders kennis te laten maken met onze gebruiken rondom Sint Maarten werd gelijk dezelfde week nog de daad bij het woord gevoegd en werden de bewoners toegezongen. Vooraf waren ze op de hoogte gesteld door de Dorpscoördinator en die had, om teleurstelling bij de kinderen te voorkomen, voor snoep gezorgd.

Klik hier voor zingende kinderen tijdens Sint Maarten in Oldenhove.

De Participatiemarkt
In februari deden we weer mee aan de participatiemarkt. Een initiatief van Spaarne Werkt, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, gemeente Zandvoort, gemeente Haarlem, gemeente Heemstede en gemeente Bloemendaal. De markt werd dit jaar voor de achtste keer georganiseerd. Het thema is meedoen in de samenleving want samenleven is samen doen, samen wonen en samen ontspannen. Meedoen in de samenleving kan een opstap zijn naar (vrijwilligers)werk. Tal van organisaties presenteren zich deze dag.

Nieuwe inwonersdag en jaarmarkt
Welzijn Bloemendaal vindt samenwerking met andere partijen belangrijk voor de cohesie binnen de gemeente en de dorpen. Zo zijn we regelmatig te vinden op bijeenkomsten waar veel inwoners komen. De ‘nieuwe inwonersdag’ van de Gemeente,  waar nieuwe inwoners voorlichting krijgen over wat er doen is in de gemeente, viel dit jaar samen met de  jaarmarkt georganiseerd door de ondernemers in Bloemendaal-dorp. Samen met de ‘Blije Breisters’ waren we van de partij!

Muzenforum
Op acht zondagen per jaar, van september tot en met april, organiseert Muzenforum klassieke concerten in het gemeentehuis van Bloemendaal. We zijn we gaan samenwerken met ondersteuning door onze vrijwilligers bij koffieschenken e.d. En om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om deze concerten te bezoeken hebben we onze vrijwillige chauffeurs gevraagd of ze ook op zondag wilden rijden. Daar kwamen positieve reacties op!

Walking Hockey
Trots zijn we ook op de samenwerking met hockeyclub HBS en SportSupport. Walking Hockey is een initiatief van de Nationale Ouderenbond. Geen verplichtingen meer die competitiewedstrijden met zich meebrengen, maar wel de sociale contacten. Veel ouderen stoppen met reguliere training als ze niet meer zo goed mee kunnen komen maar bewegen blijft belangrijk. Het voordeel van Walking Hockey is dat ook mannen en vrouwen die niet meer zo goed kunnen of willen rennen kunnen blijven sporten. Bij Walking Hockey gelden dezelfde regels als bij gewone hockey, maar met een aantal uitzonderingen. Er mag niet worden geslagen, alleen pushen is toegestaan. Er is geen keeper maar wel kleine doeltjes. Op 6 juni werd het 1-jarig bestaan gevierd in bijzijn van burgemeester Elbert Roest.

Klik hier om het artikel te lezen.

Pharaon
In 2022 -2023 hebben we meegedaan aan een project van het Nationaal Ouderenfonds, Universiteit Twente en een aantal bedrijven waaronder ons automatiseringsbedrijf. Het project heet ‘Pharaon’, dit is een Europees project. Er werkten 40 partijen uit 12 landen aan mee. In het project worden een aantal nieuwe diensten getest voor Welzijnsorganisaties.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat deelnemers aan activiteiten het soms jammer vinden dat het samenzijn met anderen beperkt blijft tot de daadwerkelijke activiteiten. Sommige mensen willen ook thuis contact met elkaar kunnen hebben. Mogelijk kan technologie hierbij helpen. Het pakket dat wordt getest bestaat o.a. uit:

 • Een vriendendienst: een online systeem waar deelnemers voor en na een activiteit in contact kunt komen met de andere deelnemers. Ervaringen of foto’s op een veilige manier uitwisselen bijvoorbeeld.
 • Een virtuele eet- en kookcoach: Samen eten is gezellig en bevordert vaak dat men gezond en voldoende blijft eten. Met de virtuele eet- en kookcoach kunnen deelnemers verschillende dingen doen, bijvoorbeeld nieuwe recepten opzoeken.
 • Een beweegmeter: Veel mensen vinden het belangrijk en leuk om te bewegen. Het kan ook helpen om langer fit te blijven. Een draagbaar meetapparaatje kan inzicht geven hoeveel er wordt bewogen.

Van de ruim 30 aanmeldingen gingen er 24 deelnemers door. Het programma is in 2023 afgerond en afgesloten met een speciale editie van de maandelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om de eindrapportage te lezen.

Eén van onze deelnemers, Frans Raaphorst, werd geïnterviewd in het kader van het project.

Klik hier om het interview verder te lezen.

SeniorWeb
Digitaal vaardig zijn maar ook blijven vinden wij erg belangrijk. Daarom werken we samen met SeniorWeb. Wij bieden een inloop- en leslocatie aan op onze locatie in Bennebroek en die is voor iedereen toegankelijk. De lessen bieden een ideale manier om meer te leren over de digitale wereld. De cursussen en workshops zijn kleinschalig, gratis en geschikt voor zowel beginnende als gevorderde computergebruikers. De vrijwillige docenten zijn zelf ook senior. De meeste leslocaties bieden ook individuele lessen en inloopspreekuren.

Lees hier het artikel ‘belangrijk dat senioren digitaal fit zijn én blijven’

Samenwerking op gebied van financieel advies
Voor financiële vraagstukken die meer aandacht vereisen dan onze vrijwilligers kunnen bieden zijn wij een samenwerking aangegaan met notariskantoor Van Ooijen.  Een kort advies is gratis, bij ingewikkelde zaken die langer tijd vergen vindt advisering plaats op declaratiebasis tegen een vast uurtarief afhankelijk van het fiscaal vraagstuk. Daarnaast kan Van Ooijen Accountants en Belastingadviseurs voor elke situatie de aangifte inkomstenbelasting verzorgen tegen vaste tarieven. Ook voor fiscale vragen over schenken of verzorgen van aangiften erfbelasting kunt u bij dit kantoor terecht. Jaarlijks verzorgen adviseurs van Van Ooijen een themamiddag over een actueel onderwerp (lees verder bij hoofdstuk WonenPlus).

Sociaal Cultureel Werk

Een bekende term in het Welzijnswerk maar wordt daar buiten niet altijd begrepen. Als je Google vraagt is het antwoord: Sociaal Cultureel Werk heeft tot doel bij te dragen aan een duurzame, inclusieve, niet-gesegregeerde, solidaire en democratische samenleving door de civiele samenleving te versterken. Een hele mond vol en helemaal waar. Wij verstaan hieronder dat wij zinvolle activiteiten organiseren voor de inwoners van Bloemendaal die daar zelf minder toe is staat zijn en gericht zijn op het (blijven) meedoen in de samenleving. Dat waren er weer honderden door het hele jaar heen. In de meeste gevallen ligt uitvoering geheel in handen van onze bijna 260 vrijwilligers. In bijlage 2 staat een compleet overzicht.

