Spring naar content

Welzijn op recept

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met klachten die niet direct herleidbaar zijn naar een fysiek medische oorzaak. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven of naar een medisch specialist, verwijst de huisarts of praktijkondersteuner u door naar een welzijnscoach of cliëntondersteuner.

Het kan gaan om klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid.
Uit ervaring blijkt dat hier vaak onderliggende sociaal maatschappelijke oorzaken zijn zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. De welzijnscoach/cliëntondersteuner zoekt dan heel concreet naar oplossingen. Indien nodig worden ook lokale partners betrokken.

Zeker op het gebied van Welzijn zijn er hulpverleners die beter weten hoe mensen uit een sociaal isolement kunnen komen en welke passende activiteiten er zijn. Voorwaarde is dat huisartsen en praktijkondersteuners dan wel weten hoe en naar wie de
patiënt dan verwezen moet worden. Dit kan via ZorgDomein ook in Bloemendaal met ‘Welzijn op Recept’. Zie hieronder ons informatie filmpje.

Voor nadere informatie belt u met cliëntondersteuning van Welzijn Bloemendaal 023-5250366 of informeert u bij uw huisarts.

Hieronder staan de stappen binnen ‘Welzijn op Recept’. Uw huisarts is hiervan op de hoogte en weet hoe de keuze voor ‘Welzijn op Recept’ gemaakt kan worden. Als u via ZorgDomein wordt aangemeld wordt er binnen 3 werkdagen contact met u opgenomen.


Welzijn op recept is een samenwerking tussen: