Spring naar content

Ontstaansgeschiedenis Welzijn Bloemendaal

De huidige Stichting Welzijn Bloemendaal is ontstaan op de zelfde datum dat ook de voorheen zelfstandige gemeenten Bennebroek en Bloemendaal opgingen in de Gemeente Bloemendaal.

Toen de gemeenteraden van de voormalige gemeenten in februari 2007 besloten om samen te gaan beseften de toenmalige directeuren van Stichting Welzijn Ouderen Bennebroek en Welzijn Bloemendaal, Tecla Baas en Jan van Goor, dat dit besluit ook gevolgen zou hebben voor de beide stichtingen. Na een aantal gesprekken leidde dit in april 2007 tot de feestelijke ondertekening van een intentieverklaring waarin werd besloten om gelijk met de gemeentelijke fusiedatum 1 januari 2009 een nieuwe stichting in het leven te roepen genaamd Welzijn Bloemendaal.

Historie:

03-11-1986 oprichting Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Bennebroek

30-08-1994 oprichting Stichting Welzijn Ouderen Bloemendaal

13-01-1998 naamswijziging Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Bennebroek in Stichting Welzijn Ouderen Bennebroek

25-01-2005 naamswijziging Stichting Welzijn Ouderen Bloemendaal in Stichting Welzijn Bloemendaal

07-04-2007 intentieverklaring fusie

01-01-2009 oprichting Stichting Welzijn Bloemendaal

Locaties:

Lees hier meer over de locaties van Welzijn Bloemendaal.