Programmagids
Alle activiteiten staan ook in onze programmagids die half augustus uitkwam. Een extra dik nummer dit jaar omdat we er voor hebben gekozen voortaan een ‘echte jaargids’ uit te brengen. Een gids die ook een geheel jaar beslaat. Daar de vorige gids in augustus 2023 eindigde bleef er een stukje ‘jaar’ over. De nieuwe gids loopt dus van september 2023 tot 1 januari 2025. Vanwege kostenbesparing en duurzaamheid is de gids niet meer huis-aan-huis verspreid. Hij ligt op diverse toegankelijke plaatsen in de gemeente en is thuisbezorgd bij alle huishoudens waar een 80-plusser woont. Ook bij onze Informatieve Huisbezoeken 80+ wordt de gids overhandigd.

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan één van onze jongste en oudste vrijwilligers. Klik hier voor het nieuwsartikel.

Wereldse maaltijden
Al een aantal jaren organiseert Welzijn Bloemendaal ‘Wereldse maaltijden’. Enthousiaste nieuwkomers van over de hele wereld laten ons kennis maken met gerechten uit hun geboorteland. Over de hele wereld is samen eten het moment om in gesprek te gaan over de dingen die je bezighouden. Eten brengt mensen bij elkaar en zorgt voor verbinding. En mensen met elkaar verbinden is ons ‘core-business’.

Samen met onze vrijwilligers wordt er een drie gangen menu bereid dat, vaak in samenwerking met Rotary Caprera Bloemendaal wordt uitgeserveerd. Tijdens het eten worden verhalen uitgewisseld en probeert men iets op te steken van elkaars cultuur. Het is een dankbaar thema waar ook regelmatig aandacht voor is in de media. De vrijwilligers van de Wereldse Maaltijd Vogelenzang zijn genomineerd voor ‘De Bloemendaler van het jaar’. De uitreiking is maart volgend jaar. Ook verscheen er een artikel in de lokale media.

Klik hier om deze te lezen.

In 2023 zijn we ook begonnen met Wereldse Maaltijden in Oldenhove in Overveen. In dit voormalig verzorgingshuis worden onder andere statushouders gehuisvest.

Aerd & Houtkoor
Op het eerste gezicht wellicht een wat ‘vreemde eend in de bijt’ maar wat doe je als er een beroep op je wordt gedaan omdat het koor uiteen dreigt te vallen? Laat je dan dertig actieve inwoners in de kou staan. Nee dus. We hebben er een activiteit van gemaakt en zo het koor overeind gehouden. Wel hebben we gelijk ook een traject ingezet om het koor weer zelfstandig te laten opereren maar dan zonder de organisatorische en administratieve rompslomp. Wij doen het ledenbeheer, regelen de in- en uitgaven en zorgen op die manier voor continuïteit.

Klik op onderstaande afbeelding om een video te bekijken.

Klik op de afbeelding om een muziekfragment te horen

Gluren bij de buren
Welzijn Bloemendaal is al jaren trouwe deelnemer aan ‘Gluren bij de Buren’, het amateurkunstenfestival dat verspreid over heel Nederland plaatsvindt. In de gemeente Bloemendaal waren er weer optredens op diverse locaties waaronder dus bij ons in de activiteitenruimte.

Het festival staat voor sociale impact, cultuurparticipatie en inclusiviteit. Met name deze zaken zijn voor Welzijn Bloemendaal reden om elk jaar weer mee te doen. Het biedt de kans om op een laagdrempelige manier met andere bewoners uit de omgeving in contact te komen die je binnen je eigen sociale bubbel wellicht minder snel ontmoet.

Optreden Jazzheads tijdens Gluren bij de buren 2022. Klik op de foto om het geluidsfragment te luisteren.

Lezingen Sociëteit Aerdenhout
Elke veertien dagen is er een lezing in onze sociëteit in het gebouw de Nieuwe Kring in Aerdenhout.  Ook dit jaar werd er een gevarieerd en interessant programma met afwisselende thema’s aangeboden. Zoals vele van onze programma’s staat ‘ontmoeting’ ook hier centraal. Daarom is er vooraf altijd ruim de gelegenheid om samen koffie te drinken en na het programma kunnen de deelnemers gezamenlijke lunchen. De lezingen kennen een redelijk vaste groep bezoekers die via mail en nieuwsbrieven op de hoogte zijn van het programma. Om de lezingen breder onder de aandacht te brengen wordt door de betrokken vrijwilligers ook elke keer een persbericht verzorgd voor de plaatselijke media. Die worden ook regelmatig geplaatst. Hieronder enkele voorbeelden:

Lezing Hospice Haarlem en omstreken

Lezing Egypte

Lezing emoties

Historische lezing

Docutheater
Vorig jaar is de frequentie van de hierboven genoemde lezingen naar één keer in de veertien dagen gegaan. De ruimte in Sociëteit Aerdenhout was nog wel voor ons gereserveerd. Via de Dorpscoördinator kwam naar voren dat toch behoefte was aan een wekelijkse activiteit waar men elkaar kan ontmoeten. Een aantal enthousiaste vrijwilligers vatten het plan op om op de vrijgekomen ochtend documentaires te gaan vertonen. Hier zijn ze halverwege het jaar mee gestart en dat loopt goed.

Lees hier het artikel over de start met filosoof Spinoza.

Week van de Ontmoeting (Week tegen de eenzaamheid)
Binnen de gemeente Bloemendaal maken wij deel uit van de coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’. Zowel de medewerkers van de onafhankelijke Cliëntondersteuning als de Dorpscoördinatoren zijn daar bij betrokken. In de landelijk week ‘tegen de eenzaamheid’ trekken we samen op met de gemeente en zorgpartijen om het onderwerp onder de aandacht te brengen. In Bloemendaal doen we dat onder de noemer ‘Week van de ontmoeting’. Dit jaar zijn in deze week een flink aantal activiteiten gratis opengesteld voor de inwoners. Het overzicht van deze activiteiten zijn met paginagrote advertenties aangekondigd in de lokale media en ook digitaal op social media. Ook hebben we dit jaar een speciale flyer laten maken  ‘Omkijken naar elkaar’ die in alle dorpskernen is verspreid. In de dorpskern Vogelenzang is dit zelfs huis-aan-huis gebeurd. Op de achterkant van de flyer werd de wekelijkse activiteit ‘Buurtbakkie’ in het Dorpshuis Vogelenzang nader belicht. Dat was gelijk te merken aan de grote opkomst.

Lees hier het artikel ‘omkijken naar elkaar’.

Met onze (ge)bakfiets stonden we samen met vertegenwoordigers van de gemeente in alle kernen om de flyers en informatie te delen, ook kregen de mensen een zakje met daarin krokusbolletjes met de vraag: ‘met wie plant jij een bolletje. Ook ondernemers in de winkelgebieden werden betrokken. Zij legden de flyers op de toonbank. Wethouder Sociaal Domein Attiya Gamri ging zelf bij een aantal ondernemers langs.

