Spring naar content

Onze partners

Welzijn Bloemendaal gelooft in samenwerking!

Welzijn Bloemendaal zet zich in voor het welzijn van alle inwoners van Bloemendaal. Maar dat doen en kunnen we niet alleen. Want wij geloven in samenwerking. Samenwerking met partnerorganisaties, elk met hun deskundigheid. Samen staan we sterker. Sterker om optimaal te werken aan het welzijn van de inwoners van Bloemendaal. Met dat doel neemt Welzijn Bloemendaal deel aan de volgende samenwerkingsverbanden:

  • De gemeente en het Wmo-loket
  • Dorpshuis Vogelenzang
  • Het Sociaal Team
  • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  • Welzijnsinstellingen in de regio
  • WWZ-overleg (Wonen, Welzijn, Zorg)
  • Woningcorporaties

De Gemeente en het Wmo-loket
De gemeente Bloemendaal geeft subsidie aan Welzijn Bloemendaal en vormt mede daarom een belangrijke samenwerkingspartner. Wij voeren dan ook regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg met de gemeente.

In de Wmo-loketten werken medewerkers van Welzijn Bloemendaal en medewerkers van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) nauw samen. Intergemeentelijk wil zeggen: Bloemendaal, maar ook Haarlemmerliede en Heemstede.

Het Sociaal Team
Welzijn Bloemendaal neemt deel aan het Sociaal Team, een team onder voorzitterschap van de gemeente Bloemendaal. Het Sociaal Team besteedt aandacht aan inwoners van Bloemendaal die een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen, overlast veroorzaken, maar die meestal zelf geen zorg vragen. Andere deelnemers aan het team: de politie, Brederode WonenPré WonenStichting MEEde Brijder, de GGD en GGZ.

Bloemendaal Samen
Bloemendaal Samen is een platform voor activiteiten in gemeente Bloemendaal. Klik hier om naar de website te gaan.

Welzijnsinstellingen in de regio
Welzijn Bloemendaal wisselt informatie en ondersteuning uit met anderen welzijnsorganisaties, Wij Heemstede en Pluspunt Zandvoort. Op directieniveau overleggen we ongeveer eens per twee maanden met deze regionale partners.

Wonen-Welzijn-Zorg
Medewerkers van onze zorgpartners zien we frequent in het WWZ-overleg (Wonen, Welzijn, Zorg). Welzijn Bloemendaal heeft het voorzitterschap en voert het secretariaat. Aan het overleg nemen verder deel: ZorgbalansTandem, Brederode Wonen, Sint Jacob en Draagnet en Kennemerhart Doelen van het overleg: deskundigheidsbevordering, het bespreken van signalen uit het werkveld, cliëntbespreking en het onderhouden van het netwerk.

Woningcorporaties
In de gemeente Bloemendaal zijn twee woningcorporaties actief: Pré Wonen en Brederode Wonen. Met beide organisaties werkt Welzijn Bloemendaal nauw samen. Zo komen ze met onze ouderenadviseurs in actie als huurders met een zorgvraag overlast veroorzaken. Ook werken we met Pré en Brederode nauw samen via WonenPlus. Huurders van 65 jaar en ouder kunnen gratis of met korting abonnee worden van WonenPlus.