Spring naar content

Vrijwillige hulpdienst en mantelzorgondersteuning 

Welzijn Bloemendaal heeft vrijwilligers die u willen helpen om uw leven te veraangenamen.
Onze vrijwilligers zijn beschikbaar:
• voor gezelschap of oppas voor chronisch zieken of dementerenden
• om samen te winkelen of een uitstapje te maken
• voor ondersteuning bij het opbouwen van een dagstructuur
• voor mantelzorgondersteuning: de vrijwilliger blijft bij degene voor wie u zorgt, zodat u een keer zonder zorgen weg kunt.