Dag van de Ouderen
Op 6 oktober stond het Dorpshuis in Vogelenzang weer op zijn kop. Samen met de Zonnebloem Bennebroek-Vogelenzang, de KBO en Oppeppers Kennemerhart organiseerden we weer de jaarlijkse Dag van de Ouderen. Het hoogtepunt van het programma was ditmaal het optreden van Harald Veenstra met zijn muziekprogramma ‘Op volle toeren’. Het thema dit jaar was: ouder worden doe je samen. Hier werd ook aan gerefereerd door wethouder Sociaal Domein, Attiya Gamri. Zij is tevens ‘kernwethouder’ van Vogelenzang. Samen maakt het makkelijker en daarbij is de ondersteuning van de vele vrijwilligers van groot belang. Alle vrijwilligers kregen als teken van dank een zonnebloem van haar. Ook onze chauffeurs kregen een compliment. Zij  vervoerden weer talloze ouderen die anders wellicht thuis hadden gezeten.

Koffieochtenden
Vanaf 2023 hebben we in alle kernen koffieochtenden om laagdrempelig en ongedwongen met dorpsgenoten bij te praten onder het genot van een heerlijk kopje koffie. Aerdenhout is nu ook aangesloten. In Vogelenzang is locatie Casa Carmeli erbij gekomen. Zowel de bewoners van de naastgelegen zorgappartementen als omwonenden kunnen terecht in de recreatiezaal. Bij de eerste bijeenkomst gaven leerlingen van de muziekschool acte de préséance! Als er vervoer nodig is dan regelen we dat met onze elektrische bussen of particuliere chauffeur.

Tegel eruit, plant erin
Ook dit jaar werden wij door de gemeente Bloemendaal uitgenodigd om aanwezig te zijn op de informatiemarkt rondom het ‘tegelwippen’ op de Kerklaan in Bennebroek. Het klimaat verandert en ook de gemeente Bloemendaal wil letterlijk en figuurlijk haar steentje bijdragen.  Een groene tuin zorgt voor verkoeling, opvang van (regen)water én verrijkt de biodiversiteit. Een groene tuin is dus niet alleen fijn voor de inwoners, maar ook voor veel dieren. Dus: ‘tegel eruit, plant erin’. Duurzaamheid staat ook bij ons hoog in het vaandel. Daarom werkten we ook graag mee met de actie van de gemeente. Onze elektrisch aangedreven (ge)bakfiets fungeerde als informatiepunt en onze jongeren bakten koekjes om uit te delen. Ook probeerden we bezoekers kennis te laten maken met onze elektrisch aan gedreven duofiets en te verleiden om een ritje te maken. Het Rabo coöperatiefonds greep deze gelegenheid aan om onze jongeren te verblijden met een cheque voor een nieuwe geluidsbox.

Odensehuis Overveen 
Het Odensehuis Overveen is een plek voor iedereen in Bloemendaal met beginnende dementie en/of geheugenklachten, hun naasten en buurtbewoners. Het is de bedoeling dat iedereen zich er thuis voelt op zijn eigen manier. De één voelt zich er thuis als in ‘een warm bad’ de ander noemt het ‘een sociëteit’. Voorop staat dat iedereen na afloop een gezellige middag heeft gehad met mensen die elkaar zien staan, met aandacht voor wat wél kan. Een prachtige plek omgeven door scholen, wat altijd wel reuring van kinderen geeft, ook op de sportvelden. Er is een jeu de boules-baan, op een zomerse dag kan worden genoten van de schaduw van de buurtboomgaard en kan er gebruik worden gemaakt van de moestuin.  Er wordt altijd begonnen met een gezamenlijke lunch met daarna een activiteit. Het programma wordt samen met de deelnemers samengesteld. Er is altijd een medewerker vanuit Welzijn Bloemendaal aanwezig maar het kan alleen maar doorgang vinden omdat er iedere keer weer minstens 4 vrijwilligers bereid zijn te helpen. Regelmatig is er ook ondersteuning van stagiaires.

Tot de kerst maakte het Odensehuis ook dankbaar gebruik van een ruimte in de Aelbertsberg aan de Donkerelaan in Bloemendaal. Twee locaties is niet ideaal maar vanwege het feit dat op de donderdagmiddag in Tinholt niet op tijd kon worden gestart is die keuze gemaakt. Inmiddels zit het Odensehuis weer volledig in Tinholt.

Klik hier voor een artikel in januari 2023.

Kik hier voor een artikel in juni 2023.

Exposities Kerklaan Bennebroek
Al een aantal jaren reageren enthousiaste inwoners op onze oproep om in het kader van vóór bewoners, dóór bewoners, te exposeren op onze locatie aan de Kerklaan 6 in het Centraal Servicepunt Bennebroek. Ook de lokale media besteed hier regelmatig aandacht aan wat dan te merken in aan de bezoekersaantallen. Op bepaalde momenten zijn de exposanten ook zelf aanwezig om met bezoekers over het werk te praten.

Veilig internet gebruik
Samen met SeniorWeb proberen wij de inwoners van Bloemendaal digitaal vaardig te houden. Helaas merken we ook dat het digitale dievengilde steeds ingenieuzer opereert. In samenwerking met de politie organiseren wij door het hele jaar heen op diverse locatie in de dorpskernen bijeenkomsten om te wijzen op de slinkse methoden die worden toegepast om mensen te verleiden gegevens te delen.

Klik hier voor het nieuwsartikel uit oktober over veilig internetgebruik.

De deelnames aan onze activiteiten lieten een stabiel beeld zien. Voor de meeste van de ‘beweegactiviteiten’ geldt dat er een licht opgaande lijn is te zien in vergelijking met 2022. Dat gold helaas niet voor het gebruik van de duofiets. Oorzaak hiervan was langdurige uitval vanwege een complexe reparatie. Koersbal in de Voghelsanck is ook een uitzondering maar dat komt omdat het in september is gestopt vanwege het ontbreken van begeleidende vrijwilligers. Er is wel belangstelling dus zodra er weer begeleiders zijn start deze activiteit weer.

Bij de culturele activiteiten, waar het samenzijn voorop staat, zien we een flinke stijging bij het totaal aantal deelnemers aan het Odensehuis. Er is weinig uitval van dagen geweest omdat we zoveel mogelijk de coördinator vervangen bij afwezigheid. Het Regenbooglokaal is ook bijna elke maand doorgegaan. Met gemiddeld 12 deelnemers heeft dat na het eerste pilot jaar een vaste plek veroverd. Het aantal deelnemers aan Sociëteit Aerdenhout laat voor het derde jaar op rij een flinke stijging zien. Bijna elke lezing wordt ook in de lokale media gepubliceerd en dat merk je in het aantal bezoekers. Het Docu-theater, dat om de week op dezelfde locatie plaatsvindt, is eind vorige jaar gestart maar kent ook al een vaste schare bezoekers.


Jongerenwerk

Wat verstaan wij in algemene zin onder Jongerenwerk?
Onze Jongerenwerkers, momenteel vier, zijn in staat om allerlei verschillende groepen jongeren te bereiken en langdurige relaties met hen op te bouwen. Ze geven ook voorlichting en spreken jongeren zowel preventief als proactief aan op hun gedrag als daar aanleiding voor is. De jongerenwerkers stimuleren op allerlei (vaak subtiele) manieren de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren. De bedoeling is dat jongeren opgroeien tot zelfstandige, betrokken en verantwoordelijke volwassenen die in hun kracht staan en lekker in hun vel zitten. De jongerenwerkers leggen contact met jongeren op locaties waar jongeren te vinden zijn. Dat kan bij de scholen zijn maar ook bijvoorbeeld bij de supermarkt of bekende hangplekken.

Ook onze ontmoetingsruimten in Bennebroek en Vogelenzang spelen hierin een belangrijke rol. Jongeren kunnen bij de jongerenwerkers terecht voor allerlei dingen waar je als jongere mee in je hoofd kunt zitten, zoals pesten, drugs, eenzaamheid, verliefdheid en seksualiteit. Bij de ons reeds bekende jongeren houden we de vinger aan de pols en checken terloops hoe het met de jongeren gaat. Zo nodig roepen we de hulp in van anderen, uiteraard altijd in overleg. Het jongerenwerk richt zich op alle jongeren tussen 10 en 18 jaar die wonen en/of verblijven in gemeente Bloemendaal. Jongeren die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken op bijv. sociaal-emotioneel of motorisch vlak krijgen extra aandacht. We schenken ook aandacht aan nieuwe Nederlandse jongeren en, het laatste jaar ook specifiek aan Oekraïense jongeren, denk bijvoorbeeld aan een Zomerschool. Waar nodig leveren de Jongerenwerkers ook een bijdrage aan preventie en overlastbestrijding. Vanuit bovenstaande kijken we wat we, op hoofdlijnen, de komende jaren kunnen betekenen voor de jongeren in de gemeente. De bedoeling is dat jongeren opgroeien tot zelfstandige, betrokken en verantwoordelijke volwassenen die in hun kracht staan en lekker in hun vel zitten. Dit sluit aan bij de ambitie van de Gemeente Bloemendaal vastgelegd in het Beleidsplan Sociaal Domein:

De Bloemendaalse jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op. We willen onze jeugd beschermen en gezond houden. We richten ons op een gezond leven in een gezonde leefomgeving, op afnemende prestatiedruk en meer aandacht voor elkaar.

Uit de kindermonitor van de GGD uit 2022, gericht op kinderen tot 11 jaar blijkt dat het met deze groep goed gaat in Bloemendaal. Bijna overal doen de kinderen het beter dan elders. Dat willen we ook in de verdere levensfase graag zou houden. Bij het thema ‘prestatiedruk’ wijkt Bloemendaal wel negatief af. Een onderwerp waar we dus ruim aandacht aan gaan besteden.

Enquête onder jongeren en hun ouders
In maart 2023 is een enquête verstuurd naar 794 mailadressen uit het adressenbestand van Welzijn Bloemendaal. De adressen zijn van (voornamelijk ouders van) jongeren die in het verleden aan een activiteit bij het Jongerenwerk hebben deelgenomen. Er is een selectie gedaan op jongeren geboren tussen 1 januari 2002 en 31 december 2013. Dit is ruim genomen de groep jongeren van 10 tot en met 21 jaar. De keus voor de ondergrens is gebaseerd op een deel van de activiteiten van het Jongerenwerk waar kinderen vanaf 9 jaar al aan kunnen deelnemen.

In de mail is aangegeven dat wij graag van zowel ouders als jongeren willen weten wat zij vinden van ons Jongerenwerk, ieder in een eigen enquête. Wat gaat er goed, wat kan er beter en wat kunnen we eventueel veranderen? De vragenlijsten zijn vooraf met de jeugdwerk ambtenaren van Gemeente Bloemendaal besproken.

Resultaten Enquête

In de uitwerking zijn de opvallendste gegevens uitgeschreven.

Klik hier om de uitkomsten van de enquête te lezen.


Jeugdhonk Vogelenzang
Vanaf half oktober konden we geen gebruik meer maken van ons Jeugdhonk aan de Henk Lensenlaan in Vogelenzang. In verband met de aanleg van de nieuwe sportvelden en kantine moest het Jeugdhonk worden verplaatst. Eén en ander zou ongeveer zes weken in beslag nemen. Eind december waren de werkzaamheden nog niet afgerond. Gelukkig konden we tijdelijk gebruik maken van de gymzaal van de basisschool De Paradijsvogel.

Het Jongerenwerk kenmerkt zich door een veelheid aan activiteiten die allemaal te maken hebben met bovenstaande. Hieronder een aantal highlights:

Winterschool
We begonnen het jaar goed met een Winterschool voor met name jongeren van Oekraïense vluchtelingen die in Bloemendaal zijn opgevangen.

Lees hier een artikel over vrijwilligers die taallessen aanbieden.


Nieuw logo voor Jongerenwerk
Ook bij de activiteiten van onze jongerenwerkers wapperde altijd de vlag of banner van Welzijn Bloemendaal. Niks mis mee maar de jongeren zelf kwamen met het idee voor een eigen vlag met logo. Zo gezegd zo gedaan.


Timmerdorp
Het thema van het Timmerdorp was dit jaar: Tiny Houses. Vanwege het thema wonen werd de  ‘eerste spijker’ geslagen door de bestuurder van de woningcorporatie Brederode, Jan Wim Franken. Ruim tachtig kinderen waren weer dagen in de weer om een eigen onderkomen van pallets en afval te bouwen en aan het einde van de week weer te slopen. Zij werden daarbij begeleid door zowel oudere als jongere vrijwilligers.

Lees hier het artikel in de krant.


Huiswerk+
Een nieuwe activiteit voor jongeren in samenwerking met de bibliotheek. Samen, en onder begeleiding, in alle rust huiswerk maken in de bibliotheek. Via scholen en ook de media (zie onder) is bekendheid gegeven aan dit initiatief. Vanwege de lage opkomst hebben we na een aantal weken besloten hier niet verder mee te gaan.


Nationale buitenspeeldag
Jaarlijks organiseren wij in samenwerking met SportSupport speelactiviteiten in de open lucht op de nationale buitenspeeldag.


Zomer sport&spel dagen
In juli organiseerden de jongerenwerkers sport- en spelactiviteiten in diverse kernen. De spullen gaan mee in onze elektrische bakfiets. Jongerenwerker Lévy werd door het Haarlems Dagblad geïnterviewd.

Lees hier het artikel.


Pannenkoekdag
Pannenkoeken bakken die dan door ouderen uit de buurt worden opgegeten. Samen met scholen in diverse kernen hebben we weer meegedaan aan de Pannenkoekdag.

Halloween party Overveen
In Overveen zijn we in het buurtgebouw Tinholt gestart met een aantal avondactiviteiten voor de jeugd van 10-14 jaar. Er werd afgetrapt met een heuse Halloween party. Er waren bijna 40 jongeren en ook de jongerenwerkers zelf deden enthousiast mee.

Klik hier voor het filmpje van die avond.
Klik hier om het nieuwsartikel te lezen.

