Veerkrachtig & verbindend!

Cliëntondersteuning en ouderenadvies

Hebt u vragen rondom wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer, neem dan contact op met één van onze ouderenadviseurs of cliëntondersteuners. Zij geven onafhankelijk advies en maken in de meeste gevallen een afspraak voor een huisbezoek. U wordt begeleid tot uw vraag is beantwoord en de nodige hulp is ingezet. Ook wanneer u zich zorgen maakt over iemand in uw omgeving kunt u contact opnemen.

Onze ouderenadviseur:

Charlotte Turksma charlotte@welzijnbloemendaal.nl / 06-12796855

Onze cliëntondersteuner:

Hetty van der Vegt hetty@welzijnbloemendaal.nl / 06-20306471

Informatief huisbezoek 80+
Bereikt u de leeftijd van 80 jaar dan benaderen wij u met de vraag of u een huisbezoek wilt. Indien u dat wenst, komt een vrijwilliger praten over wat Welzijn Bloemendaal voor u kan doen.

Vrijwillige hulpdienst en mantelzorgondersteuning 
Welzijn Bloemendaal heeft vrijwilligers die u willen helpen om uw leven te veraangenamen.
Onze vrijwilligers zijn beschikbaar:
• voor gezelschap of oppas voor chronisch zieken of dementerenden
• om samen te winkelen of een uitstapje te maken
• voor ondersteuning bij het opbouwen van een dagstructuur
• voor mantelzorgondersteuning: de vrijwilliger blijft bij degene voor wie u zorgt, zodat u een keer zonder zorgen weg kunt.

Levensverhaalgesprekken
Ouder worden heeft helaas minder plezierige kanten. Het verleden, verlies van dierbaren en lichamelijke
ongemakken kunnen uw geluk in de weg staan. Samen met de ouderenadviseur kijkt u, via uw levensverhaal, naar uw levenskracht en mogelijkheden.

Herinneringsalbum
Hebt u foto’s van uw geboorteplaats of van leuke vakanties? Zijn er brieven of gedichten die u altijd heeft bewaard? Een vrijwilliger kan u helpen daarvan een uniek album te maken, voor uzelf en voor uw kinderen of kleinkinderen. Het formaat van het album en de kosten bespreken wij vooraf met u.

Telefooncirkel
Vindt u het prettig als iemand elke ochtend even belt of alles goed met u is? Dan kunnen wij onze telefooncirkel van harte aanbevelen. De telefooncirkel biedt veiligheid en een gevoel van geborgenheid door een dagelijks kort telefoongesprek. Is de telefooncirkel misschien iets voor u? Neem voor meer informatie contact op met Charlotte Turksma via telefoonnummer 023-5250366 of mail naar charlotte@welzijnbloemendaal.nl.

Administratieve ondersteuning
Vindt u het moeilijk uw persoonlijke administratie op orde te houden? Onze administratieve ondersteuning biedt uitkomst. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw administratie. De vrijwilliger is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag, een legitimatiebewijs en een pasje van Welzijn Bloemendaal. Voor de thuisadministratie betaalt u € 6,- per maand. Is de achterstand groot, dan betaalt u eenmalig € 10,- extra om uw administratie weer helemaal op orde te brengen.

Belastingaangifte
Onze deskundige vrijwilligers kunnen u helpen met uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. U kunt onze
belastinghulp aanvragen als u 55 jaar of ouder bent en uw jaarinkomen niet hoger is dan € 35.000,-. U betaalt
€ 12,50 per aangifte.

Luisterlijn
Bellen met de telefonische hulpdienst de Luisterlijn kan anoniem, dag en nacht, alle dagen van de week, het hele jaar door. Want praten lucht op. Wanneer je pijn hebt of ergens over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt of juist blij. Zij geven je dat steuntje in de rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem.

Bel 0900-0767 voor een luisterend oor of bel een lokaal nummer (alleen de kosten voor je provider).

Inwoners van Bloemendaal kunnen ook contact opnemen met de ouderenadviseurs voor een luisterend oor of om hun zorgen over naasten te delen. Al is dit in ons geval niet anoniem. Contact opnemen kan via 023-5250366.