Spring naar content

Young originals

Vind de baas in jezelf! | Young Originals

Gratis coaching voor jongeren in Bloemendaal

Bloemendaal – De coronatijd was lastig voor ze en ook nu ervaren jongeren een enorme druk in het vinden van nieuw elan. Studie, werk, de thuissituatie, vriendschappen en soms zelfs gezondheid, het is door corona flink overhoop gegooid. Dat kan jongeren onzeker, eenzaam of futloos maken. Voor deze jongeren is er Young Originals, ook in Bloemendaal. Bij Young Originals kunnen zij zich gratis melden voor coaching. Welzijn Bloemendaal is verheugd dat de jongeren nu extra aandacht krijgen.

Young Originals: “Vind de baas in jezelf”

Het platform is samen met jongeren ontwikkeld en sluit aan op de belevings-wereld. Jongeren kunnen zich met een paar klikken gratis aanmelden. Het eerste contact dat we leggen is via WhatsApp of Messenger, een medium waar jongeren bekend mee zijn. In dat eerste contact wordt er door de YO-coach vooral geluisterd en staat het verhaal van de jongere voorop. Dan volgen er vervolgcontacten op maat. Vaak is een beetje aandacht met een paar tips voldoende voor een jongere om de draad weer op te pakken. Is er meer nodig, dan volgen er meer contactmomenten en wordt er met de jongere een plan gemaakt.

Is er sprake van een stevig probleem of is de hulpvraag ingewikkeld, dan kijkt Young Originals samen met de jongeren naar passende intensievere hulp. Voorop staat dat jongeren weer ‘de baas’ in zichzelf vinden. Dat zij hun talent ontdekken, geïnspireerd raken of zo geholpen worden dat zij hun toekomst weer voor ogen krijgen en daardoor weer hun eigen weg vinden.

Johan van Buren, directeur Welzijn Bloemendaal, een van de partners van Young Originals: “We bereiken al jaar en dag veel jongeren, bieden waar nodig ondersteuning en zijn voor veel jongeren van betekenis. Door de coronatijd en de nasleep daarvan blijkt er nu een extra inspanning nodig. Want veel meer jongeren worstelen nu met hun bestaan en met hun toekomst. We zijn als welzijnsorganisatie verheugd dat vanuit de gemeente Young Originals in Bloemendaal hiervoor wordt ingezet en we met extra middelen en extra inzet veel meer kunnen doen voor onze jongeren en hun toekomst.”

Voor meer info: www.youngoriginals.nl