Onze jongerenruimten werden als vanouds weer goed bezocht. De vrijdagavond in Jeugdhonk Vogelenzang laat bijna een verdubbeling zien van het aantal deelnemers. Dat ging wel licht ten koste van de vrijdagmiddag. De ‘sportinlopen’ aan de Vondel- en Theresiaschool zijn nieuw maar ook hier is belangstelling voor. Bij de eenmalige activiteiten piekte de ‘buitenspeeldag’ met 300 deelnemers over de gehele dag. Met de  ‘late Halloween disco’ maakte Jongerenwerk haar entree in Tinholt in Overveen. Er waren 40 kinderen uit de buurt.


Onafhankelijke Cliëntondersteuning/Ouderenadvies 

Bij vragen rondom wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer kunnen de inwoners van Bloemendaal terecht bij één van onze ouderenadviseurs of cliëntondersteuners. Zij geven gratis onafhankelijk advies en maken in de meeste gevallen een afspraak voor een huisbezoek. Inwoners worden begeleid tot hun vraag is beantwoord en de nodige hulp is ingezet. Dit jaar hebben we een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen Welzijn Bloemendaal, gemeente en andere welzijnspartijen.

Hulp is er vaak wel, maar hoe vind je de juiste hulp? Welzijn BLoemendaal, MEE & de Wering en WIJ Heemstede startten eind 2023 een campagne om hulp beter bereikbaar te maken voor inwoners van Bloemendaal en Heemstede. Inwoners die behoefte hebben aan hulp bij zorg, geldzaken, werk of een woonplek. Of worstelen met vragen of problemen op het gebied van welzijn, welzijn, relaties, stress of opvoeding. Vragen hebben over vervoer binnen of buiten de gemeente. Met deze vragen kun je terecht op de website wijwetenwiejoukanhelpen.nl.

Klik hier om het nieuwsartikel te lezen.

Welzijn op Recept / ZorgDomein
Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met klachten die niet direct herleidbaar zijn naar een fysiek medische oorzaak. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven of naar een medisch specialist, verwijst de huisarts of praktijkondersteuner door naar een welzijnscoach of Onafhankelijke Cliëntondersteuner. Het kan gaan om klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid. Uit ervaring blijkt dat hier vaak onderliggende sociaal maatschappelijke oorzaken zijn zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. De welzijnscoach /Cliëntondersteuner zoekt dan heel concreet naar oplossingen. Indien nodig worden ook lokale partners betrokken. Zeker op het gebied van Welzijn zijn er hulpverleners die beter weten hoe mensen uit een sociaal isolement kunnen komen en welke passende activiteiten er zijn. Voorwaarde is dat huisartsen en praktijkondersteuners dan wel weten hoe en naar wie de patiënt dan verwezen moet worden. Dit kan via ZorgDomein ook in Bloemendaal met ‘Welzijn op Recept’.

Door het hele jaar heen zijn 288 inwoners geadviseerd. Iets minder dan in 2022. Precieze oorzaak daarvoor is niet benoembaar. De binnenkomende vragen zijn vrij algemeen en kunnen intern goed worden afgehandeld. De hulpverlening via ‘Welzijn op recept’ is verdubbeld. Dit komt mede door het hernieuwd onder de aandacht brengen van Zorgdomein. Het platform waarop huisartsen gemakkelijke naar ons kunnen doorverwijzen.


Dorpscoördinatie

In alle kernen van Bloemendaal is een Dorpscoördinator actief. Het doel van de Dorpscoördinator is om als spin in het web te fungeren in een dorpskern van Bloemendaal. Het is de centrale figuur tussen de diverse formele en informele netwerken op het gebied van Welzijn en Zorg. Enerzijds is de Dorpscoördinator aanspreekpunt voor burger- en maatschappelijke initiatieven en signalen. Anderzijds is de Dorpscoördinator aanspreekpunt en gesprekspartner voor de gemeente qua kennis en informatie over het dorp. De Dorpscoördinator is een verbinder die netwerken, inwoners, organisaties en gemeente aan elkaar koppelt en burgerinitiatieven ondersteunt.

De Dorpscoördinator houdt zich bezig met:

 • Het afstemmen van activiteiten en diensten op het gebied van Welzijn en Zorg
 • Er wordt een netwerk onderhouden met sportverenigingen, onderwijs, organisaties op het gebied van welzijn en zorg en actieve burgers in de dorpskern. Via dit netwerk weten mensen elkaar gemakkelijk te vinden.
 • Goede communicatie in het dorp over het aanbod van Welzijn en Zorg
 • Minimaal twee keer per jaar wordt per dorpskern een ‘denktank’ georganiseerd. Deze denktank bestaat uit een vaste kern van mensen die ‘weten wat er speelt’ in de dorpskern en bewoners die éénmalig aansluiten met ideeën of andere bijdragen. Ook stellen organisaties zich voor.
 • Er wordt een dorpskalender met activiteiten opgezet en bijgehouden en deze wordt verspreid via een goede PR.
 • Het signaleren van eenzaamheid
 • Het ondersteunen van burgerinitiatieven en samenwerkingsverbanden op het gebied van Welzijn en Zorg. Klik hier voor een nieuwsartikel hierover.

Dit jaar zijn we gestart met een traject om de Dorpscoördinator nog meer een gezicht te geven binnen de kern waar zij werkzaam is. De gedachte is om de taken zoveel mogelijk binnen de dorpskern(en) te concentreren zodat voor de inwoners duidelijker is bij wie ze moeten zijn en de Dorpscoördinator nog zichtbaarder wordt. We hopen in 2024 iedereen op de juiste plek te hebben.

Aerdenhout

 • Aantal partnerbijeenkomsten bijgewoond van Bloemendaal Samen
 • Samenwerking met Mariënweide voor golfclinics en golf kennismakingsrondes
 • Overleg Zorgbalans voor een eventuele samenwerking
 • Aangesloten als Bestuurslid van het Aerd en Houtkoor / Overleggen met het Aerd en Houtkoor
 • Opzetten van een Docutheater voor bewoners in de Sociëteit
 • Coördineren van de lezingen in de Sociëteit
 • Week van de veiligheid in samenwerking met politie presentatie over Cyber Crime in de Sociëteit Aerdenhout voor buurtbewoners
 • Dry January campagne bij open eettafel Aerdenhout
 • Week van de ontmoeting;
 • samen met een vrijwilliger bloembollen uitdelen aan bewoners. Langs bewoners om flyers uit te delen en een praatje te maken.
 • Koffieochtend georganiseerd in de Adventskerk in Aerdenhout
Annemiek de Hullu

Bennebroek

 • Netwerkgesprek ‘Veerkracht in de wijk’ met Pré Wonen
 • Partnerbijeenkomst VWC voor dorpskern Bennebroek bijgewoond
 • Voorbesprekingen bijgewoond van najaarsactie vanuit de gemeente ‘Tegel eruit, plant erin’ in Bennebroek en aanwezigheid vanuit Welzijn Bloemendaal op de dag zelf (15 oktober)
 • Samen met oud-parochiebestuursleden een bijeenkomst georganiseerd voor oud-parochianen van de St. Jozefparochie
 • Overleggen over mogelijkheid plaatsen voedselkastje in Bennebroek
 • Overleg met de gemeente over verhuizing van Oekraïners van Park Vogelenzang naar de Kerklaan
 • De volgende activiteiten georganiseerd samen met partijen uit de Denktank:
 • voorleeslunch
 • samen in de zomertuin
 • pannenkoekdag Bennebroek op 2 locaties (Welzijn Bloemendaal, Hartekamp)
 • Samenwerking met SeniorWeb geïntensiveerd en start van cursussen naast open inlopen
 • In de week van de ontmoeting bloembollen en flyers uitgedeeld
 • Activiteiten opengesteld voor nieuwe deelnemers (gym 80+, open eettafel en open inloop SeniorWeb)
 • Het ondersteunen van het burgerinitiatief ‘Advent-Ramen-Route’ en deze uitgerold in de maand december
 • Het ondersteunen van een burger die in Park ’s Gravemade activiteiten wil organiseren op gebied van brandpreventie en valpreventie
 • Deelname aan werkgroep sport- en beweegfestival vanuit de Denktank en bijwonen overleggen (sport- en beweegfestival vindt plaats in zomer 2024)
Nicole Honingh
 • De pilot van het regenbooglokaal was een succes en is ook dit jaar bijna elke maand door gegaan. Op initiatief van bezoekers is deze inmiddels verplaatst naar Oldenhove.
 • LinkedIn pagina Bloemendaal-dorp gestart
 • Met diverse instanties en personen interview gehouden, klik hier om deze te lezen
 • Bijeenkomst in de bibliotheek in samenwerking met politie inzake ‘veiligheid’
 • Naar aanleiding van het vrijwilligersfeest bij gemeente Bloemendaal met een Salsa activiteit kwam het verzoek hier vast onderdeel van te maken in beweegprogramma van Welzijn Bloemendaal, hier wordt aan gewerkt
 • Week tegen Eenzaamheid / week van de Ontmoeting: met bakfiets en bolletjes samen met de wethouder winkeliers en publiek benaderd en nieuwe contacten gelegd
Maaike Slierings
 • Partnerbijeenkomst VWC Overveen-Sterrenwacht
 • Partnerbijeenkomst VWC Aerdenhout pitch Oldenhove
 • Overleg VWC en Dorpscoördinatoren.
 • Contact gelegd tussen Tetterode en Oldenhove, twee bewoners aan het werk
 • Kennisuitwisseling-toelichting IASZ inkomensondersteuning en participatiewet bij gemeente Heemstede
 • Bij meet & greet Oldenhove ‘zorgzame’ Overveners in contact gebracht met bewoners Oldenhove
 • Nieuwe taalcoaches aangebracht bij Vluchtelingenwerk
 • Overleg Week tegen Eenzaamheid; met bakfiets en bolletjes met Annelijn de Ligt winkeliers en publiek benaderd en nieuwe contacten gelegd. Ook aandacht in Odensehuis voor deze week van de ontmoeting.
 • sport en spel gebakfiets Tinholt onder aandacht bij Oldenhove
 • Contact met Nova-college en Sportsupport
 • Samenwerking tot stand gebracht met les Petits, KWS en Julianaschool (kinderen spelen elke schoolvakantie dinsdagochtend met kinderen van Oldenhove, bezoek met Sint-Maarten en kerstwenskaarten)
 • Zwemlessen voor statushouders onderzocht met buurtbewoner en vluchtelingewerk
 • Coördineren Wereldse Maaltijden in Oldenhove;  tijdens deze avonden veel nieuwe contacten met bewoners uit Overveen, in en om Oldenhove, gemaakt.
Monique Coffeng

Vogelenzang

 • Informatieavond inbraakpreventie in Vogelenzang met presentatie door een ex-inbreker plus een presentatie door de politie. Samen met Loes van Brederode Wonen door het hele dorp geflyerd voor de informatieavond.
 • Kennismakingsgesprek met Frans Tollenaar, voorzitter van het Repaircafé in Vogelenzang
 • Wandeling met de Kernwethouder Attiya Gamri door Vogelenzang en hieruit volgend ook andere namen als suggestie doorgegeven voor ook zo’n wandeling
 • Op bezoek geweest bij de open eettafel in Vogelenzang
 • Bijeenkomst Complimentendag en bekendmaking Bloemendaler van het jaar
 • Het Bloemenmozaïekfeest in Vogelenzang bijgestaan door onze bus plus een chauffeur beschikbaar te stellen en te laten rijden langs de mooie creaties.
  Kennisuitwisseling op het gemeentehuis in Heemstede inzake minimabeleid/inkomensvoorzieningen Participatiewet
 • Meegedaan met de Zwerfvuilprikactie in het dorp, georganiseerd door Brederode Wonen
 • Kennismakingsgesprek met Tandem
 • Lezing van de gemeente bijgewoond over vleermuizen
 • Op openbaar toegankelijke plekken in het dorp onze jaargidsen gebracht.
 • Hele flyeractie door het dorp met behulp van een aantal mensen uit het dorp om het buurtbakkie onder de aandacht te brengen
 • Lunchmeeting met verschillende partijen uit Vogelenzang ter ere het 1 jarig jubileum van wethouder Attiya Gamri
 • Week tegen de eenzaamheid; Buurtbakkie opnieuw in de schijnwerpers gezet, was groot succes en vervolgens een gastvrouw voor deze activiteit gevonden en nu zijn er wekelijks deelnemers voor deze activiteit.
 • Ook tijdens de week tegen de eenzaamheid (week van de ontmoeting) samen met
  Annelijn de Ligt (gemeente) bloembolletjes uitgedeeld in het dorp
 • Tegelwippen in Vogelenzang, betreft een succesvolle actie uit 2022, dit jaar was
  Bennebroek aan de buurt, maar door het succes van vorig jaar wilde Vogelenzang ook
  graag mee doen.
 • Vrijwilligers uitgenodigd voor participatieavond op het gemeentehuis inzake het Sociaal
 • Domein Beleidsplanen ook die avond aanwezig geweest en deelgenomen aan de
  gesprekken
 • Op bezoek geweest bij het vijfjarig lustrum van het Repaircafe in het Dorpshuis
 • Informatieochtend georganiseerd samen met de Politie; voorlichting over Cybercrime
 • Meedenken met de lijst voor gegadigden voor de pakketten van de anonieme gulle gever in Vogelenzang
 • Iedere 1e woensdag van de maand spreekuur Wonen, Welzijn &Veiligheid in het dorpshuis van Vogelenzang samen met Brederode Wonen en de Politie
 • Gesproken met dorpsbewoners over onderwerpen als het voedselkastje, duurzaamheid,
  meterkastkaart
 • Vrijwilliger die graag tuinierde gekoppeld aan de vrijwilligers van Casa Carmeli om daar aan te sluiten
 • Bijeenkomsten Vitaal Vogelenzang
 • Bijeenkomsten Veerkracht Vogelenzang, samen met gemeente, Brederode Wonen en Politie. Deze bijeenkomsten worden in 2024 niet doorgezet.

WonenPlus is er voor inwoners uit de gemeente Bloemendaal vanaf 55 jaar, maar ook chronisch zieken en gehandicapten kunnen abonnee worden. Met een abonnement op WonenPlus bieden we een uitgebalanceerd aanbod aan diensten bij door ons geselecteerde, leveranciers en dienstverleners met aantrekkelijke kortingen op de producten en diensten. Voor huishoudelijke hulp en hulp bij het onderhouden van de tuin werken we met studenten die daar een kleine vergoeding voor krijgen. 

Abonnees van WonenPlus kunnen ook gebruik maken van onze klusvrijwilligers. Kleine klusjes in huis, zoals het vervangen van een kraan, een plank ophangen of uw tv instellen worden gratis door een vrijwilliger gedaan. Eventuele materialen moeten worden betaald.

Ons WonenPlus programma is enerzijds gerichte dienstverlening naar inwoners van Bloemendaal die daar zelf in mindere mate in kunnen voorzien maar anderzijds ook voor ons een middel om met de inwoners in contact te blijven. De afspraken met bijvoorbeeld de klusvrijwilliger of ICT-hulp gaan namelijk via onze receptie of WonenPlus medewerkers. Een uitgelezen kans om ook contact te hebben over andere zaken. Tevens is het een signaal als iemand die met enige regelmaat gebruik maakt van een dienst dat ineens een tijdje niet meer doet. Een actie kan dan zijn dat één van de Onafhankelijke Cliëntondersteuners dan contact opneemt.

Met onze ‘belastinghulp-vrijwiligers’ is jaarlijks een overleg inzake veranderende regelgeving etc. Ook met de andere WonenPlus vrijwilligers en onze medewerkers is regelmatig contact maar zijn we dit jaar ook gestart met bijeenkomsten met de specifieke groepen vrijwilligers die zich voor WonenPlus inzetten. Zo is er een bijeenkomst geweest met zowel de klus- als ICT-vrijwilligers. Het doel van de bijeenkomsten was, indien nodig,  om nader kennis te maken én ervaringen uit te wisselen. Uit de klusgroep kwam hierbij het idee naar voren om gegeven uit te wisselen zodat men elkaar kon bereiken als er een klus was waarbij het handig is om met z’n tweeën te zijn. Bij de ICT groep gebeurde hetzelfde maar dan in verband met kennisuitwisseling, twee weten immers meer dan één!

We gingen dit jaar binnen WonenPlus een samenwerking aan met met ‘Van Ooijen Accountants en Belastingadviseurs’. Daar waar onze vrijwillige belastinghulp niet volstaat kan men voor kort adviesgesprek bij Van Ooijen terecht en, tegen betaling, voor een uitgebreid persoonlijk gesprek en advies. Eens per jaar verzorgt Van Ooijen een themamiddag. 

Klik hier voor een nieuwsartikel hierover.

We zien de laatste jaren een licht dalende trend in het aantal abonnementen. De klantenkring is stabiel en er zijn nauwelijks opzeggingen behalve door overlijden. De aanwas is miniem doordat de meeste mensen, die geen indicatie hebben voor Wmo, met name geïnteresseerd zijn in de huishoudelijke hulp. Daar schort het helaas aan capaciteit.


Vervoer

Het aantal verreden ritten is fors gestegen dit jaar. Met onze bussen en particulier vervoerders werden er ruim 14 duizend ritten gereden. Ook wisten meer Bloemendalers ons te vinden zowel als passagier als chauffeur.

Rapportage 2022

Rapportage 2023


Vrijwilligers

Onze vrijwilligers vormen de kurk waar wij op drijven. Zonder onze altijd enthousiaste vrijwilligers geen activiteiten! Het aantal geregistreerde vrijwilligers is ietsje gedaald maar meer vrijwilligers zetten zich in bij meerdere activiteiten.

Vrijwilligersdag
Waar we in 2022 vanwege de nasleep van Corona nog voorzichtig van start gingen met een vrijwilligersborrel in het Dorpshuis van Bloemendaal vierden we de Vrijwilligersdag in dit verslagjaar weer vanouds. Bijna 120 vrijwilligers beleefden een prachtige zonovergoten middag met allerlei activiteiten op ’t Oude Slot in Heemstede.

Vrijwilligersraad
Sinds maart 2023 heeft Welzijn Bloemendaal een ‘vrijwilligersraad’.  De vrijwilligersraad, voor én door vrijwilligers, heeft het recht om, gevraagd en ongevraagd, de directie van Welzijn Bloemendaal te adviseren over algemene beleidszaken en -voornemens die betrekking hebben op het vrijwilligerswerk. Invloed hebben op de organisatie vergroot de betrokkenheid. Vrijwilligers komen uit alle hoeken van de samenleving en hebben aanvullende kennis op allerlei gebieden en kijken met verschillende ogen naar de organisatie en het werk. Het meewegen van deze kennis en ervaring verbetert de kwaliteit van de besluitvorming.

Vrijwilligers zijn ook in hoge mate bepalend voor het imago van de organisatie en de ontwikkeling daarvan. Afhankelijk van de soort van activiteit is er, in meer of minder mate, contact met de medewerkers. Dit is meestal functioneel contact, behorende bij de activiteit waarbij de vrijwilliger wordt ingezet. Op welke manier dat is wordt meestal bepaalt vanuit Welzijn Bloemendaal maar een zekere mate van invloed op het eigen werk en op de werkomstandigheden is belangrijk voor iedereen, ook voor vrijwilligers. Ervaring leert dat men zich daardoor gemotiveerd en met plezier blijft inzetten.

Jubilarissen in het zonnetje
Eens per jaar zet Welzijn Bloemendaal haar jubilerende vrijwilligers in het zonnetje. In 2023 waren dat er maar liefst 33. Zij waren 10, 15, 20 of zelfs 25 jaar of meer bij Welzijn Bloemendaal actief als onder andere vrijwillige chauffeurs, gastvrouw of receptiemedewerker. Op de locatie Bloemendaal waren er in december mooie woorden en natuurlijk bloemen vooraf aan de kerstborrel. Degenen die hun 5e lustrum vierden kregen een mooi beeldje met inscriptie.


Organisatie

Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting Welzijn Bloemendaal heeft een éénhoofdig bestuur.

Bestuurder:
dhr. J.T. van Buren

Onbezoldigde nevenfuncties:
– voorzitter Stichting Beatlesmonumenten
– penningmeester VvE Parkeergarage Blok A, gevestigd te Amsterdam

Raad van Toezicht
De RvT bestond op 31-12-2023 uit zes personen in de volgende samenstelling op volgorde inschrijving Kamer van Koophandel: 

Voorzitter:
mw. E. (Emke) T. Vreugdenhil

Bezoldigde Nevenfunctie
– Advocaat bij Reijnders Vreugdenhil Advocaten

lid:
dhr. M.(Maurits) van Tol

Onbezoldigde nevenfuncties:
– voorzitter en penningmeester a.i. van het bestuur van de Nieuwe Kring in Aerdenhout
– bestuurslid van bridgeclub BridgeBird in Vogelenzang

lid:
Elsa Norde

Onbezoldigde nevenfunties:
– voorzitter werkgroep toegankelijkheid Bloemendaal

lid:
Elly de Timmerman-Abbenhuis

Onbezoldigde nevenfunties:
– bestuurslid (secretaris) van de Amsterdamse Golfclub

lid met aandachtsveld financiën:
Jan Karel Schlichte Bergen

Onbezoldigde nevenfuncties:
– bestuurslid provinciale vergadering provincie Noord-Holland Woonbond
– voorzitter huurdersvereniging Huize Aelbertsberg in Bloemendaal
– coördinator museum Molen de Adriaan in Haarlem

Bezoldigde nevenfuncties:
– Directeur van Schlichte Bergen BV
– Directeur van Schlichte Bergen Groep BV
– Directeur van CMPE Services BV

lid:
Joop ten Kate

Onbezoldigde nevenfuncties:
– lid cliëntenraad bij stichting ZBC Zuyderland
– adviseur bevolkingsonderzoek Nederland
– vrijwilliger bij het UAF

Rooster van aan- en aftreden:

NaamFunctieAangetredenAftredendHerbenoembaar
Dhr. M. W. van TolLid01-07-201801-07-2024Ja
Mevr. E. VreugdenhilVoorzitter20-05-201920-05-2022Ja
Mevr. E. NordeLid07-10-202207-10-2025Ja
Mevr. E. de TimmermanLid07-10-202207-10-2025Ja
Dhr. J. K. Schlichte BergenLid07-10-202207-10-2025Ja
Dhr. J. ten KateLid07-10-202207-10-2025Ja

De rol van toezichthouder is onbezoldigd.

De voorzitter van de RvT, Henne Hennis, is per 15 mei 2023 afgetreden. De Raad heeft uit haar midden Emke Vreugdenhil aangewezen als nieuwe voorzitter.  Het bestuur/de Raad van Toezicht heeft in 2023 acht keer vergaderd. De belangrijkste besluiten van het bestuur waren: 

 • Het vaststellen van een Toezichtsvisie. Klik hier om deze te lezen.
 • Het aan de hand van deze Toezichtvisie het jaarlijks evalueren van het functioneren van de RvT en het bestuur
 • Een weerstandsvermogen op te bouwen van 20%

Het weerstandsvermogen is bedoeld om onverwachte risico’s op te kunnen vangen. Op dringend advies van de accountant streeft de stichting naar een gezond weerstandsvermogen van minimaal 20%. Hoewel dit vanuit de exploitatie moeilijk is te realiseren neemt het

RvT heeft het besluit om er de komende jaren naar te streven het weerstandsvermogen op te bouwen naar het gewenste niveau of bij haar grootste opdrachtgever, gemeente Bloemendaal, een garantstelling te bedingen.

Het gehele verslagjaar stond ook in het teken van de voorgenomen verhuizing naar de locatie van de bibliotheek. De bestuurder van Bibliotheek Zuid-Kennemerland vormt samen met de bestuurder van Welzijn Bloemendaal en een projectleider de stuurgroep. Met de diverse werkgroepen is het ontwerp nader uitgewerkt. Er zijn door de bibliotheek ook aannemers uitgenodigd om offerte uit te brengen. De verwachting is nu dat verhuizing in eind 2024 haar beslag krijg.   

Door de vele ontwikkelingen in het Sociaal Domein wordt het steeds moeilijker om als kleine organisaties de werkzaamheden, die met name voortkomen vanuit de opdracht van de gemeente, uit te voeren. De bestuurder en RvT zijn van mening dat samenwerking hierin verbetering zou kunnen brengen en dat de kwaliteit van de werkzaamheden beter geborgd kan worden. RvT heeft bestuurder in 2022 gevraagd de mogelijkheid tot samenwerking met de welzijnsorganisatie uit de aanpalende gemeente Heemstede, Wij Heemstede genaamd,  te onderzoeken. Dit onderzoek is gestart onder leiding van een consulent van de Nestorkring. Er is besloten om een beslisdocument voor de RvT op te stellen inzake welke samenwerkingsvorm volgens de bestuurders de voorkeur geniet. Begin 2024 wordt dit aan de Raad voorgelegd.

Externe ondersteuning 
Vanwege de beperkte omvang maken we voor enkele specifieke taken gebruik van externe ondersteuning. Het bureau PouwHR ondersteunt ons betreffende HR taken. De ICT wordt ondersteund door Breed–iT. 

Personeel in dienst  

Op 31 december 2023 waren er in totaal 16 medewerkers werkzaam in de organisatie. 

Personeel per 31-12-2023    Functie Fte’s Uren 
J.T. van Buren directeur 1.00 36 
D. Bosmancliëntondersteuner/ouderenadviseur 0.8832
A.W. de Hullu * sociaal cultureel werker 0.72 26 
G. Ghaus * sociaal cultureel werker 0.83 30 
H. van der Vegt cliëntondersteuner/ouderenadviseur 0.66 24 
M.G. Coffeng * vrijwilligerscoördinator 0.7527
W. de Beaufort vervoerscoördinator (ingehuurd)0.44 16 
M. Zantvoort vervoerscoördinator 0.44 16 
M. L. van Duren office manager 0.66 24 
L. de Vosfin./administratief medewerker (ingehuurd)0.44 16 
N.B. Honingh * jongerenwerker 0.88 32 
N. Essing jongerenwerker 0.6624
C. Keurjongerenwerker0.8832
L. Perquinjongerenwerker0.8832
S.C.J.L. Verheijen administratief medewerker SCW 0,44 16 
M.C. Slierings * coördinator Odensehuis 0.5018 

*) Tevens dorpscoördinator Welzijn & Zorg in één van de vijf dorpskernen 

In 2023 zijn er 4 medewerkers uit dienst gegaan en twee nieuwe medewerkers deden hun intrede: 

Uit dienst:

In dienst:

Lévy Perquin 01-02-2023
Dorien Bosman 03-07-2023

Stagiaires 
Eén leerling heeft een maatschappelijke stage gedaan via het jongerenwerk. Via HALT zijn jongeren ingezet bij het timmerdorp. 

Personeelsvertegenwoordiging 

De PVT bestond in 2023 uit de volgende leden: 

Maureen van Duren   voorzitter                                          
Hetty van der Vegt secretaris                                          
Monique Coffeng lid


Jaarverslag PVT 2023
 

Aantal vergaderingen: 8x overleg PVT leden, 2x met teamleden, 5x apart met directeur + diverse keren ad hoc overleg met directeur. 

De PVT heeft zich in 2023 beziggehouden met:

 • Corona – n.a.v. (nieuwe) RIVM richtlijnen diverse overleggen
 • Beleidstukken – gebruik spullen / activiteitenruimte door medewerkers
 • Bevindingen en aanbevelingen Nestorkring
 • Bespreking Huishoudelijk reglement
 • Verzorging attenties Pasen en eind van het jaar bij nieuwe lockdown   
 • Personeelsuitje 30 september                                                                                              
 • Adviseren bij vacature Wmo-consulent en ouderenadviseur, vacature vervoers- coördinator, vacature Jeugd- en Jongerenwerker
 • Afscheidscadeaus voor vertrekkende collega’s vervoer bedenken en regelen
 • Adhoc meedenken met directeur over generatieregeling


Fondsen en sponsoren